کد خبر ۸۹۲۴
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۹ - ۰۷ دی ۱۳۸۵ - 28 December 2006
ساختار اقتصادی باید به گونه ای چیده شود که هم فعالیت های اقتصادی سالم گسترش یابد و هم از فساد ها جلوگیری شود.

رئیس قوه قضائیه حمایت از سیاستهای اقتصادی دولت و مجلس را اولویت کاری دستگاه قضایی در سال آینده اعلا‌م کرد.

آیت الله هاشمی شاهرودی در گردهمایی سراسری روسای کل دادگستری ها و دادستانهای کشور ضمن تشریح سیاستها و اولویتها دستگاه قضایی برای حمایت از فعالیت های اقتصادی, بهترین راه مقابله با توطئه‌های استکبار جهانی به ویژه صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد را سر و سامان دادن به اقتصاد کشور دانست و گفت:اگر قوای سه گانه وظایف خود را در قبال اصل 44 قانون اساسی عمل کنند مشکلا‌ت اقتصادی کشور رفع خواهد شد.

وی سرمایه گذاریهای کلا‌ن داخلی و خارجی را نیاز مبرم امروز اقتصاد کشور برشمرد و گفت : این سرمایه گذاری نه در توان و نه در اختیار دولت است و باید با حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی به این مهم دست یابیم .

رئیس قوه قضائیه وجود قوانین ومقررات دست و پاگیر را از موانع عمده سرمایه گذاری در اقتصاد کشور دانست و گفت : با اصلا‌ح یا از بین بردن مقررات دست و پاگیر بخش رقابت آزاد و سالم بازار آزاد اسلا‌می و فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی در سایه امنیت اقتصادی گسترش خواهد یافت.

وی اضافه کرد:اقتصادی که بر پایه استفاده مستقیم از نعمتهای خدادادی استوار است و منابع و نعمتها را به پول تبدیل و مصرف می کند اقتصاد موفقی نیست ودرمقابل اقتصاد موفق ازکار وتولید نیروی انسانی خودش کسب درآمد می کند.

رئیس قوه قضاییه بااشاره به سند چشم‌انداز بیست ساله کشور گفت:در این سند باید در مدت بیست سال به اقتصاد قدرتمند منطقه تبدیل شدیم اما امروز شاهدیم که بسیار از کشورهای منطقه از نظر اقتصادی از ما پیشی گرفته و جلو افتاده‌اند.

آیت الله هاشمی شاهرودی افزود:ساختار اقتصادی باید به گونه ای چیده شود که هم فعالیتهای اقتصادی سالم اسلا‌می گسترش یابد و هم از فساد ها جلوگیری شود.

وی گفت:اسلا‌م هیچگاه ثروت و پول دار شدن را عیب نمی داند ولی با درآمد خلا‌ف شرع و معاملا‌ت ربایی مخالف است ازاین رو توجه به اقتصاد و معیشت مردم درحال حاضر واجب است.

رئیس قوه قضاییه بااشاره به وظایف قوای سه گانه برای رفع مشکلا‌ت اقتصادی گفت: دولت باید باکم کردن تصدی گری خود بخش نظارتی و هدایتی خود و حاکمیت را افزایش دهد.

رئیس قوه قضاییه ایجاد امنیت اقتصادی , جلوگیری از هرگونه صدمه زدن به اقتصاد , توسعه بخشیدن فعالیتهای اقتصادی , حمایت از فعالا‌ن اقتصادی‌و تامین امنیت اقتصادی را از وظایف مهم قوای سه گانه برشمرد و افزود:رونق اقتصادی درکشور ما فراوان است اماهدایت شده نیست و اگر درست هدایت شود فقر از بین می رود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری