کد خبر ۸۹۴۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۹ - ۰۹ دی ۱۳۸۵ - 30 December 2006
تنظيم بيمه نامه اساسي ترين و مهمترين نقش را در تعيين رابطه بيمه گر و بيمه گذار ايفا ميكند زيرا قرارداد بيمه است كه حدود تعهدات طرفين را مشخص كرده و بموجب آن بيمه گذار عهده دار پرداخت حق بيمه و بيمه گر متعهد جبران خسارت وارد به بيمه گذار مي شود.

بيمه ايران در کليه رشته‌هاي بيمه زندگي و غيرزندگي فعاليت مي‌کند و با عرضه بيمه‌هاي تجاري و خانواده شامل بيمه‌هاي اتومبيل‌،اشخاص (عمر – حادثه – درمان )،آتش‌سوزي ، باربري،مهندسي و مسئوليت بيش از 50% سهم بيمه‌هاي بازرگاني کشور را دراختياردارد.

دربخش حمايت‌هاي ملي نيز اکثريت پروژه هاي بزرگ ملي نظير نفت و گاز و پتروشيمي ، هواپيمايي ، سدسازي، نيروگاهها و صنايع تحت پوشش بيمه ايران است که در مواقع لزوم خطرات بيمه‌شده خود را نزد بازارهاي بين المللي بيمه اتکائي مي کند  .

 بيمه ايران با توجه به ظرفيت  بالاي ريسک‌پذيري خود، علاوه بر انجام بيمه هاي مستقيم ، نسبت به پذيرش ريسک به صورت بيمه‌اتکايي قبولي از شرکت‌هاي بيمه داخلي و خارجي اقدام مي کند .

در این بخش به معرفی انواع بیمه آتش سوزی می پردازیم. بيمه آتش سوزی شامل: واحدهای مسکونی، مراکز صنعتی و مراکز غیرصنعتی.

بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی:

بيمه نامه آتش سوزي معمولي منازل مسکونی:

در اين بيمه نامه بنا به درخواست بيمه گذار واحد مسكوني ، علاوه بر خطرهاي حريق ، انفجار و صاعقه در برابر كليه خطرهاي اضافي كه به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيمت روز تحت پوشش قرار مي گيرد و حق بيمه سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد .

انواع شرايط در بيمه هاي آتش سوزي:

تنظيم بيمه نامه اساسي ترين و مهمترين نقش را در تعيين رابطه بيمه گر و بيمه گذار ايفا ميكند زيرا قرارداد بيمه است كه حدود تعهدات طرفين را مشخص كرده و بموجب آن بيمه گذار عهده دار پرداخت حق بيمه و بيمه گر متعهد جبران خسارت وارد به بيمه گذار مي شود با توجه به مراتب فوق شرايط بيمه نامه آتش سوزي مشتمل بر سه قسمت است:

شرايط عمومي ، شرايط خصوصي و شرايط ويژه.

انواع شرايط در بخش راهنماي خريد بيمه آتش سوزي توضيح داده خواهد شد.

اصطلاحات معمول در بيمه آتش سوزي:

بيمه گر : شركت بيمه .

بيمه گذار : متقاضي خريد بيمه (مشتري) .

مورد بيمه : منزل مسكوني .

حريق : آتش سوزي .

ارزش بنا : قيمت ساخت (ساختمان) بدون ارزش ملك.

واحد مسكوني : محلي كه براي كار و حرفه استفاده نمي شود و صرفاً‌ به منظور سكونت از آن استفاده مي شود.

خطر يا پوشش اصلي : شامل آتش سوزي (حريق) ، انفجار و صاعقه .

خطرات اضافي يا تبعي : شامل زلزله ، آتشفشان ، سيل ، سقوط بهمن ، طوفان ، شكست و تركيدگي لوله ، ضايعات ناشي از آب باران و ذوب برف ، سقوط هواپيما ، شكست شيشه ، سرقت اموال و اثاثيه منزل و برخي خطرات ديگر مورد توافق بيمه گر و بيمه گذار ؛ پوشش هاي اضافي در بيمه نامه آتش سوزي وجود ندارد و تنها با درخواست بيمه گذار به تعهدات بيمه نامه اضافه مي شود.

توضيح : شما مي توانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر با هر يك نمايندگيها و شعب بيمه ايران در سراسر كشور تماس حاصل فرمائيد.

مديريت آتش سوزي :

تلفنخانه : 5-33970240
تلفن مستقيم صدور : 33919884 و 33916988
روابط عمومي بيمه ايران : 88954674 و 88959232


بيمه نامه آتش سوزي طرح همگاني:

ويژگي اين طرح نسبت به طرح بيمه آتش سوزي منازل مسكوني اينست كه خطر تبعي سيل نيز بدون درخواست پوش اضافي جزو تعهدات شركت بيمه ايران مي باشد. علت اين امر با توجه به عنوان طرح همگاني اينست كه تمام خطرات عمومي و معمول مثل آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار و سيل كه براي همه منازل خطري يكسان است ، تحت پوشش قرار مي گيرد.

توضيح : بيمه ايران از سال 80 به بعد اقدام به ارائه طرح همگاني كرده كه در هر يك از آنها پوشش هاي بيشماري را به هم ميهنان عرضه نموده است. اين طرحها عبارتست از : طرح خانه به خانه ، طرح بيمه آتش سوزي واحدهاي صنفي ، طرح بهداشت رواني خانواده ، طرح بيمه رايانه ، طرح جامع بيمه گردشگران ، طرح جامع خانه و خانواده، طرح بيمه آتش سوزي همگاني، طرح بيمه صنعت و توليد، طرح جامع بيمه كشاورزان، طرح بيمه كارگران عضو خانه كارگر، طرح مهر، طرح بيمه مهريه و طرح بيمه جهيزيه.

در اغلب اين طرحها پوششهاي متنوع بيمه هاي اشخاص و بويژه آتش سوزي جزو مهمترين تعهدات بيمه ايران مي باشد و بعضاً پوشش مسئوليت را داراست.

بيمه آتش سوزي طرح همگاني يكي از اين طرحهاست كه علاوه بر خطرات اصلي آتش سوزي ، پوشش سيل را بهمراه دارد. به اين صورت كه براي هر 15 ميليون ريال ارزش ساختمان و اثاثيه تنها هفت هزار ريال معادل هفتصد تومان حق بيمه در سال دريافت مي شود.

بيمه نامه آتش سوزي طرح جامع خانه و خانواده:

اين طرح نيز از طرحهاي همگاني بيمه ايران است كه از مردادماه سال 82 در بيمه ايران طراحي و توسط نمايندگان بيمه ايران با مراجعه به درب منازل هم ميهنان ارائه گرديده است. در اين طرح بعنوان يك پوشش جامع كليه مخاطرات ممكن در فضاي مسكوني تحت پوشش قرار مي گيرد.

انواع تعهدات بيمه ايران در طرح جامع خانه و خانواده :

 خطر آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار و سيل براي ساختمان ، تأسيسات و اثاث منزل تا سقف 40 ميليون ريال .

 جبران سرقت اثاثيه منزل تا مبلغ 10 ميليون ريال.

 مسئوليت بيمه گذار در مقابل خطرات ايجاد شده براي همسايگان تا سقف 20 ميليون ريال.
 جبران زيانهاي مالي فوت و نقص عضو افراد خانواده درمقابل خطرات آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه ، سيل و سرقت تا مبلغ 20 ميليون ريال.

 جبران هزينه هاي پزشكي در مقابل خطرات فوق تا سقف 4 ميليون ريال.

 هزينه اجاره و اسكان اهالي خانواده در هنگام عدم استفاده از منزل در اثر خطرات  آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و سيل تا مبلغ 5 ميليون ريال.

توضيح: حداقل تعهدات بيمه ايران براي خانه و خانواده 12 ميليون ريال است كه تا 20 برابر قابل افزايش مي باشد. (اطلاعات مربوط به چگونگي خريد اين بيمه در بخش راهنماي خريد بيمه توضيح داده خواهد شد.)

بيمه نامه آتش سوزي منازل مسكوني با پوشش سيل و زلزله:

از جمله طرح هاي ابتكاري و فراگير بيمه ايران ، بيمه آتش سوزي منازل مسكوني با پوشش سيل و زلزله مي باشد كه با توجه بهزلزله خيز بودن اقصي نقاط ميهن اسلامي و پايين بودن حق بيمه آن مورد استقبال گسترده هموطنان قرار گرفته است .

سرمايه هاي تحت پوشش در اين نوع بيمه نامه به دو دسته 000/000/50 ريال با حق بيمه سالانه 000/60 ريال و 000/000/100 ريال با حق بيمه سالانه 000/120 ريال تقسيم مي شود و هر فرد مي تواند با مراحعه به نزديك ترين شعبه يا يكي از نمايندگيهاي بيمه ايران در هر نقطه از كشور نسبت به خريداري بيمه نامه آتش سوزي (طرح زلزله)  بيمه ايران اقدام نمايد.

خطرهاي مورد تعهد بيمه گر در اين طرح عبارتند از : آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه ، سيل و زلزله.

بيمه نامه آتش سوزي طرح مهر:

اين طرح كه بيمه هاي متنوع آتش سوزي ، مسئوليت و حوادث خانه و خانواده را تحت پوشش قرار مي دهد براي اولين بار از 20 مهرماه سال 82 در بيمه ايران طراحي گرديد.

در اين طرح خطرات زير بيمه مي شوند:

 ساختمان ،‌ تأسيسات و اثاث منزل در مقابل خطرات آتش سوزي انجار و صاعقه تا مبلغ 000/000/100 ريال.

 مسئوليت بيمه گذار در برابر خسارتهاي مالي وارد شده به اشخاص ثالث و همسايگان ناشي از وقوع خطرات مورد تعهد در محل تا مبلغ 000/000/100 ريال.

 مسئوليت بيمه گذار در برابر خسارتهاي بدني وارد شده به اشخاص ثالث و همسايگان ناشي از وقوع خطرات مورد تعهد در محل تا مبلغ 000/000/100 ريال.

 غرامت فوت يا نقص عضو كلي و جزئي دائم بيمه گذار و اعضاء خانواده وي در اثر حوادث 24 ساعته براي هر نفر 000/000/10ريال.

 جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از حوادث 24 ساعته بيمه گذار و اعضاء خانواده وي جمعاً به مبلغ 000/000/1 ريال.

- مدت بيمه نامه بنابر درخواست بيمه گذار از دو تا پنج سال قابل افزايش مي باشد و چنانچه بيمه گذار درخواست پوشش خطرات اضافي سيل ، زلزله ، طوفان و ... را هم داشته باشد طي الحاقي قابل پوشش خواهد بود.

تعريف الحاقي : هرگاه در شرايط يك بيمه اعم از نام بيمه كننده (بيمه گذار) ، شرايط بيمه ، ميزان سرمايه مورد نظر و ... تغييري حاصل شود بيمه نامه عوض نخواهد شد بلكه شركت بيمه طي يك نامه و يا اصطلاحاً يك الحاقي تغيير لازم را اعلام مي دارد كه جزو لاينفك بيمه نامه محسوب خواهد شد و شرايط پرداخت خسارت با توجه به الحاقي صادر شده مورد نظر قرار مي گيرد.

بيمه نامه آتش سوزي مراکز صنعتي:

مراكز صنعتي شامل كليه كارخانجات صنايع غذايي، آشاميدني، دخانيات، نساجي، پوشاك، چرم، چوب، كاغذ، مقوا، چاپ و صحافي، شيميايي، محصولات كاني غير فلزي، فلزات اساسي و صنايع متفرقه مي باشد.

ساختمان، تاسيسات، ماشين آلات، مواد اوليه موجودي و محتويات هر يك از مراكز ياد شده را مي توان در مقابل خطرهاي آتش سوزي، انفجار، صاعقه و همچنين كليه خطرهاي اضافي ذكر شده نزد بيمه ايران به قيمت روز بيمه نمود.

بيمه نامه آتش سوزي مراكز غيرصنعتي:

مراكز غير صنعتي مشتمل بر كليه فروشگاههاي تجاري، تعميرگاهها، بيمارستانها، اماكن عمومي، ساختمان هاي اداري، بنگاههاي معاملاتي، مراكز پخش دارو، فروشگاههاي مواد غذايي و پروتئيني، آموزشگاهها، مراكز خدماتي و ساير موارد مشابه مي باشد.

ساختمان، تاسيسات، موجودي اثاث ثابت و دكوراسيون هر يك از مراكز ياد شده را مي توان در مقابل خطرهاي آتش سوزي، انفجار، صاعقه و نيز كليه خطرهاي اضافي ذكر شده نزد بيمه ايران به قيمت روز بيمه نمود .

بيمه آتش سوزي واحدهاي صنفي:

يكي از طرحهاي مردمي و فراگير بيمه ايران كه تحت عنوان طرح خانه به خانه در محل كار هم ميهنان ارائه مي شود ، طرح همگاني بيمه آتش سوزي واحدهاي صنفي است. در اين طرح از تيرماه سال 81 به منظور سهولت در صدور بيمه نامه ، نمايندگان بيمه ايران به محل كار كسبه مراجعه نموده و ساختمان و اموال و اثاثيه آنها را بيمه مي نمايد.
 حداقل سرمايه تحت پوشش اين طرح 000/000/10 ريال و حداكثر آن 000/000/200 ريال است.
  خطرهاي مورد تعهد بيمه گر در اين طرح عبارتند از : آتش سوزي ، انفجار و صاعقه و ساير خطرات اضافي فوق الذكر در صورت تقاضاي بيمه گذاران ، تحت پوش بيمه قرار خواهد گرفت.

قاعده نسبي سرمايه:

در صورتيكه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خواهد بود. هر مالي يك قيمت جاري و واقعي دارد و بيمه گذار ملزم است كه مال خود را به آن قيمت بيمه كند ، چنانچه بيمه گذاري مال خود را به قيمت واقعي آن بيمه نكند مانند آن است كه تمام مال خود را بيمه نكند حق بيمه كمتري مي پردازد و بنابراين بايد خسارت كمتري نيز دريافت نمايد.

اين قاعده را كه قاعده نسبي خسارت يا قاعده تناسب مبلغ بيمه شده و خسارت نيز مي گويند براي حفظ حقوق بيمه گر و همچنين رعايت تعادل و انصاف در مورد حقوق جامعه بيمه گذاران اجرا و اعمال مي شود اما اگر ميان بيمه گر و بيمه گذار توافق شود كه طبق فرمول معيني مانند بيمه نخستين خسارت در بيمه آتش سوزي (First Loss) مال مورد بيمه به يك مبلغ توافقي و قراردادي كه كمتر از ارزش واقعي آن است بيمه شود بيمه گر مجاز به اعمال قاعده نسبي سرمايه نخواهد بود.

  بيمه نامه شناور يا سرمايه متغير (بيمه نامه بيمه عمومي) : چنانچه موجودي اعم از محصول يا مواد اوليه و ... در طول اعتبار بيمه نامه متغير باشد مي توان براي آن بيمه شناور با توجه به تقاضاي بيمه گذار صادر نمود. بيمه نامه شناور داراي شرايط خاصي است كه بايستي منضم به بيمه نامه گردد.

 منبع: سایت بیمه ایران

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری