کد خبر: ۹۰۵۲
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۰ - ۱۱ دی ۱۳۸۵ - 01 January 2007
"از تاريخ چهاردهم ماه آوريل سال 2004 - پس از گفت وگوهاى شارون و بوش در كاخ سفيد وضعيت سلامتى عرفات رو به وخامت گذاشت."

یک نويسنده اسرائيلى نوشته است شارون و بوش ياسرعرفات رئيس فقيد حکومت خودگردان فلسطين را مسموم کردند.

"آورى دان " نويسنده اسراييلى و از نزديكان مورد اعتماد "آرييل شارون " نخست وزير پيشن اسراييل در كتابى نوشته است "جرج بوش " رييس جمهورى آمريكا و آرييل شارون نخست وزير پيشين اسراييل - " ياسر عرفات " را مسموم كردند .

به گزارش آريا از منابع خبرى فلسطين -آورى دان كه مدتى پيش فوت كرده در كتابى با عنوان " شارون در يك كلمه " نوشته است :از تاريخ چهاردهم ماه آوريل سال 2004 - پس از گفت وگوهاى شارون و بوش در كاخ سفيد وضعيت سلامتى عرفات رو به وخامت گذاشت .

در اين كتاب اشاره شده است كه در ديدار 14 آوريل بوش و شارون - رييس جمهورى آمريكا دست شارون را براى هرگونه اقدامى عليه عرفات باز گذاشت .

آورى دان در كتابش جزييات گفت و گوهاى بوش و شارون را شرح داده و گفته است در جريان اين مذاكرات شارون به بوش گفته كه ديگر پايبند به تعهدى نيست كه سال 2001 درباره تعرض نكردن به جان عرفات داده است .

براساس گزارش پزشكان فرانسوى - بيمارى عرفات از راه دستگاه گوارش و از زمان خوردن شام در روز دوازدهم اكتبر سال 2004 آغاز و در نهايت به مرگ وى منجر شد .

عرفات دوم نوامبر سال 2004 در پاريس درگذشت .
 
 

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)