کد خبر ۹۰۸۸
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۲ - ۱۲ دی ۱۳۸۵ - 02 January 2007
حسن و برتري بيمه نامه هاي مسئوليت بيمه ايران ارائه شيوه هاي سهل در نحوه پرداخت خسارت و انجام كارشناسيهاي فني مربوطه مي باشد .


بيمه هاي مسئوليت از جمله رشته هاي بيمه اي است كه به طور مستقيم در تنظيم روابط اجتماعي افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئوليتهاي يكديگر و تامين امنيت حرفه اي مشاغل و فعاليتها تاثير گذار مي باشد .

شركت سهامي بيمه ايران در راستاي دستيابي به اهداف ياد شده بيمه نامه هاي مسئوليت را درمتنوع ترين شكل تهيه و عرضه نموده است.

درحال حاضر بيمه هاي مسئوليت بيمه ايران با توسعه فعاليت بخش طرح هاي مخصوص ، پيشگام در ارائه انواع طرحهاي نوين بيمه اي است و با پرداخت خسارتهاي مختلف به اشخاص زيانديده در بيشتر فعاليتهاي اقتصادي ، قراردادي ، حرفه اي و ساير بخشهايي كه تهديدي براي سلامت جامعه محسوب مي شوند در انواع رشته هاي مربوطه موجب حل و فصل اختلافات افراد جامعه با يكديگر نيز گرديده است . حسن و برتري بيمه نامه هاي مسئوليت بيمه ايران ارائه شيوه هاي سهل در نحوه پرداخت خسارت و انجام كارشناسيهاي فني مربوطه مي باشد .

بطور کل اگرچه بيمه مسئوليت تأميني براي اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشي از فعاليت و زيست بيمه گذار مي باشد اما بيمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوي بيمه گر (شرکت بيمه) آرامش و اطمينان خاطري در زمان فعاليت خود کسب خواهد نمود.

با توجه به مسئوليت هاي بيشماري که هريک از ما در قبال ساير افراد جامعه داريم مي توان تعداد بسيار متنوعي از بيمه هاي مسئوليت را برشمرد اما با توجه به ميزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود اين نوع بيمه و عدم آشنايي با گونه هاي ديگر آن شرکتهاي بيمه نيز بطور معمول تعداد اندکي از اين پوششها را به مردم مي فروشند.

بيمه ايران به واسطه توسعه اين نوع بيمه در بخش ويژه اي از مديريت بيمه هاي مسئوليت خود اقدام به ايجاد اداره کل طرحهاي مخصوص بيمه مسئوليت نموده است که براي آشنايي با انواع جديد بيمه هاي مسئوليت شما مي توانيد با اين واحد بيمه ايران تماس گرفته و انتظارات و پيشنهادات و درخواستهاي جديد خود را مطرح نموده و مشاوره لازم را اخذ نماييد. اداره کل طرحهاي مخصوص بيمه ايران مي تواند پيشنهاد شما را کارشناسي فني نموده و طرح جديد بيمه مسئوليت را مطابق نياز شما طراحي نموده و براي پوشش بيمه اي آن شرايط لازم و نرخ مربوطه را اعلام نمايد.

انواع پوششهاي معمول بيمه هاي مسئوليت:

 بيمه مسئوليت حمل و نقل

بيمه مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان

 بيمه مسئوليت سازمانهاي دولتي

 بيمه مسئوليت هاي عمومي 

 بيمه مسئوليت توليد کنندگان و فروشندگان محصول

 بيمه مسئوليت حرفه اي پزشکان

 بيمه مسئوليت مديران مسئول بيمارستانها

 بيمه مسئوليت حرفه اي پرستاران و پيرا پزشکان

 بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين

 C.G.L بيمه مسئوليت جامع

 بيمه اعتباري تسهيلات بانکها و قراردادهاي فروش اقساطي

 بيمه اسبهاي مسابقه

 بيمه مسئوليت شکارچيان و محيط بانان

 بيمه مسئوليت عوامي پروژه هاي سينمايي

 بيمه رايانه

 بيمه مسئوليت دام وطيور

بيمه مسئوليت حمل و نقل

بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل بين المللي بر اساس كنوانسيون C.M.R
براساس شرايط اين نوع بيمه ، مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بين المللي مطابق كنوانسيون بين المللي C.M.R تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد . 

در گذشته اين نوع بيمه نامه فقط توسط بيمه گذاران خارجي ارائه مي گرديد و در همين ارتباط ارز قابل توجهي از كشور خارج مي شد ، شركت سهامي بيمه ايران در سال 1366 و براساس سياستهاي دولت اسلامي و در جهت مقابله با فشارهاي اقتصادي بيگانگان طرح بيمه اي فوق را برطيق پول رايح كشور (ريال) به اجراء درآورد و در عين برتري كيفي خدمات بر بيمه نامه هاي خارجي ، اكثريت شركتهاي حمل و نقل بين المللي كشور را تحت پوشش بيمه اي خود در آورده است .

بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي)

در اين بيمه نامه ، مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل زميني داخلي (بنگاههاي حمل و نقل داخلي) در برابر صاحبان كالا مطابق انون تجارت و شرايط بارنامه هاي صادره تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرند .

بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي

اين بيمه نامه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل هوايي را در برابر صاحبان كالا يا ذوي الحقوق آنان بر اساس شرايط بارنامه هاي حمل و نقل هوايي صادره و كنوانسيون ورشو تحت پوشش قرار مي دهد .

قرارداد تضمين تعهدات شركتهاي حمل و نقل بين المللي

مطابق اين فرارداد ، تعهدات شركتهاي حمل و نقل بين المللي در برابر گمرك ايران در رابطه با حقوق و عوارض گمركي عمليات حمل و نقل كالا و خودرو تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد . بيمه ايران با اجراي طرح بيمه اي ياد شده سهم عمده اي در حل مشكلات شركتهاي حمل و نقل بين المللي و صاحبان خودروهاي ورود ، خروج و عبور موقت ابفا نموده است ، اجراي اين طرح توسط بيمه ايران موجب توسعه صنعت حمل و نقل كالا ، صنعت توريسم و گردشگري در كشور گرديده كه مستقيما در توسعه اقتصادي و سياسي كشور تاثير گذار بوده است .

بيمه مسئوليت كارفرما در برابر كاركنان
اين بيمه نامه خسارتهاي بدني ناشي از غفلت يا سهل انگاري كارفرما را كه براي كاركنان وي در حين كاربوجود مي آيد تحت پوشش بيمه اي قرار مي دهد .

خسارتهاي مشمول بيمه :

شامل هزينه هاي پزشكي ، غرامت فوت و نقص عضو ، جبران غرامت روزانه ايام بيكاري و مطالبات سازمان تامين اجتماعي از كارفرما مي باشد .

(بيمه ايران اخذ بيمه نامه ياد شده را براي كليه كارفرمايان مشمول قانون كار لازم و ضروري مي داند).

بيمه مسئوليت سازمانهاي دولتي

شركت سهامي بيمه ايران براي اولين بار طرح بيمه مسئوليت مدني وزارت آموزش و پرورش ، بيمه مسئوليت مدني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بيمه مسئووليت وزارت راه و ترابري استانها ، بيمه مسئوليت شركت هاي برق منطقه اي و بيمه نامه مسئوليت جامع شهرداريها را به اجرا در آورده است .

بيمه مسئوليت هاي عمومي

در اين بيمه نامه مسئوليت صاحبان اماكن مختلف اعم از منزل ، اماكن ورزشي ، هتلها و اماكن اقامتي وغيره مي توانند مسئوليت خود را در قبال حوادث منجر به واردآوردن آسيب به افراد ثالث كه مشخص و شناخته هم نيستتند اما در لحظه حادثه در معرض حوادث بوجود آمده در محل مورد بيمه قرار گرفته اند تحت پوشش قرار مي گيرد. تا چنانچه در لحظه حادثه فردي در مجاورت محل حادثه قرار گرفته و به وي زيان وارد شود تحت حمايت شركت بيمه باشد.

انواع رايج اين بيمه عبارتند از :

بيمه مسئوليت ناشي از آتش سوزي

اين بيمه نامه ، مسئوليت بيمه گذار را در قبال خسارات جاني و مالي ناشي از انفجار و آتش سوزي و تركيدگي لوله آب كه به همسايگان و مراجعه كنندگان به محل مورد بيمه وارد آيد را پوشش مي دهد كه در واقع مكمل بيمه نامه آتش سوزي است و همچنين هزينه هاي نجات و جلوگيري از توسعه خسارت نيز قابل پرداخت مي باشد .

بيمه مسئوليت مديران واحدهاي اقامتي (هتلها و مسافرخانه ها)

بر اساس اين طرح بيمه اي ، خسارات جاني و مالي مسافرين در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل يا مسافرخانه بيمه مي گردد .
در ضمن چنانچه واحد اقامتي داراي امكاناتي نظير استخر ، مجموعه ورزشي ، پاركينگ و غيره باشد خسارات جاني و مالي وارد به استفاده كنندگان جبران خواهد شد .

بيمه مسئوليت مديران اماكن ورزشي

چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از امكانات ورزشي و يا انجام تمرينات و مسابقات دچار حادثه منجر به صدمات جسماني شوند و مديريت مجموعه طبق قوانين مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود ، خسارت جبران مي گردد .

اين پوشش بيمه اي شامل تماشاچيان نيز مي گردد.

بيمه مسئوليت مدير پاركينگ

در اين بيمه نامه ، خسارات وارد به خودروهاي پارك شده در پاركينگ ناشي از خطرات آتش سوزي ، سرقت كلي ، سقوط اجسام روي خودرو ، شكست شيشه و ... تحت پوشش قرار مي گيرد . همچنين خسارات جاني ، اشخاص ثالث كه وارد محوطه پاركينگ مي گردند و دچار حادثه مي شوند جبران مي گردد .

بيمه مسئوليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني

آنچه امروزه در جريان تخريب بناهاي قديمي و احداث ساختمانهاي جديد كرارا شاهد آن هستيم ، خسارات جاني و مالي است كه در جريان اجراي كار ساختماني به اشخاص ثالث وارد مي آيد ، جهت تامين بيمه اي براي حوادث ناگوار ياد شده ، بيمه نامه مسئووليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني ارائه مي گردد ، بدين معني كه چنانچه در جريان عمليات ساختماني شامل تخريب ، گودبرداري ، خاكبرداري ، پي كني و كليه مراحل احداث بناء جديد ، خسارات جاني و مالي به همسايگان ، ساختمانهاي مجاور و ساير اشخاص ثالث و اموال عمومي مانند خطوط انتقال نيرو و ... وارد آيد جبران مي گردد .

بيمه مسئوليت توليد كنندگان و فروشندگان محصول

براساس اين طرح مسئوليت مدني تولدكنندگان و فروشندگان در دو بخش زير تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد :

 خطرات تبعي ناشي از محصول

 تضمين كيفيت محصول در برابر مصرف كنندگان و اشخاص ثالث 

هم اكنون توليد كنندگان و فروشندگان انواع محصولات توليدي از جمله : عايقهاي رطوبتي ، لوله ها و اتصالات ، جرثقيلها ، رايانه ها ، ميل لنگها ، انواع محصولات صنعتي ، لوازم خانگي و برقي ، محصولات غذايي و... تحت پوشش بيمه اي بيمه ايران قرار گرفته اند .

در اين بيمه چنانچه محصول كيفيت مورد انتظار در عرف مصرف را نداشته باشد يا بهره برداري از محصول مشكلات جاني و مالي براي ساير افراد ايجاد نمايد،شركت بيمه ضرر و زيان ناشي از آن را جبران خواهد نمود.

بعنوان مثال چنانچه محصولات غذائي فاسد و يا غيرقابل استفاده باشد و موجب مسموميت يا بيماري گردد و زيانهاي ناشي از استفاده از آن موارد مشابه داراي كيفيت مناسب نباشد بيمه نامه مسئوليت مي تواند تضميني براي مصرف كننده باشد.

بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان

در راستاي تامين بيمه نامه اي جامعه پزشكي كشور بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان از سال 1365 و براي اولين بار توسط شركت سهامي بيمه ايران ارائه و بنيانگذاري گرديده است .
موضوع بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان عبارت است از جبران خسارت بدني وارد به بيماران كه ناشي از مسئوليت پزشك به علت اشتباه ، غفلت يا قصور وي در انجام خدمات حرفه اي به وقوع پيوسته باشد . بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان براساس قانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشكي كشور تهيه و تدوين گرديده است .

كليه دعواهاي بيماران و يا ذوي الحقوق آنها عليه پزشكان به مدت 3 سال پس از انقضاء تاريخ بيمه نامه مشمول پوشش بيمه اي مي باشد به شرط آنكه معالجه يا عمل جراحي در مدت اعتبار بيمه نامه صورت گرفته باشد . به دليل ارتباط قوانين جاري كشور (خصوصا قانون ديات) در رسيدگي به دعواهاي حقوقي  عليه پزشكان حدود پوشش بيمه اي بيمه نامه بايد متناسب با قوانين وضع شده مذكور باشد .

بيمه مسئوليت مدني مديران مسئول فني كلينيكها ، درمانگاهها و بيمارستانها

بيمه نامه مسئوليت مدني مسئولين فني بيمارستانها ، درمانگاهها و كلينيكها دومين طرح بيمه اي شركت سهامي بيمه ايران پس از بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان است كه در جهت تامين هر چه گسترده تر جامعه پزشكي كشور تهيه و ارائه گرديده است . موضوع بيمه نامه مسئوليت مدني مسئول فني عبارت از جبران خسارات بدني وارد به بيماران ، ذوي الحقوق آنها و ساير اشخاص ثالث در محدوده بيمارستان ناشي از مسئوليت وي مطابق با شرح وظايف مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد .

ادعاهاي حقوقي عليه مراكز درماني به علل عدم كارآيي ، فقدان ، نقائص در امكانات پزشكي ، تجهيزات فني ، تاسيساتي ، تغذيه نادرست در مدت معالجه ، مداوم ، جراحي و دوران بستري بيمار كه منجر به خسارت بدني بيماران و اشخاص ثالث (مراجعين ، عيادت كنندگان و...) گردد تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد .

حدود تعهدات بيمه متناسب با قوانين وضع شده كشور و بدون محدوديت در بيمه نامه در نظر گرفته شده است و مسئولين فني بيمارستانها ،  درمانگاهها و كلينيكها سراسر كشور مي توانند پس از تكميل پرسشنامه و پرداخت حق بيمه متعلقه نسبت به اخذ بيمه نامه از شركت سهامي بيمه ايران اقدام نمايند.

بيمه مسئوليت حرفه اي پرستاران و پيراپزشكان 

با توجه به ضرورت تامين حرفه اي پرستاران ،‌بهياران ، تكنسينهاي بيهوشي و اتاق عمل ، تكنسينهاي راديولوژي ، سي تي اسكن و M.R.I و نيز كارشناسان و تكنسينهاي آزمايشگاه ، نوارنگاري و C.S.R ، بيمه ايران براي اولين بار طرح بيمه مسئوليت حرفه اي پرستاران و پيراپزشكان را تهيه و ارائه نموده است . ضمنا براي بيمه گروهي تخفيفات ويژه اي در نظر گرفته شده است . شركت سهامي بيمه ايران بعنوان ارائه دهنده و بنيانگدار انواع بيمه نامه هاي حرفه اي براي جامعه پزشكي كشور آماده بررسي ساير پيشنهادات بيمه اي از سوي جامعه محترم پزشكي كشور مي باشد .

بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين طرح ، محاسب و ناظر ساختمان 

بيمه ايران در جهت برقراري تامين حرفه اي براي مهندسين طراح ، محاسب و ناظر ساختمان كه در عضويت سازمانهاي نظام مهندسي استانها ، داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري مي باشند طرح بيمه نامه مسئوليت حرفه اي مهندسين را تهيه و عرضه نموده است .

براساس اين بيمه نامه مسئوليت حرفه اي اشخاص ياد شده در رابطه با طراحي ، محاسبه و نظارت ساختماني مطابق بيمه و مسئوليت ، قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه در برابر مالكين ساختمانها ، اشخاص ثالث (شامل همسايگان ، عابرين و...) كاركنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .

تعهدات بيمه اي براي خسارت بدني تا مبلغ ديه قانوني براي هر نفر و براي خسارت مالي مطابق تقاضاي مهندس طرح ، محاسب و ناظر خواهد بود .

مدت بيمه براي هر پروانه ساخت از تاريخ صدور پروانه (شامل دوره اجراي عمليات ساختماني و پس از آن ) شروع مي گردد.

بيمه مسئوليت جامع C.G.L

اين بيمه نامه براي پيمانكاران پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي ارائه مي شود ، مطابق شرايط اين بيمه نامه مسئوليت مدني پيمانكار در اجراي پروژه بصورت جامع در برابر كاركنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد.

بيمه اعتباري تسهيلات بانكها و قراردادهاي فروش اقساطي 

براساس اين طرح تسهيلات بانكها و مطالبات شركتهايي كه كالا و محصولات خود را بصورت اقساطي به فروش مي رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .

كليه بانكها و موسسات مالي و اعتباري و شركتهايي كه براساس قرارداد فروش تنظيمي ، عمليات فروشهاي اعتباري انجام مي دهند م يتوانند براي اطمينان از وصول مطالبات و تضمين سرمايه خود از پوشش بيمه اي ياد شده استفاده نمايند .

بيمه اسبهاي مسابقه

در فرهنگ جامعه ايراني اسب داراي ارزش و جايگاه ويژه اي مي باشد و صاحبان اين حيوان نجيب در تلاشند تا نهايت دقت را در مراقبت و نگهداري آن بعمل آورند . با توجه به روند افزايش تلفات و نقص عضو اسبها در حين برگزاري مسابقات سرعت و پرش ، تمرينات ، حوادث در محل نگهداري و باشگاهها و نيز خطر بيماريها ، نقش بيمه در جبران خسارت دوچندان گرديده است . شركت سهامي بيمه ايران در جهت جبران خسارت ياد شده و در راستاي تامين اسبهاي مسابقه و سرمايه مالكين براي اولين بار طرح ، تلف و نقص عضو اسبهاي مسابقه ناشي از حادثه (در حين مسابقه ، حمل و نقل و...) و نيز بيماري تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .

ارزش اسبهاي مسابقه پس از اظهار بيمه گذار طبق معيارهاي ارزش گذاري (نژاد ، فيزيك بدني ، رده ورزشي ، سلامت ، قدرت باروري و ... )  توسط كارشناسان بيمه ايران تعيين مي گردد .

باشگاهها و مالكين اسبهاي مسابقه مي توانند براي اخذ پوشش بيمه اي مذكور به نزديكترين شعبه يا نمايندگي شركت سهامي بيمه ايران در سراسر كشور مراجعه نمايند . ضمنا باشگاههايي كه براي بيش از 20 راس اسب تقاضاي پوشش بيمه اي نمايند از تخفيف گروهي حق بيمه بهره مند خواهند گرديد .

بيمه مسئوليت شكارچيان و محيط بانان

براساس شرايط اين بيمه نامه مسئوليت شكارچيان و محيط بانان در جريان شكار يا انجام وظايف محيط باني در برابر تشخاص ثالث تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد . اين بيمه نامه در صورت وجود مجوز قانوني براي فعاليت بيمه شونده ارائه مي شود .

بيمه مسئوليت عوامل پروژه هاي سينمايي

براساس اين طرح مسئوليت مدني توليدكنندگان و سازندگان پروژه هاي سينمائي و تلويزيوني در مقابل عوامل توليد با نازلترين هزينه تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد . تهيه كنندگان اين پروژه ها مي توانند عوامل ساخت فيلم را تا سقف معيني تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد . تهيه كنندگان اين پروژه ها مي توانند عوامل ساخت فيلم را تا سقف معيني تحت پوشش بيمه قرار دهند تا در صورت بروز حادثه خسارت فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي آنها را شركت بيمه جبران نمايد .

بيمه رايانه

قابل توجه كليه دارندگان رايانه هاي شخصي و اداري ، واحدهاي صنفي و تجاري ، كارخانجات و فروشگاههاي عرضه كننده رايانه و ادارات دولتي .

بيمه ايران با ارائه بيمه نامه رايانه كليه خسارتهاي فيزيكي وارد به رايانه ناشي از آتش سوزي ، انفجار ، سيل ، طوفان ، زلزله ، نشست و رانش زمين ، سقوط از بلندي ، برخورد جسم خارجي ، نفوذ مايعات به داخل اجزاء حمل و جابجايي در محل مورد بيمه ، نوسانات جريان الكتريسيته ، سرقت با شكست حرز را حداكثر تا ارزش رايانه تحت پوشش قرار مي دهد .

دارندگان محترم رايانه مي توانند با مراجعه به هر يك از نمايندگيها و شعب بيمه ايران در سراسر كشور و با ارائه فاكتور خريد ضمن پرداخت يك درصد ارزش رايانه بعنوان حق بيمه ، آنرا بمدت يكسال نزد بيمه ايران بيمه نمايند .

ضمنا براي كساني كه تعداد قابل توجهي رايانه در اختيار دارند ، به ازاي هر 50 دستگاه رايانه 10% ،51 الي 100 دستگاه 15% و براي 101 دستگاه به بالا 20% تخفيف در حق بيمه اعمال مي گردد .

همچنين براي شركتها ، بانكها و ادارات : طي يك فقره بيمه نامه ، تمامي رايانه ها بصورت گروهي با ذكر مشخصات در ليست ضميمه تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .

ساير طرحهاي بيمه اي ارائه شده:

از جمله ساير بيمه نامه هاي اراده شده عبارتند :


بيمه نامه صداقت در امانت ، بيمه مسئووليت مستاجر در برابر موجر ، طرح بيمه دام صنعتي ، بيمه مسئوليت سر دفتر داران ، بيمه مسئوليت حرفه اي وكلاي دادگستري و... مي باشند .
در پايان مديريت بيمه هاي مسئوليت و طرحهاي مخصوص بيمه ايران آمادگي كامل خود را براي بررسي و ارائه انواع طرحهاي نوين بيمه اي و نيز مشاوره در زمينه امور بيمه اي متقاضيان گرامي اعلام مي دارد .

منبع: سایت بیمه ایران

تلفن مديريت بيمه هاي مهندسي و مسئوليت بيمه ايران: 33940877-33933165

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری