کد خبر ۹۰۹۸
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۱ - ۱۲ دی ۱۳۸۵ - 02 January 2007
با تصميم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران،ازاين پس، حق عضويت وهزينه دريافت كارت بازرگاني دراتاق هاي بازرگاني وصنايع ومعادن كشور، با تنظيم تعرفه اي جديد، تغيير مي كند.

با تصميم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران،ازاين پس، حق عضويت وهزينه دريافت كارت بازرگاني دراتاق هاي بازرگاني وصنايع ومعادن كشور، با تنظيم تعرفه اي جديد، تغيير مي كند.

به گزارش فارس، روابط عمومي اتاق تهران- واحد امورعضويت وكارت بازرگاني اتاق تهران، تازه ترين اخبار وسياست گذاري ها درمورد صدور كارت بازرگاني را اعلام كرد. تاكيد بر حضور شخص متقاضي دريافت كارت بازرگاني، اصلاح سيستم داخلي اتاق تهران به منظور كاهش بروكراسي و افزايش تعرفه حق عضويت در اتاق هاي بارزگاني، خبرهاي تازه‌اي است كه از سوي واحد ياد شده، اعلام شده است.

افزايش حق عضويت دراتاق هاي بازرگاني

با تصميم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران،ازاين پس، حق عضويت وهزينه دريافت كارت بازرگاني دراتاق هاي بازرگاني وصنايع ومعادن كشور، با تنظيم تعرفه اي جديد، تغيير مي كند.

براساس تصميم گيري هاي جديد، شركت هايي كه سرمايه ثبت شده آنها، از يك ميليون ريال تا يك صد ميليون ريال است، بايد 150 هزار تومان بابت عضويت در اتاق هاي بازرگاني بپردازند.

درهمين حال شركت‌هايي كه از يك صد ميليون ريال تا 500 ميليون ريال، سرمايه ثبت شده دارند، بايد براي عضويت در اتاق هاي بازرگاني، مبلغ 200 هزار تومان پرداخت كنند و درنهايت اينكه، شركت هايي كه سرمايه ثبت شده آنها از 500 ميليون ريال بيشتراست، بايد 250 هزار تومان حق عضويت بپردازند.

اين مصوبه از هفته گذشته براي اجرا، به اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور ابلاغ شده است.

 تاكيد اتاق تهران بر ملاقات حضوري با متقاضي دريافت كارت

تلاش هاي زيادي از سوي مديران اتاق بازرگاني صورت گرفته است تا نقش واسطه گري در چرخه صدور كارت بازرگاني، كم رنگ شود. روان سازي امور وكاهش بروكراسي، درطول چند ماه گذشته، به طور قطع در كاهش نقش واسطه گران تاثير گذار بوده است اما مديران اتاق تهران، هم چنان درحال تلاش هستند تا با اصلاح سيستم ها وتغيير رويه ها، چرخه كار صدور وتمديد كارت بازرگاني را به حداقل زمان ممكن برسانند.

براساس اعلام واحد امور عضويت وكارت بازرگاني اتاق تهران،براي صدور كارت بازرگاني ، هم چنان حضورشخص متقاضي، در اتاق تهران، مورد تاكيد است واين اتاق به هيچ عنوان ازطريق واسطه ها، نسبت به صدور كارت بازرگاني اقدام نخواهد كرد.

براساس سياست هاي موجود، اشخاص حقيقي وحقوقي متقاضي دريافت كارت بازرگاني، بايد شخصا به واحد امورعضويت وكارت بازرگاني اتاق تهران مراجعه كنند.

اما درصورت نياز افراد حقوقي به تمديد كارت بازرگاني، اتاق تهران اين امكان را فراهم كرده است كه نماينده رسمي شركت بتواند ازسوي شخص حقوقي، نسبت به تمديد كارت بازرگاني اقدام كند اما نماينده شخص حقوقي بايد مدارك معتبري ازجمله تثبيت اين موضوع كه او، كارمند رسمي و ثابت شركت متقاضي تمديد كارت بازرگاني است، را براي اثبات اين موضوع، به همراه داشته باشد. براساس اعلام روابط عمومي اتاق تهران، نماينده شخص حقوقي بايد مدركي ارايه كند كه نشان دهنده وجود نام او درفهرست بيمه شركت متقاضي تمديد كارت بازرگاني باشد.

بررسي ها ونظرسنجي ها، نشان مي دهد كه ميزان رضايت از ارايه خدمات اتاق تهران، تا حد قابل قبولي افزايش يافته اما مديران اين اتاق هم چنان مشغول برنامه ريزي براي اصلاح بيشتر امور هستند. ازجمله برنامه هايي كه مطالعات اوليه آن درحال انجام است، صدور اينترنتي كارت بازرگاني است كه در صورت رفع مشكلات سيستماتيك چرخه كاري ، به زودي شرايط تحقق آن فراهم خواهد شد.

هم اكنون كارت بازرگاني دراتاق تهران، 48 ساعته صادر مي شود اما مديران اين اتاق، درصدد هستند تا چرخه صدور كارت را تا حد امكان، ازاين كه هست، بهتر كنند.

 افزايش قابل توجه صدور كارت بازرگاني دراتاق تهران

تازه ترين آمارها، نشان مي دهد واحد امورعضويت وكارت بازرگاني اتاق تهران، در آذرماه امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد 213 كارت بيشتر، صادر و يا تمديد كرده است.تعداد كل كارت هاي صادر شده ويا تمديد شده اتاق تهران در ماه آذر، 907 كارت اعلام شده است كه درسال گذشته اين رقم، 694 كارت بوده است.

درهمين حال ، جمع كل كارت هاي بازرگاني صادر و يا تمديد شده در طول 9 ماه گذشته، 6هزار و 579 كارت اعلام شده است كه با احتساب رقم 6 هزارو 299 كارت صادر و يا تمديد شده سال گذشته، متوجه مي شويم، اتاق تهران، امسال 280 كارت بازرگاني، بيشتر ازسال گذشته صادر ويا تمديد كرده است.

 پيش بيني افزايش صدورو تمديد كارت در ماه هاي پاياني سال

كارشناسان صدور كارت بازرگاني در اتاق تهران پيش بيني مي كنند، رقم صدور كارت بازرگاني در ماه هاي پاياني سال، به شدت افزايش يابد. به عقيده آنها هرچند ممكن است بخشي از افزايش رقم صدور كارت بازرگاني، به دليل پايان مهلت استفاده بازرگانان، از تسهيلات فاينانس وثبت سفارش هاي سال 1385 باشد، اما به نظر مي رسد، نزديكي به انتخابات هيات نمايندگان اتاق تهران كه قرار است درتاريخ دوم اسفند برگزار شود، اصلي ترين عامل بالارفتن آمار صدوروتمديد كارت هاي بازرگاني بوده است. دراتاق بازرگاني تهران، آماري نزديك به 20 هزار كارت بازرگاني و عضويت معتبر اعلام شده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری