کد خبر ۹۰۹۹
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۳ - ۱۲ دی ۱۳۸۵ - 02 January 2007
بودجه سال آينده اتاق تهران، با 56 درصد رشد، روي عدد 2 ميليارد و 340ميليون تومان تنظيم شده است و در صورت موافقت هيات نمايندگان، اين بودجه مبناي برنامه‌هاي قابل پيگيري اتاق تهران درسال آينده قرار خواهد گرفت.

دبير كل اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران با اشاره به طرح ويژه اتاق تهران براي ايجاد" مركز مشاركت در توسعه ايران زمين" گفت: اتاق تهران سه دفتر نمايندگي در مناطق آسيا، اروپا و آمريكا به منظور جلب وحمايت از سرمايه گذاري خارجي درايران راه اندازي مي‌كند. 

محمد مهدي راسخ در گفت‌وگو با فارس از راه‌اندازي سه دفتر نمايندگي اتاق تهران در مناطق آسيا، اروپا و آمريكا به منظور جلب وحمايت از سرمايه گذاري خارجي درايران خبر داد و گفت: درقالب برنامه‌اي كه تحت عنوان " ايجاد مركز مشاركت در توسعه ايران زمين" در بودجه سال آينده اتاق تهران تنظيم شده است، قصد داريم، از منافع سرمايه گذاري، به خصوص سرمايه گذاري هموطنان ايراني خارج ازكشور، حمايت كنيم.

وي افزود: برنامه‌هاي مفصل ديگري براي حمايت از سرمايه گذاري وكارآفريني در برنامه هاي سال آينده، پيش بيني شده است كه بزرگ ترين اتاق بازرگاني كشور را به سمت توجه بيشتر به حمايت از بخش خصوصي، سوق خواهد داد.

راسخ توجه به آموزش و ارتقاي سطح كيفي مديران و بازرگانان جوان كشور و توجه وِيژه به سرمايه گذاري وفعاليت اقتصادي زنان را از برنامه هاي مهم پيش بيني شده در سياست هاي سال آينده اتاق تهران، اعلام كرد وگفت: اتاق تهران به عنوان مهم ترين وبزرگ ترين تشكل اقتصادي بخش خصوصي، به طور قطع ، پيگير اقدامات اجرايي دولت براي تحقق ابلاغيه اصل44 نيز ، خواهد بود .

بودجه سال آينده اتاق تهران، با 56 درصد رشد، روي عدد 2 ميليارد و 340ميليون تومان تنظيم شده است و در صورت موافقت هيات نمايندگان، اين بودجه مبناي برنامه‌هاي قابل پيگيري اتاق تهران درسال آينده قرار خواهد گرفت.

وي در مورد مهم ترين برنامه‌هاي پيش بيني شده اتاق تهران براي ايفاي نقش اصلي خود در اقتصاد ايران گفت: سياست‌هاي مهمي هم چون جذب وجلب سرمايه خارجي ، به خصوص سرمايه ايرانيان مقيم خارج، مورد توجه قرار گرفته است ومديريت فعلي اتاق تهران، قصد دارد با نظر مساعد هيات نمايندگان، براي تحقق اين سياست مهم، گام هاي عملي بردارد.

دبيركل اتاق تهران افزود: يكي ديگر از مهم‌ترين برنامه هاي سال آينده اتاق تهران، بحث حضور فعال نمايندگان بخش خصوصي، در چرخه تصميم گيري وتصميم سازي كشور است كه براساس توافق هاي صورت گرفته، شاهد حضور نمايندگان بخش خصوصي در كميسيون هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي ودولت خواهيم بود.

وي، توجه ويژه به پژوهش، تحقيقات و برگزاري همايش هاي مختلف اقتصادي را ازديگر برنامه هاي پيش بيني شده در بودجه سال آينده اتاق تهران اعلام كرد وگفت: 26 درصد رقم بودجه سال آينده اتاق تهران، درصورت تاييد هيات نمايندگان، صرف امور پژوهشي وتحقيقاتي وبرگزاري سمينارهاي آموزشي اقتصاد خواهد شد.

دبير كل اتاق تهران پيش بيني كرد با توجه به هماهنگي‌هاي موجود ميان اعضاي هيات نمايندگان، بودجه سال آينده اتاق تهران با اكثريت آرا، به تصويب برسد.

چهل ويكيمن نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران به منظور بررسي وتصويب برنامه وبودجه سال 1386 اتاق تهران، امروز بعدازظهر برگزار مي شود. در اين نشست بحث مهم برنامه سال آينده اتاق تهران ، هم چنين بودجه پيشنهادي هيات رئيسه، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری