کد خبر ۹۲۷۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۱۶ دی ۱۳۸۵ - 06 January 2007
هيأت وزيران در بيست و چهارمين جلسه استاني خود كه جمعه شب به رياست محمود احمدي نژاد تشكيل شد پس از حدود 6 ساعت بحث وبررسي مسايل و مشكلات استان، بيش از 200 مصوبه براي تسريع در عمران و پيشرفت استان خوزستان تصويب كرد.

هيأت وزيران در بيست و چهارمين جلسه استاني خود كه جمعه شب به رياست محمود احمدي نژاد تشكيل شد پس از حدود 6 ساعت بحث وبررسي مسايل و مشكلات استان، بيش از 200 مصوبه براي تسريع در عمران و پيشرفت استان خوزستان تصويب كرد.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، مهمترين مصوبات اين جلسه به اين شرح است:

* اختصاص حداقل 23هزار و 76 ميليارد ريال تسهيلات بانكي به منظور اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي بخش خصوصي استان و تامين منابع مالي لازم براي پرداخت مابه التفاوت نرخ سود و كارمزد آن، توسط وزارت كار وامور اجتماعي با مشاركت شوراي برنامه ريزي استان.

* اختصاص معادل ارزي حداقل مبلغ 6هزار و سيصد ميليارد ريال جهت طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي (غيردولتي) با اولويت طرح‌هاي بخش صنعت و معدن وكشاورزي در استان توسط هيأت امناي حساب ذخيره ارزي.

* بررسي موضوع نحوه واگذاري سهام واحدهاي كشت و صنعت نيشكر و صنايع جانبي شهيد بهشتي ،شهيد رجايي،هفت تپه و كارون به مردم استان با ارزش حدود 60 هزار ميليارد ريال با استفاده از منابع تسهيلات بانكي بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده در سالهاي 1385 و 1386 با همكاري وزارت خانه‏هاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و كار و ارائه نتيجه ظرف مدت سه ماه به هيأت دولت.

* احداث 15000 واحد مسكوني روستايي طي سال جاري با استفاده از تسهيلات بانكي با نرخ سود كارمزد 5 درصد و1500 واحد مسكوني جهت محرومين توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

* احداث تعداد 300 واحد مسكوني اجاره اي با تأمين وام بانكي و احداث تعداد 300 واحد مسكوني اجاره به شرط تمليك در بافت فرسوده شهرهاي استان توسط وزارت مسكن و شهرسازي.

* احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي 500 هزار هكتار اراضي پاياب سدهاي استان به نحوي كه طي 10 سال، سالانه 50 هزار هكتار به بهربرداري برسد. اعتبارات مورد نياز طرح از محل 2 درصد فروش نفت، حساب ذخيره ارزي و منابع عمومي دولت و مشاركت كشاورزان تأمين خواهد شد.

* احداث 5 نيروگاه در خرمشهر، زرگان، جنوب اهواز، اميديه و بهبهان مجموعاً به ظرفيت 4 هزار مگاوات در استان با سرمايه گذاري بخش غيردولتي ، تسهيلات ارزي مورد نياز اين طرح‌ها ازمحل حساب‏ذخيره ارزي تأمين مي‏گردد‌.

* مبلغ 891 ميليارد ريال در سال جاري براي احداث ، تكميل ، تجهيز و يا توسعه پروژه‏هاي عمراني استان خوزستان از محل اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1385 « با عنوان اعتبارات توسعه استان » اختصاص مي‌يابد.

* معافيت ده ساله از ماليات همه واحدهاي صنعتي و توليدي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه براي راه اندازي آنها از سوي بخش خصوصي سرمايه گذاري مي‌شود از طريق افزودن استان خوزستان به ليست استانهاي كمتر توسعه يافته به منظورحمايت‌، توسعه و تشويق از سرمايه گذاري در استان خوزستان و در اجراي آيين نامه مشوق‌هاي صنعتي استانهاي كمتر توسعه يافته موضوع مصوبه شماره 36112/ ت 30393 هـ مورخ 15/9/1383.

* واگذاري تعداد 60 هزار خط تلفن ثابت ، برقراري ارتباط 310 روستاي ديگر ، راه اندازي40 سايت آنتن ماهواره اي جديد (BTS) تلفن همراه ،نصب و راه اندازي تجهيزات ديتا در 5 شهر ، بهره برداري از 100 كيلومتر فيبر نوري ديگر و نصب و راه اندازي مركز تلفن روستايي (ICT) در 120 روستاي استان توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پايان اسفند ماه سال 1385.

* احداث و تجهيز ساختمان گمرگ شلمچه در سال‌هاي 1385 و 1386 و ايجاد منطقه‌اي خاص در استان براي استفاده از معافيتهاي موضوع بند 2 ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي

* پيش بيني اعتبار مورد نياز تكميل سيلوي 40 هزار تني شهرستان بهبهان در لوايح بودجه سال‌هاي برنامه چهارم توسعه و كمك به ايجاد پايانه صادراتي گل و گياه در شهرستان دزفول ، ايجاد پايانه صادراتي مصالح ساختماني در بندر امام خميني (ره) و احداث نمايشگاه بين المللي جديد در شهر اهواز توسط وزارت بازرگاني.

* اختصاص مبلغ 400 ميليارد ريال جهت ايجاد، تكميل وتوسعه پروژه‌هاي بخش كشاورزي شامل شبكه‌هاي فرعي آبياري، تجهيز و نوسازي اراضي و زهكشي، مجتمع‌هاي توليدي (گلخانه اي، دامپروري و شيلات) و احداث و توسعه باغات از محل اعتبارات استاني. بطوريكه مبلغ 200 ميليارد ريال از اعتبارات فوق در راستاي طرح احياي اراضي موضوع پروژه‌هاي مصوب سفر مقام رهبري اختصاص مي‌يابد.

* پيش بيني رديف اعتباري مستقل تحت عنوان توسعه كشاورزي استان به منظور اجرايي شدن مصوبات سفر مقام رهبري در لايحه قانون بودجه سال 1386.

* اختصاص مبلغ 120 ميليارد ريال براي تكميل كشتارگاه صنعتي دام در شهرستانهاي اهواز و بهبهان طي سال‌هاي 1385 و 1386 از محل منابع داخلي وزارت جهاد كشاورزي.

* اختصاص اعتبار مورد نياز جهت ساماندهي مناطق عشايري و توسعه كانون‌هاي جديد اسكان عشاير در استان.

* بررسي طرح تشكيل سازمان عمران اراضي پاياب سد كرخه با قوانين خاص براي احياي اراضي پاياب سد كرخه توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي و هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط و ارائه نتيجه ظرف مدت 3 ماه به هيأت وزيران.

* ارائه لايحه مورد نياز تعيين تكليف اراضي مجهول المالك مناطق جنگي به ويژه آبادان، خرمشهر توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت دادگستري و استانداري ظرف مدت حداكثرسه ماه به هيأت دولت.

* تعيين نحوه استفاده از منابع آبي سدهاي موجود و شبكه‌هاي آبياري در استان در زمينه‏هاي توسعه آبزي پروري توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت نيرو و استانداري.

* اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال از محل ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت جهت تأمين قسمتي از خسارت باقي مانده پرورش دهندگان ميگو در استان ناشي از سرمازدگي و وقوع بيماري لكه سفيد.

* پيش بيني رديف مستقل در لايحه بودجه سال توسط وزارت جهاد كشاورزي 1386 (سهم دولت) جهت تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي (با پيشرفت 81 درصد). همچنين مبلغ250ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني بدين منظور اختصاص مي‌يابد اختصاص هزار ميليارد ريال در لايحه بودجه 86 براي تسريع در احداث شبكه‌هاي زهكشي استان

* اختصاص 20 ميليارد ريال جهت تامين تجهيزات براي تسريع در پاك سازي ميادين مين استان توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پيش بيني اعتبار مورد نياز جمع آوري پايگاه‌هاي سپاه و ارتش در مناطق مرزي و آزاد سازي اراضي زراعي حاشيه هورالعظيم،با اخذ طرح استقرار جديد از ستاد كل نيروهاي مسلح در لوايح بودجه سال‌هاي برنامه چهارم توسعه به نحوي كه پروژه دايك مرزي در پايان برنامه مذكور به بهره برداري برسد.

* تكميل پل ميان رود با اختصاص مبلغ 25 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني در سال 1385 و شروع به احداث پايانه مرزي و بارانداز مورد نياز درشلمچه و چذابه در سال 1386 به نحوي كه در پايان سال 1387 به بهره برداري برسد توسط وزارت راه و ترابري.

* اتمام مطالعات و انجام امكان سنجي آزاد راه اهواز – انديمشك توسط وزارت راه و ترابري و پيش بيني اعتبار مورد نياز با اولويت اجراي طرح مذكور در سال 1386و اتمام عمليات اجرايي كمربندي شمال اهواز به همراه پل‌ها و تقاطع‌هاي غير همسطح (شهراهواز) به نحوي كه پروژه مذكور ترجيحاً در پايان سال مالي 1386 به بهره برداري برسد.

* انجام مطالعه احداث خط دوم راه آهن اهواز – انديمشك و اهواز – خرمشهر در سال 1386 و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لوايح بودجه سال‌هاي برنامه چهارم توسعه و تسريع دراحداث راه‏آهن خرمشهر- شلمچه و حذف مشاركت در قانون بودجه سال 1386 توسط وزارت راه و ترابري.

* ارتقاء سيستم‌هاي ناوبري فرودگاه شهر اهواز در سال 1386و افزايش اعتبار در جهت تسريع عمليات اجرايي جاده بين استاني مسجد سليمان به شهركرد (بازفت)

* سازمان بنادر و كشتيراني با همكاري ساير سازمانهاي ذيربط نسبت به پاكسازي آبهاي اروند رود از شناورهاي مغروق و ساير موانع كشتيراني از طريق وزارت امور خارجه و با هماهنگي طرف عراقي اقدام خواهد كرد و وزارت امور خارجه موظف است موضوع بازگشايي مجدد دفتر مشترك هماهنگي ايران و عراق در امور اروند رود را به منظور لايروبي اروند رود مورد پيگيري قرار دهد.

* انجام مطالعه طرح آلومينا (به ظرفيت يك ميليون تن) در استان حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1386 توسط وزارت صنايع و معادن و حمايت لازم در چارچوب مقررات موجود از سرمايه گذاري بخش غيردولتي در جهت ايجاد كارخانه يك ميليون تني توليد پودر آلومينا و ايجاد كارخانه آلومينيوم با ظرفيت حداكثر 400 هزار تن در استان خوزستان

* اجراي طرح آلومينيوم به ظرفيت 110 هزار تن در استان با مشاركت بخش غيردولتي (60%) و سازمان توسعه معادن و صنايع معدني (40%) توسط وزارت صنايع و معادن

* تهيه طرح توجيهي ايجاد شهركهاي صنعتي نفت و گاز در منطقه دشت آزادگان- صنايع دريايي و شيلات در آبادان- شماره 2 خرمشهر در مرز شلمچه- شماره 4 دزفول- شماره 2 انديمشك- شماره 2 بهبهان- شماره 2 مسجد سليمان- شماره 5 اهواز در استان و ارائه نتيجه به هيأت دولت در صورت وجود توجيه فني و اقتصادي توسط وزارت صنايع و معادن.

* اختصاص مبلغ 25 مليليارد ريال جهت تكميل شهركهاي صنعتي استان مستقر در مناطق توسعه نيافته توسط وزارت صنايع و معادن و انجام مطالعه طرح و مكان يابي ايجاد 30 ناحيه صنعتي در مراكز روستايي بالاي 5 هزار نفر استان طي سال‌هاي باقيمانده برنامه چهارم توسعه و ارائه نتيجه در صورت توجيه فني واقتصادي به مجمع عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران.

*انجام مطالعه احداث يكي از واحدهاي توليدي واگن سازي، لكوموتيو سازي، تجهيزات منوريل و قطعات اصلي خودرو در استان در سال 1385 توسط وزارت صنايع و معادن و آغاز مراحل اجرايي پس از تصويب طرح توسط شوراي اقتصاد به نسبت 40 به60 درصد توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و بخش غيردولتي.

* انجام مطالعه، ايجاد و توسعه صنايع پتروشيمي و صنايع پايين دستي با اولويت در مسجد سليمان با مشاركت بخش غيردولتي پس از تأييد فني و اقتصادي بانك به نسبت 40% به 60% توسط وزارت صنايع و معادن

* انجام مطالعات اجراي فاضلاب شهركهاي صنعتي اهواز3 ، دزفول1 و بهبهان در سال 1385 و اجراي آنها در سال 1386 و نيز اجراي تصفيه خانه شهرك صنعتي اهواز 2 در سال 1386

* اختصاص مبلغ 12 ميليارد ريال جهت تجهيز آزمايشگاه كولر گازي، فرآورده‏هاي نفتي و لاستيك آزمايشگاه استاندارد استان در سال 1386.

* اختصاص منابع ارزي مورد نياز طرح سيمان يك ميليون تني اميديه از محل حساب ذخيره ارزي متناسب با پيشرفت فيزيكي.

* بررسي افزايش اعتبار لازم از محل تبصره 13 قانون بودجه سال جاري توسط وزارت كشور جهت تكميل پروژه قطار شهري اهواز و ارائه نتيجه به هيأت دولت ظرف مدت يك ماه.

* تقويت و افزايش رديف اعتباري بازسازي مناطق جنگزده آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان توسط وزارت كشور در لوايح بودجه سالهاي برنامه چهارم توسعه.

* اختصاص 600 دستگاه اتوبوس براي شهرهاي داراي سازمان اتوبوسراني و اعطاي كمك سود تسهيلات مورد نياز براي واگذاري 450 دستگاه ميني بوس و 1800 دستگاه تاكسي به استان در سال 1385 توسط وزارت كشور.

* احداث 20 ايستگاه آتش نشاني در شهرهاي استان و اختصاص 10 دستگاه بيل بكهو، 10 دستگاه خودرو حمل زباله، 10 دستگاه تراكتور براي دهياري‌هاي استان و همچنين 15 دستگاه ماشين آتش نشاني، 15 دستگاه كمپرسي، 5 دستگاه گريدر، 5 دستگاه لودر، 15 دستگاه ماشين حمل زباله و 5 دستگاه فينيشر براي شهرداريهاي استان در سال 1385و 86 توسط وزارت كشور.

* اختصاص 4 ميليارد ريال براي تهيه طرح جامع حمل و نقل شهري اهواز و اختصاص 7/2 ميليارد ريال براي اجراي طرح تفكيك از مبدأ زباله، مكانيزاسيون و كمپوست شهر اهواز و اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال كمك به اجراي شبكه آبياري فضاي سبز شهرهاي داراي طرح‌هاي مصوب و همچنين ايجاد رديف اعتباري در بودجه سال 1386 و تأمين تسهيلات ارزي خارجي (فاينانس) براي اجراي شبكه جمع آوري آبهاي سطحي شهر اهواز و نيز اختصاص مبلغ 6/3 ميليارد ريال اعتبار براي اجراي طرح‌هاي دهياريها و 30 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي براي اجراي پروژه‌هاي نيمه تمام خسارت ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه.

* اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي بازسازي و بهسازي آسفالت جاده مرزي براي راهيان نور توسط وزارت كشور.

* بندر اروند كنار از تاريخ اين مصوبه به عنوان مرز مجاز دريايي جمهوري اسلامي ايران شناخته مي‌شود ودستگاههاي ذيربط موظفند قبل از استقرار و احداث هر گونه تأسيسات بندري در بندر مذكور هماهنگي لازم را با وزارت امور خارجه به عمل آورند.

* صدور مجوز فروش 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت و استفاده از 500 ميليارد ريال تسهيلات مالي خارجي توسط وزارت مسكن و شهرسازي براي احياي بافتهاي فرسوده

* اختصاص 100% اعتبار جابجايي منطقه آلوده به گاز شهر مسجد سليمان و مكانيابي و آماده سازي محل جديد در سال جاري توسط وزارت مسكن و شهرسازي.

* ساماندهي (آماده سازي، واگذاري زمين، تأمين وام و ترتيب ساخت و ساز) شهرك شهيد صباغيان واقع در بندر امام خميني (ره) ، تسريع در انجام بازنگري طرح‌هاي جامع آبادان، خرمشهر، مسجد سليمان و شوشتر ، بررسي طرح ساماندهي اسكان غيررسمي استان و پيش بيني اعتبار مورد نياز به مبلغ 500 ميليارد ريال در بودجه‌هاي سنواتي ، پيش بيني مبلغ 300 ميليارد ريال اعتبار جهت آماده سازي زمين در شهرهاي آبادان، خرمشهر، مسجدسليمان، دزفول ، شوش، شوشتر، انديمشك و اهواز در سال‌هاي 1386 و 1387 پس از طي مراحل قانوني و پيش بيني اعتبار به مبلغ 200 ميليارد ريال طي سالهاي 1386 و 1387 جهت هزينه‏هاي آماده سازي و ساخت مسكن در شهرهاي زير 250 هزار نفر براي اقشار كم درآمد پس از طي مراحل قانوني توسط وزارت مسكن و شهرسازي.

* احداث جاده چهار بانده (قسمتي از جاده) ماهشهر به اميديه به طول 30 كيلومتر ، جاده چهاربانده آبادان- ماهشهر- هنديجان ، تعريض و آسفالت جاده بندر امام (ره) به شادگان به طول 50 كيلومتر ،جاده چهاربانده اميديه به سه راهي سرانجام ، تعريض جاده بين چهارراه مجتمع‌هاي پتروشيمي تا شهرك بعثت، احداث پل دو خطه در شرق پل موجود در چهارراه جاده ماهشهر – بندر امام (ره) و احداث پل روگذر بر روي رودخانه جراحي در ماهشهر توسط وزارت نفت

* تأمين 50% هزينه لايروبي خوراكان ماهشهر ، تأمين هزينه روشنايي حدفاصل شهرك طالقاني تا شهرك بعثت ، تأمين هزينه طرح آبرساني 7 روستاي آبادان موسوم به طرح شهيد كشتكار آبادان توسط وزارت نفت.

* تسريع در عمليات اجرايي احداث پتروشيمي انديمشك و شادگان و تعيين تكليف شروع عمليات اجرايي طرح نفت آزادگان جنوبي توسط وزارت نفت

* آغاز عمليات طراحي يا اجرايي طرح گازرساني به 430 روستا و 16 شهر از جمله شهرهاي لالي – صفي آباد – سردشت – شيبان – حسينيه الوار گرمسيري – گتوند – هنديجان – مينوشهر توسط وزارت نفت و شروع عمليات شبكه گذاري گاز شهري در شهرهاي آبادان و خرمشهر حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ مصوبه توسط وزارت نفت.

* آغاز عمليات اجرايي پروژه پالايشگاه شماره (2) بيدبلند توسط وزارت نفت با اختصاص 500 ميليارد ريال.

* شروع عمليات اجرايي پالايشگاه دوم آبادان با استفاده از نفت سنگين طرح آزادگان جنوبي توسط وزارت نفت.

* بررسي و اتخاذ تمهيدات لازم جهت ايمن سازي شهر مسجد سليمان از جمله تخليه و تخريب واحدهاي مسكوني و غيرمسكوني مستقر در مناطق شش گانه خطرخيز ناشي از نشت گاز و ايجاد فضاي سبز در آنها و انتقال ساكنان به نقاط امن توسط وزارت نفت با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مقامات استاني و قضايي مسئول.

* اختصاص مبلغ 400 ميليارد ريال جهت اجراي مجتمع‌هاي آبرساني روستايي استان توسط وزارت نيرو.

* اتمام مطالعات فاز 2 چهار سد صيدون (باغملك) – تراز (لالي) – سردشت و شيرين‏آب (دزفول) تا پايان خرداد 1386 توسط وزارت نيرو و پيش بيني اعتبار مورد نياز اجراي سدهاي مذكور در لوايح بودجه سالهاي آتي پس از اخذ مجوز كارگروه مندرج در آيين نامه ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه.

* شروع مطالعات سدهاي خاكي زهره در بخش زيدون و رودخانه تنگ بن در بخش تشان بهبهان در سال 1385.

* در صورتيكه كشاورزان در احداث شبكه‌هاي آبياري با استفاده از تسهيلات تبصره 76 و ماده 106 قانون برنامه دوم و سوم مشاركت داشته اند، از مشاركت مجدد در احداث شبكه‏هاي 3 و 4 معاف مي‌باشند. بدين منظور وزارت نيرو موظف است تبصره قانوني مربوطه را تهيه و در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي در قالب قوانين سنواتي اعمال نمايد.

* پيش بيني اعتبار مورد نياز تكميل سدهاي در دست اجراي خيرآباد، بالارود، جره و آريوبرزن توسط وزارت نيرو در لوايح بودجه سالهاي آتي به نحوي كه پروژه‌هاي مذكور تا پايان سال 1389 به بهره برداري برسند و اعتبار لازم جهت ساماندهي و لايروبي رودخانه كارون و ساير رودخانه‏هاي استان در لوايح بودجه سالهاي برنامه چهارم توسعه

* پايدار كردن اعتبار 10 طرح آبرساني شهرهاي استان با منبع مشترك آبي شامل شهرهاي آبادان، خرمشهر، شادگان، دزفول و انديمشك، مسجدسليمان، شهرهاي مركزي و جنوبي (شوشتر- اهواز- ويس- شيبان- لالي- ملاثاني)، شهرهاي شمال شرق (ايذه- باغ ملك- رامهرمز)،بهبهان، دشت آزادگان و شهرهاي جنوب شرق (آغاجاري- اميديه- رامشير- ماهشهر- هنديجان) در لايحه قانون بودجه سال 1386 حداقل معادل اعتبار سال 1385. همچنين اعتبارات سالهاي آتي به نحوي تأمين گردد كه پروژه‌هاي مذكور تا پايان سال 1388 به بهره برداري برسند.

* تكميل مطالعات فاضلاب شهرهاي انديمشك، شوش و بهبهان توسط وزارت نيرو و پيش بيني اعتبارات مورد نياز اجراي طرح‌هاي مذكور در لوايح بودجه سال‌هاي برنامه چهارم توسعه

* پيش بيني مبلغ 3900 ميليارد ريال اعتبار جهت توسعه و تقويت شبكه‌هاي توزيع برق و جمع آوري برقهاي غيرمجاز و نصب كنتورهاي برق چند تعرفه اي به نحوي كه پروژه‏هاي مذكور طي سال‏هاي برنامه چهارم توسعه به اتمام برسد.

* پيش بيني اعتبار مورد نياز توسعه و يا احداث دو واحد نيروگاه گازي و سه واحد نيروگاه بخاري مجموعاً به ظرفيت 800 مگاوات در لايحه بودجه سال 1386 و لوايح بودجه سال‌هاي برنامه چهارم توسعه پس از اخذ مجوز كارگروه مندرج در آيين نامه ماده32 قانون برنامه چهارم.

* پيش بيني مبلغ 6000 ميليارد ريال اعتبار در لوايح بودجه سال‌هاي برنامه چهارم توسعه جهت توسعه و تقويت شبكه‌هاي انتقال برق استان به نحوي كه حداكثر طي سالهاي برنامه چهارم توسعه اين امر تحقق يابد.

* اختصاص تسهيلات ارزان قيمت از محل كمك‌هاي فني و اعتباري پيش بيني شده در لايحه بودجه سال 1386 جهت احداث مجتمع‌هاي خدمات بازرگاني به ظرفيت 5/1 ميليون تن در سطح استان با مشاركت بخش غيردولتي توسط وزارت بازرگاني

* اختصاص مبلغ 100 ميليارد ريال وام قرض الحسنه ضروري، وديعه مسكن، درمان ، تحصيل و ازدواج (با اولويت) را علاوه بر سقف اعتبار عادي استان توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك‌هاي عامل استان

* صدور مجوز افزايش سقف بررسي تسهيلات بانكي طرح‌هاي اقتصادي در استان تا مبلغ 100 ميليارد ريال توسط بانكهاي عامل استان و اختصاص تسهيلات بانكي كوتاه مدت جهت پرداخت آب بهاي كشاورزان استان بابت بدهي‌هاي قبلي آنان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي.

* بخشودگي 100% جرايم ديركرد مالياتي مشروط به تسويه اصل بدهي ،از محل ماليات بردرآمد واحدهاي صنعتي و تقسيط 36 ماهه جرايم ديركرد مالياتي از محل تجميع مالياتها و همچنين تمديد اعمال معافيت حقوق و عوارض گمركي ورود ماشين آلات صنعتي براي استان تا پايان برنامه چهارم توسعه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي.

* بررسي نحوه رفع قانوني همه موانع واردات كالا تحت عنوان «ته لنجي» توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت كشور و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ارائه نتيجه ظرف مدت سه ماه به هيأت دولت.

* اختصاص معادل ارزي مبلغ هزار ميليارد ريال تسهيلات ارزي (فاينانس) براي احياء بافت فرسوده شهري استان در سال 1385 توسط وزارت كشور.

* اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال وام براي اجراي طرح‌هاي درآمدزا و ضروري شهرداريهاي استان در سال 1385 توسط وزارت كشور

* اختصاص معادل ارزي مبلغ 5/4 ميليارد ريال به منظور خريد تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي و كتب مورد نياز دانشگاه‌هاي دولتي استان تحت پوشش وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

* اختصاص مبلغ50 ميليارد ريال براي توسعه دانشگاه‏ پيام نور و ساير دانشگاههاي استان و اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال جهت توسعه دانشكده علوم زيستي دانشگاه شهيد چمران اهواز از محل اعتبارات استاني توسط وزارت علوم،تحقيقات و فناوري.

* اقدامات لازم براي تبديل مجتمع آموزش عالي دزفول به دانشگاه جندي شاپور توسط وزارت علوم،تحقيقات و فناوري انجام خواهد شد.

* اختصاص معادل ارزي 9 ميليارد ريال كمك براي خريد تجهيزات و امكانات مورد نياز آزمايشگاهها و بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور

* اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال جهت تكميل خوابگاه‌هاي دانشجويي پسران صدف و شماره 2 دختران دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در سال 1385 و پيش بيني اعتبار مورد نياز براي احداث خوابگاه 400 نفره خواهران در لايحه بودجه سال 1386

* اختصاص مبلغ 5/28 ميليارد ريال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از محل جابجايي اعتبارات عمراني وزارتخانه براي پروژه‏هاي نيمه تمام فرهنگ و ارشاد استان در سال 1385.

* اختصاص مبلغ30 ميليارد ريال براي كمك به بهسازي مصلاها، حوزه‌هاي علميه و مراكز ديني زير نظر نماينده ولي فقيه در استان و5/2 ميليارد ريال از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امورخيريه براي تأمين هزينه تعمير مساجد و اماكن مذهبي و 2 ميليارد ريال براي كمك به فعاليتهاي فرهنگي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 85

* اختصاص 35 درصد از اعتبار بند (الف) تبصره 10 قانون بودجه سال 1385 به منظور احداث اردوگاه‌هاي اقامتي درمناطق عملياتي جنوب و غرب‏كشور وپشتيباني اردوهاي راهيان‏نور توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و اختصاص مبلغ 2 ميليارد ريال نيز از محل اعتبار استاني بدين منظور اختصاص مي‌يابد.

* اختصاص مبلغ 5/1 ميليارد ريال توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت احداث انبار امن جهت اموال فرهنگي و تاريخي در سال جاري.

* مناطق حاشيه درياچه سد كارون 3 (ايذه)- درياچه سد كرخه- سد گتوند- سد مسجد سليمان- سد شهيد عباسپور- تالاب شادگان و جزيره مينو به عنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين مي‌گردند.

* اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال براي راه اندازي شبكه قرآني 11 شهر استان و راه اندازي 3 شبكه پر قدرت تلويزيوني در ايستگاه گتوند حداكثر تا پايان بهمن ماه سال جاري و اجرا و راه اندازي تعداد 40 فرستنده تلويزيوني و اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال جهت راه اندازي فرستنده‌هاي تلويزيوني و ايستگاههاي ماهواره اي توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

* كمك به تجهيز بيمارستانهاي آيت ا...طالقاني و شهيد بهشتي آبادان ، شادگان ،ماهشهر،امام رضا(ع)اميديه، آيت ا... كرمي و سوانح و سوختگي آيت ا...طالقاني اهواز،امام علي(ع) انديمشك و الهادي شوشتر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

* اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال جهت تكميل بيمارستان هنديجان در سال 1386 و مبلغ 50 ميليارد ريال جهت تكميل بيمارستان‏هاي دشت آزادگان و اروند آبادان و احداث اورژانس و توسعه بخش قلب بيمارستان اهواز در سال 1385 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

* تجهيز 30 پايگاه امداد جاده اي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به آمبولانس و امكانات لازم كه مكان آن از محل اعتبارات استاني احداث مي‏گردد.

* انجام مطالعه و شروع به احداث بيمارستان سوانح سوختگي اهواز و بيمارستان اطفال در سال 1386 و احداث ساختمان مراكز بهداشتي درماني شبانه روزي با 12 تخت بستري در شهرهاي گتوند، هفتگل(رامهرمز)، انديكا(مسجد سليمان) و حميديه(اهواز) در سالهاي 1385 و 1386

* اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال به منظور خريد تجهيزات بيمارستانها و مراكز آموزشي به نحوي كه براي بيمارستان‌هاي امام خميني (ره) اهواز- گلستان اهواز- نظام مافي شوش و ولي عصر (عج) خرمشهر هركدام يكدستگاه سي تي اسكن و براي بيمارستان گلستان اهواز يكدستگاه آنژيوگرافي قلب در سال 1385 تأمين گردد.

* احداث 64 واحد مسكوني پزشكان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در استان به ترتيب سوسنگرد 10 واحد، شادگان 13 واحد، رامهرمز 6 واحد، بهبهان 12 واحد، شوش 11 واحد، شوشتر 6 واحد، لالي 3 واحد، رامشير 3 واحد و همچنين 26 واحد در ديگر شهرهاي استان با نظر دانشگاه علوم پزشكي استان احداث خواهد شد.

* پيش بيني اعتبار تكميل بيمارستان نيمه كاره ولي عصر بهبهان و بيمارستان جايگزين در باغملك و همچنين اعتبار مورد نياز تكميل و تجهيز بيمارستان يكصد تختخوابي رامهرمز مشروط به جايگزيني اين بيمارستان با بيمارستان قديمي با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي تا پايان سال 1386.

* اختصاص مبلغ 13 ميليارد ريال جهت تجهيز بيمارستان‌هاي رامشير و بستان و تأمين اعتبار احداث بيمارستان مسجد سليمان از محل بند 27 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385.

* احداث سه بيمارستان در شهرستانهاي آغاجاري، مسجد سليمان و آبادان بارعايت مقررات قانوني توسط وزارت نفت.

* تخريب و نوسازي كامل بيمارستان اميركبير اهواز و تبديل آن به يك بيمارستان مجهز و مدرن يكصد تختخوابي وتكميل و راه اندازي فاز اول بيمارستان ماهشهر توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

* راه اندازي پلي كلينيك تخصصي خرمشهر. احداث درمانگاه و ساختمان اداري در شادگان ،احداث پلي كلينيك فوق تخصصي در اهواز، اختصاص يكدستگاه آمبولانس جهت درمانگاه تامين اجتماعي انديمشك توسط وزارت رفاه تأمين 50 درصد از نيروهاي مورد نياز صنعت نفت با مدارك ديپلم و فوق ديپلم از افراد بومي در سطح استان برگزاري جشن يكصدمين سال صنعت نفت ايران در سال 1385 در سطح استان خوزستان توسط وزارت نفت

* احداث مجتمع فرهنگي و ورزشي در اهواز. احداث 2 واحد خانه مهر در پاركهاي استان جهت بازنشستگان توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

* ساخت 44 سالن ورزشي براي دختران و پسران در هريك از 20 شهرستان 2 سالن جداگانه و در بندر امام خميني (ره) و هفتگل نيز هر يك 2 سالن توسط سازمان تربيت بدني ، وزارت نفت و استانداري

* پيش بيني اعتبار مورد نياز تكميل پروژه استاديوم ورزشي 50 هزارنفري اهواز توسط سازمان تربيت بدني به نحوي كه در پايان سال 1386 به بهره برداري برسد و اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال از محل اعتبارات متمركز سازمان تربيت بدني براي تكميل استاديوم ورزشي 4000 نفري اهواز و انجام مطالعات طرح نوسازي استاديوم ورزشي 5 مهر آبادان ظرف مدت 4 ماه.

* اختصاص اعتبار مورد نياز تملك زمين مجموعه ورزشي حجاب اهواز از محل بند (ط) تبصره 14 قانون بودجه سال 1385 واختصاص مبلغ 40 ميليارد ريال به منظور تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام ورزشي استان توسط سازمان تربيت بدني در سال 1386.

* ساخت 50 سالن ورزشي كوچك ورزشي چند منظوره در بخشها و شهرهاي پرجمعيت توسط تربيت بدني و استانداري

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری