کد خبر ۹۳۲۲
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۴ - ۱۶ دی ۱۳۸۵ - 06 January 2007
امروز، ديروز و فردای ايران با بسياری از کشورهای ديگر متفاوت است.

رييس‌موسسه‌ی بين‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها با بيان اين‌که " ملت ايران ملت بزرگی است" تصريح کرد: اگر صدای گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها از کشوری غير از ايران برمی‌خواست، اين طنين را در جهان ايجاد نمی‌کرد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمی که در نشست منتخبان انتخابات شورای شهر اصلاح‌طلبان در سراسر کشور سخن می‌گفت با بيان اين مطلب و تبريک اعياد قربان و غدير بر همه‌ی خيرخواهان و حقيقت‌جويان عالم نسبت به اين مسئله که مسلمانان بتوانند در شناخت بيشتر شخصيت حضرت علی (ع) موفق باشند، اظهار اميدواری کرد.

وی در ادامه با يادآوری سفر چند ماه قبلش به آمريکا به ديدارش با يکی از فرهيختگان جامعه‌ی آمريکايی که در آخرين روزهای اقامت وی در اين کشور انجام شد اشاره کرد و گفت: در اين ديدار اين شخصيت عملی آمريکا با هيجانی خاص از جايگاه والای ملت ايران سخن می‌گفت و اين برای من تعجب‌آور نبود. زيرا در بيشتر محافلی که شرکت می‌کنم چنين توصيف‌هايی را از ايران و ايرانی می‌شنوم که برای همه‌ی غرورآفرين است.

خاتمی اظهار داشت: من در ديدار با اين فرد که معتقد بود ايران و ايرانی از جايگاه والا در نزد اصحاب انديشه برخوردار است، از ملت آمريکا به عنوان ملتی بزرگ ياد کردم، ملتی که از تمدنی بزرگ برخوردار است.

رييس جمهور سابق کشورمان، ادامه داد: من در اين ديدار گفتم ملت آمريکا نيز ملت بزرگی است گرچه در ميان آنها سودطلبان هم بوده‌اند اما کسانی که پايه‌ی انديشه، تمدن و قانون آمريکا را گذاشته‌اند افراد بزرگی بوده‌اند و وجه شباهت آنها با ما اين است که آزادی را با دين‌داری می‌خواهيم.

وی در ادامه‌ی اظهاراتش از ملت آمريکا به عنوان يکی از ديندارترين ملت‌ها نام برد و گفت: ملت آمريکا دين‌دارترين ملت‌ها هستند گرچه غروری که سياستمداران اين کشور نسبت به جايگاه آمريکا دارند، سبب شده سياست‌هايی را اتخاذ کنند که برای ملت و کل جهان مشکل ايجاد کند.

خاتمی همچنين با تاکيد بر اينکه در جريان سفرم به آمريکا به هر جا رفتم وقتی از ايران و ايرانی صحبت شده ايران را بزرگ يافتم، تصريح کرد: در همه‌ی ديدارها ايران و ايرانی مورد ستودن قرار می‌گرفت و اين مسئله‌ی مهمی است و واقعيت اين است.

وی ادامه با اشاره به ويژگی‌های تاريخی و جغرافيايی ايران که آن را به کشوری بزرگ تبديل کرده، گفت: اما مهمترين عامل بزرگی اين کشور ملت ايران هستند، ملت بزرگواری که قرن‌ها در تاريخ بشری بزرگی آفريدند، مشکلات بزرگی را تحمل کردند اما هيچگاه در زير اين مشکلات کمر خم نکردند.

رييس جمهور سابق کشورمان، همچنين در بخش ديگری از اظهاراتش با بيان اينکه اسلام به ايران خدمات بزرگی کرد، يادآور شد: اما فراموش نکنيم ايران هم به اسلام خدمات بزرگی را در بازتاباندن مفاهيم اسلامی انجام داده است.

خاتمی در ادامه با يادآوری آنچه در کتاب خدمات متقابل اسلام و ايران شهيد مطهری در رابطه با خدمات متقابل ايران واسلام به هم آمده است، اظهار داشت: شايد در قرون اخير با حرکت افراطی و تفريطی مواجه بوديم که نوعی به نام اسلام تحقير ملت ايرانی را دنبال می‌کردند و در مقابل آن حرکت تفريطی را شاهد بوديم که منشا عظمت ايران را در اسلام نمی‌دانسته و سعی می‌کرده همه‌ی عظمت‌های ايران را در گذشته‌ای بداند که ديگر وجود ندارد و به نوعی ناسيوناليسم کاذب را رواج می‌داده است.

رييس موسسه‌ی بين‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، اضافه کرد: ملت ايران ملت بزرگی است و به همين جهت اگر صدای گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها از غير از ايران برمی‌خاست چنين طنينی در جهان نداشت و اين طنين ناشی از بزرگی اين ملت است.

وی در ادامه با اظهار نگرانی نسبت به اينکه مسوولان ذيربط که خودش نيز در دوره‌ای جزيی از آنان بودند نتوانند اين موقعيت را درک و از فرصت‌ها استفاده کنند، اظهار داشت: نگرانی من از اين است که مسوولان ذيربط که خودم نيز زمانی جزء آنها بودم نتوانيم اين موقعيت را درک و از اين فرصت‌ها استفاده و از لحاظ علمی، بين‌المللی، اقتصادی و فرهنگی در خور شان اين ملت کار کنيم و يا با اتخاذ مواضعی به اين عظمت خداداد لطمه وارد کنيم.

خاتمی با بيان اينکه اين نگرانی، نگرانی بجايی است، دقت ملت ايران در انتخاب‌ها به نحوی که به انتخاب افرادی که از عظمت اين ملت دفاع کرده و آن را ارتقاء دهند را مورد تاکيد قرار داد.

رييس جمهور سابق کشورمان، در ادامه‌ی اظهاراتش اصلاحات را وفاداری به پايه‌های ايران عزيز و تلاش برای ارتقاء آن به نحوی که هم شان ملی و هم پايگاه اسلامی ملت ايران رعايت شود معرفی کرد و گفت: وفاداری به اسلام، البته اسلامی که جوابگوی ملت باشد آن چنان که بوده است و تلاش برای شناخت اين عظمت و اينکه از اين عظمت برای بارور کردن عزت و قدرت اين ملت استفاده شود.

وی در ادامه به جايگاه حاکميت ملت و سرنوشت‌شان در نزد ملت ايران اشاره کرد و از آن به عنوان روحی که صد‌ها سال است اين ملت را سر پا نگه داشته نام برد و ملت ايران را در رديف اولين ملت‌هايی که بر اين حق تاکيد دارند قرار داد.

رييس موسسه‌ی بين‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، اضافه کرد: اين اعتقاد به حق حاکميت بر سرنوشت طی قرون گذشته باعث شده که اين ملت با وجود شکست‌ها راه را گم نکند؛ لذا مسئله‌ی حق حاکميت بر سرنوشت مسئله‌ی مهمی است و اسلامی که ما به آن معتقد هستيم نيز اسلامی است که روی حق حاکميت بر سرنوشت صحه می‌گذارد.

خاتمی در ادامه‌ی اظهاراتش به جايگاه روح عدالت و عقلانيت در مکتب شيعه اشاره کرد و گفت: امروز سنی ايرانی هم به عدل و عقل و مظهر آن که علی (ع) است ايمان دارد و اين روح ايرانی است که اين عظمت را توانسته ايجاد کند.

وی همچنين حق حاکميت بر سرنوشت را يکی از افتخارات انقلاب اسلامی ايران معرفی کرد واظهار داشت: سابقه ندارد کشوری حتی زير بمباران که انسان امنيت ندارد در خانه بماند و يا در خيابان، انتخابات را تعطيل نکند از اين جهت امروز، ديروز و فردای ايران با بسياری از کشورهای ديگر متفاوت است.

رييس جمهور سابق کشورمان که انتخابات را مظهر حاکميت ملت بر سرنوشت خويش معرفی می‌کرد، يادآور شد : اگر اين انتخابات اشکالاتی در ساز و کارها و ضوابط و اجرا داشته باشد که دارد بايد تلاش کرد تا اين ايرادات مرتفع شود و فکر می‌کنم جهت‌گيری‌های مهم اصلاح‌طلبان در آينده رفع اشکالات ساز و کاری، سازمانی و اجرايی انتخابات باشد.

خاتمی تصريح کرد: ملت ما حق ندارد انتخابات را کوچک بگيرد و گروه‌های سياسی نيز حق ندارند مردم را برای اعمال حق‌شان دلسرد کنند و البته حکومت نيز حق ندارد زمينه‌ی اين دلسردی را ايجاد کند.

رييس موسسه‌ی بين‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، با اشاره به نقشی که وجود زمينه برای انتخاب گزينه‌های مختلف در رفع دلسردی مردم ايفا می‌کنند، اظهار داشت: هر گونه اقدامی که راه را بر حضور گزينه‌های مختلف و مورد خواست مردم ببندد جفای بزرگی است.

وی با تاکيد بر اينکه مردم بايد در عرصه حضور داشته باشند، تصريح کرد: ممکن است در ساز و کارها ايراداتی وجود داشته باشد، در دوره‌ی ما هم شايد اينگونه بوده اما بايد بدانيد که حضور گسترده‌ی مردم تقريبا آن مشکلات را مرتفع می‌کند.

خاتمی اضافه کرد: با حضور گسترده‌ی مردم زمينه‌ی کارگر افتادن نظام، سازوکارها و مقررات نادرست در مورد انتخابات و اجرای نادرست آن يا از بين می‌رود و يا به حداقل می‌رسد و يا از تاثير حداکثری آن جلوگيری می‌شود.

رييس جمهور سابق کشورمان، در ادامه با تاکيد بر اينکه بايد روی اين مسئله کار کرد که به مردم بگوييم با آمدن شما بسياری از مشکلات می‌تواند حل شود، گفت: اگر اين آمدن به انتخاب کسانی که به حق حاکميت مردم بر سرنوشت‌شان معتقدند، بيانجامد به اصلاح بسياری از ساختارها منجر می‌شود.

وی در ادامه‌ی اظهاراتش به آنچه پيرامون موفقيت ۴۰در صدی اصلاح‌طلبان در انتخابات اخير مطرح می‌شود اشاره کرد و با يادآوری تلاش‌های اصلاح‌طلبان در شهرستان‌ها، اظهار داشت: اينکه گفته شده اصلاح‌طلبان به موفقيت ۴۰ درصدی رسيده‌اند مربوط به شهرستان‌هاست که محروميت آنها هم بالاست و اين قابل تقدير است.

رييس موسسه‌ی بين‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، در ادامه‌ی اظهاراتش با بيان اينکه اصلاح‌طلبان در عين قرار داشتن در وضعيت محروميت در انتخابات اخير حاضر شدند از ائتلاف و همدلی نسبی بين همه‌ی جريان‌های اصلاح‌طلب با گرايش اعتدال و خدمت به مردم به عنوان يکی از دستاوردهای بزرگ اين انتخابات نام برد.

خاتمی در ادامه‌ی اظهاراتش با اظهار تاسف نسبت به اينکه اصلاح‌طلبان به لحاظ محدوديت در امکانات نتوانستند همه‌ی کانديداهای خود را به درستی به جامعه معرفی کنند، نبود اين محروميت‌ها را عاملی در جهت اينکه تعداد کانديداهای راه‌يافته‌ی اصلاح‌طلبان به شورای شهر را افزايش می‌داد، معرفی کرد.

وی اضافه کرد: اين محروميت به نحوی بود که ما در تهران نتوانستيم حتی يک ميليون کارت چاپ کنيم و مشخصات آيت‌الله توسلی را از طريق آن به مردم معرفی کنيم. بسياری از مردم نمی‌دانستند که ايشان کانديدا شدند و بعضی نيز نمی‌دانستند که کدام توسلی است که کانديدا شده است.

رييس جمهور سابق کشورمان، ادامه داد: امکانات تبليغی اصلاح‌طلبان در اين انتخابات بسيار کم بود و حالا شما می‌توانيد اين امکانات را با امکانات جريان مقابل که حتما هم مشروع بوده مقايسه کنيد.

خاتمی در ادامه با افتخار نسبت به اينکه مجموعه‌ی متبوعش (اصلاح‌طلبان) با وجود آنکه طی هشت سال بودجه‌های ميلياردی دولت در اختيار آنها بود، امروز از چنين محدوديتی در امکانات برخوردارند، اظهار داشت: امروز افتخار می‌کنم که بعد از هشت سال حضور در جايگاه رياست جمهوری حتی يک دفتر برای کارم ندارم.

رييس موسسه‌ی بين‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، در پايان اظهارتش اظهار اميدواری کرد که کانديداهای منتخب اصلاح‌طلبان بتوانند با عقلانيت، اعتدال، تلاش برای پيشرفت سياسی، فرهنگی، اقتصادی و علمی کشور و ارتقای جايگاه ملت ايران در دنيا حداقل برای جلوگيری از سقوط پايگاه فعلی آن برنامه‌ريزی داشته باشند و به همراه آن در جهت ايجاد ارتباط هر چه بيشتر با ملت تلاش کنند.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری