کد خبر ۹۶۲۱
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۲ - ۲۱ دی ۱۳۸۵ - 11 January 2007
نازنین گفت: يوسف و دوستش، من و برادرزاده ام را گرفتند و لباس ما را پاره كردند. هرچه فرياد زديم كسي به دادمان نرسيد. بنابراين چاقويي را كه مدتي پيش خريده بودم و در جيبم بود بيرون آوردم و با آن ضربه اي به قلب يوسف زدم كه او نقش بر زمين شد.

نازنین گفت: يوسف و دوستش، من و برادرزاده ام را گرفتند و لباس ما را پاره كردند. هرچه فرياد زديم كسي به دادمان نرسيد. بنابراين چاقويي را كه مدتي پيش خريده بودم و در جيبم بود بيرون آوردم و با آن ضربه اي به قلب يوسف زدم كه او نقش بر زمين شد.
 
  با رد حكم صادره از سوي ديوان عالي كشور، دختري كه پسر دوچرخه سواري را با ضربات چاقو از پاي درآورده بود براي دومين بار تحت محاكمه قضايي قرار گرفت.

به گزارش "انتخاب" اين دختر كه در زمان ارتكاب جرم 17سال داشت درحالي صبح ديروز براي دومين بار از سوي شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شد كه سال گذشته هيأت قضايي شعبه 71 ادعاهاي وي مبني بر دفاع مشروع را نپذيرفته و او را به قصاص نفس محكوم كرده بود كه اين رأي توسط ديوان عالي رد شد.

محاكمه اين دختر كه به نازنين معروف است صبح ديروز درحالي در شعبه 74 و به رياست قاضي كوه كمره اي و چهار قاضي مستشار اين دادگاه برگزار شد كه رضوانفر نماينده دادستان با محرز دانستن اتهام وارده، خواستار اشد مجازات براي نامبرده شد.

در ادامه اين جلسه، «حميد» يكي از شاهدان اين حادثه در جايگاه حاضر شد و در تشريح ماجرا گفت: آن روز من و دوستم روزبه با موتورسيكلت از منطقه اخترآباد عبور مي كرديم كه «سميه» دوستم متوجه ما شد و صدايمان زد.

وي افزود: وقتي متوجه شديم آنان مي خواهند به منزلشان مراجعت كنند از آنها خواستيم سوار موتورسيكلتهاي ما شوند.

وي ادامه داد: در بين راه وقتي براي خريد سيگار لحظه اي توقف كرديم ناگهان دو جوان به نامهاي محمود و سلمان دور ما حلقه كردند و لحظاتي بعد «يوسف» دوست ديگرشان نيز با دوچرخه به آنها پيوست.

اين شاهد ماجرا اضافه كرد: آنها مي خواستند سميه و نازنين را با خودشان ببرند كه درگيري شد و سميه با چاقو يوسف را مورد حمله قرار داد و او را كشت و سپس همه متواري شديم.

به دنبال اظهارات سه شاهد ديگر متهم به دفاع از خود پرداخت و گفت: در دفاع از ناموس خود و برادرزاده ام دست به قتل زده ام.

وي درخصوص روز حادثه گفت: صبح روز جنايت به همراه برادرزاده ام براي خريد از خانه خارج شديم وقتي كارمان تمام شد، سميه با ديدن دو پسركه او را مي شناختند، از من خواست تا سوار موتورسيكلتهاي آنان شويم.

وي افزود: لحظاتي بعد وقتي چند صدمتر با آنان رفته بوديم آنها به بهانه خريد سيگار كنار خيابان ايستادند. در همين حين سه جوان كه يكي از آنان كه بعداً فهميدم اسمش يوسف بود با دوچرخه دور ما را گرفته و خواستند به خانه آنها برويم.

وي ادامه داد: وقتي قبول نكرديم با آنها برويم به ما حمله كردند و دو پسر آشنا نيز پا به فرار گذاشتند. تنها مانده بوديم. ابتدا با چوبي كه در محل پيدا كرده بودم به دفاع از خود پرداختم، اما بي فايده بود.

متهم همچنين افزود: در اين هنگام، يوسف و دوستش، من و برادرزاده ام را گرفتند و لباس ما را پاره كردند. هرچه فرياد زديم كسي به دادمان نرسيد. بنابراين چاقويي را كه مدتي پيش خريده بودم و در جيبم بود بيرون آوردم و با آن ضربه اي به قلب يوسف زدم كه او نقش بر زمين شد.

اين دختر هجده ساله ادامه داد: دوستان يوسف پس از مشاهده دوستشان پا به فرار گذاشتند و ما نيز به سمت منزلمان آمديم.

وي در آخرين دفاع از خود با اشاره به اينكه قصد كشتن يوسف را نداشته است، گفت: از اولياي دم و هيأت قضايي مي خواهم مرا عفو كنند.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری