کد خبر ۹۶۳۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۵ - ۲۳ دی ۱۳۸۵ - 13 January 2007
ضمناًعدم تبيين الزامات خصوصي سازي از جمله مستثني نمودن «شبكه هاي مادر مخابراتي» عليرغم مجموعه حساسيتهاي نظامي ، امنيتي و انتظامي مرتبط جاي تامل بسيار دارد.


باتصويب هيات وزيران سهام اغلب شركت ها و مراكز مخابراتي در سال 86 از طريق بورس در قالب اصل 44 واگذار مي شوند. 

به گزارش فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، در جلسه روز يكشنبه هيات دولت طرح مشترك وزراي اقتصاد و ارتباطات در خصوص چگونگي خصوصي سازي شركت مخابرات مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت.

بر اساس اين مصوبه شركت ارتباطات زيرساخت و شبكه هاي مادر مخابرات در اختيار بخش دولتي قرار گرفته و بقيه سهام شركت ها و مراكز مخابراتي در سال 1386 وارد بورس مي شود. شركت مخابرات از بزرگترين شركت هاي سودده كشور است.

مصوبه مذكور در حالي شتاب زده به تصويب رسيد كه در لايحه خصوصي سازي بصورت جامع و براساس سياستهاي كلي اصل 44، واگذاري تمام بخشهاي اقتصادي كشور از جمله بخش مخابرات كه در گروه سوم واگذاريها است، براساس برنامه اي مدون مورد توجه قرارگرفته است.

ضمناًعدم تبيين الزامات خصوصي سازي از جمله مستثني نمودن «شبكه هاي مادر مخابراتي» عليرغم مجموعه حساسيتهاي نظامي ، امنيتي و انتظامي مرتبط جاي تامل بسيار دارد.

يكي از كارشناسان مخابراتي نيز در گفت و گو با خبرگزاري فارس ضمن تاكيد بر رعايت نظر مقام معظم رهبري در شناسايي شبكه هاي مادر مخابراتي افزود:مديران مخابراتي بايد براساس ادله كارشناسي ، موضوع مهم اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي دنبال مي نمودند و از هرگونه اقدام آمرانه و شتاب زده خودداري مي كردند. در اين راستا شناسايي شبكه مادر مخابراتي در هريك از شبكه هاي مخابراتي اعم از ثابت ، سيار و ديتا از اهميت خاصي برخورداراست مضافاً بر اين كه شبكه زيرساخت نيز به عنوان شبكه مادر مخابراتي زيرساخت مي باشد.

اين كارشناس مخابراتي افزود: با بررسيهاي كارشناسي و اجماع بعمل آمده در خصوص هريك از شبكه هاي مخابراتي ثابت ، سيار، ديتا و زيرساخت ، شبكه هاي مادر مخابراتي به شرح ذيل مي باشند:

** در زمينه ارايه خدمات ثابت و در بين 30 شبكه مخابرات استاني، با توجه به مناطق هشت گانه مخابرات كشور، شبكه هاي مخابراتي استانهاي تهران ، اصفهان ، فارس، همدان، اهواز ، خراسان رضوي، خوزستان ،آذربايجان شرقي به عنوان شبكه هاي مادر مخابراتي از منظر شبكه هاي مخابراتي ثابت هستند.

** در زمينه ارايه خدمات همراه ، بدليل وجود فقط يك شبكه دولتي در بخش شبكه تلفن همراه، شبكه مخابراتي شركت ارتباطات سيار به عنوان شبكه مادر مخابراتي از منظر شبكه هاي مخابراتي همراه است.

** در زمينه ارايه خدمات ديتا ، بدليل وجود فقط يك شبكه دولتي در بخش شبكه ديتا، شبكه مخابراتي شركت فنآوري اطاعات به عنوان شبكه مادر مخابراتي از منظر شبكه هاي مخابراتي ديتا است.

** در زمينه ارايه خدمات زيرساخت ، شبكه زيرساخت مخابراتي كشور با عنوان شركت ارتباطات زيرساخت ، شبكه مادر مخابراتي از منظر زيرساخت است.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری