کد خبر ۹۷۱۳
تاریخ انتشار: ۱۷:۲۰ - ۲۳ دی ۱۳۸۵ - 13 January 2007

هيأت وزيران با افزايش 250 ميليارد ريال اعتبار براي آبرساني به شهر تهران از سد هاي كرج و ماملو موافقت كرد.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1385 موافقت كرد:

وزارت نيرو موظف است با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد زير اقدام كند:

الف- پيش بيني اعتبار مورد نياز براي طرح هاي فاضلاب شهرهاي اسلامشهر، هشتگرد قديم، ورامين، رودهن، بومهن و پرديس در لايحه بودجه سال 1386به ميزان 300 ميليارد ريال پس از طي مراحل قانوني وافزايش اعتبار طرح هاي فاضلاب ساير شهرهاي استان تهران ازمحل لايحه متمم بودجه سال 1385 به ميزان يكصد ميليارد ريال و مبالغ مربوط به هر يك از طرح ها توسط معاون اول رييس جمهور و استاندار تهران تعيين خواهد شد.

ب- افزايش اعتبارات رديف تأمين آب شهرك هاي اطراف تهران در لايحه متمم بودجه سال 1385 در سال هاي بعد اعتبارات مورد نياز در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني شود.

ج- افزايش اعتبار آب رساني به شهر تهران از سد كرج تاسقف مبلغ 150 ميليارد ريال و آب رساني به شهر تهران از سد ماملو تا سقف مبلغ يكصد نيليارد ريال از محل متم بودجه سال 1385 يا پيش بيني در لايحه بودجه سال 1386 .

د- افزايش اعتبارات طرح مجتمع آب رساني روستايي استان و طرح جلوگيري از آلودگي رودخانه جاجرود و تصفيه فاضلاب روستاهاي مسير به مبلغ 20 ميليارد ريال از محل لايحه بودجه سال 1385 يا پيش بيني در لايحه بودجه سال 1386 .

هـ - افزايش اعتبارات طرح ساختمان سد نمرود از محل لايحه متمم سال 1385 به ميزان يكصد ميليارد ريال وپيش بيني اعتبارات در سال هاي آتي به نحوي كه تا حد ممكن طرح ياد شده تا پايان سال 1387 به بهره برداري برسد.

 و- افزايش اعتبارات ساختمان سد لاوان و شبكه آب رساني و زهكشي آن از محل لايحه متمم بودجه سال 1385 به ميزان 30 ميليارد ريال و پيش بيني اعتبارات در سال 1386 به نحوي كه طرح در سال 1387 به اتمام برسد.

 ز- افزايش اعتبارات طرح پروژه هاي تغذيه مصنوعي در سطح استان به ميزان 30 ميليارد ريال از محل لاريحه بودجه سال 1385 .

ح- تسريح در انجام مطالعات ساماندهي آب هاي جنوب شهر تهران و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه سال 1386 پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه.

ط- افزايش اعتبار طرح جلوگيري از آلودگي آب تهران به ميزان 50 ميليارد ريال از محل لايحه متمم بودجه سال 13852. ي- نظارت براجراي حفرچاه هاي غير مجاز و غير فعال كردن اين چاه ها با هماهنگي استانداري تهران.

 ك- آزاد سازي بستر و حريم رودخانه و مسيل هاي استان و جلوگيري از ساخت و سازها و مستحدثات غير مجاز از طريق استانداري وشهرداري تهران.

ل- مطالعه و اجراي مشترك طرح ساماندهي رودخانه ومسيل هاي شهر تهران و لحاظ آن در طرح هاي جامع و تفضيلي با مشاركت شهرداري تهران.

م- انجامم مطالعات سد تيزاب در شهرستان دماوند.

كار گروهي با مسئوليت وزير نيرو و با حضور وزير جهاد كشاورزي و استاندار تهران موضوع رفع محدوديت هاي مربوط به حفرچاه در فيروزكوه و همچنين اختصاص آب از سد نمرود و چاه هاي منطقه رابررسي و نتيجه را به هيأت وزيران اعلام كند.

اين مصوبه با شماره 96268/36022 در تاريخ 13/8/1385 به وزارت نيرو ابلاغ شد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری