کد خبر ۹۷۶۹
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۹ - ۲۴ دی ۱۳۸۵ - 14 January 2007
بر اساس آخرين آمار، شمار مبتلايان به‌ HIV / …ü~² در كشور تا تاريخ اول دي ماه 85، به 14 هزار و90 مبتلا رسيد كه از اين ميزان‌ ‌يكهزار و 760 نفر به علت ابتلا به ايدز جان خود را از دست داده اند‌. ‌

 
بر اساس آخرين آمار، شمار مبتلايان به‌  HIV / …ü~² در كشور تا تاريخ اول دي ماه 85، به 14 هزار و90 مبتلا رسيد كه از اين ميزان‌ ‌يكهزار و 760 نفر به علت ابتلا به ايدز جان خود را از دست داده اند‌. ‌

از 14 هزار و 90 بيمار مبتلا به HIV و ايدز شناسايي شده تا‌ ‌كنون 13 هزار و 308 نفر مرد (4.94 درصد) و 782 نفر زن ( 6.5 درصد) هستند. همچنين از‌ 864 ‌فرد مبتلا به ايدز (مرحله نهايي بيماري) در كشور، 789 نفر مرد (3.91 درصد) و 75 نفر زن (7.8 درصد) هستند‌. ‌

بر پايه اين گزارش آماري، تعداد فوت‌شدگان‌ ‌بر اثر ابتلا به ايدز تا كنون يكهزار و 760 نفر گزارش شده كه از اين تعداد يكهزار و‌ 695 ‌نفر (3.96 درصد) مرد و 65 نفر (7.3 درصد) زن هستند‌. ‌

بر اساس آمار نهايي مبتلايان به‌  /HIV ايدز، بر حسب جنس و سن، در رده سني 25 تا 34 سال 4 هزار و 407 مبتلا به‌   /HIV ايدز‌ (8.40 ‌درصد ) بيشترين تعداد مبتلا قرار دارد و رده سني 35 تا 44 سال با 3 هزار و 338 مبتلا (9.30 درصد) در مرحله بعدي به لحاظ فراواني ابتلاست‌. ‌

راه انتقال غالب در‌ ‌مبتلايان به‌  /HIV ايدز شناسايي شده در كشور، اعتياد تزريقي (9.64 درصد) و سپس راه‌ ‌انتقال نامشخص (5.25 درصد)، آميزشي (5.7 درصد) دريافت خون و فراورده‌هاي خوني (7.1 درصد) ‌و بالاخره مادر به كودك 5.0 درصد است‌. ‌

بر اساس موارد ابتلا به‌ HIV‌ / ‌ايدز بر‌ ‌حسب راه انتقال و سن نيز در رده سني 25 تا 34 سال راه انتقال به ترتيب اعتياد‌ ‌تزريقي، نامشخص، آميزشي، دريافت خون و فراورده‌هاي خوني و بالاخره مادر به كودك‌ ‌گزارش شد‌. ‌

اين در حاليست كه در رده سني 35 تا 44 سال‌ ‌نيز اعتياد تزريقي، راه انتقال نامشخص، آميزشي و بالاخره دريافت خون و فراورده‌هاي‌ ‌خوني به ترتيب راه‌هاي انتقال غالب گزارش شده است‌. ‌

براساس موارد ابتلا به‌ ‌ايدز بر حسب جنس و سن در كشور نيز، رده سني 25 تا 34 سال با 298 مبتلا (5.35 درصد‌) ‌و سپس گروه سني 35 تا 44 سال با 296 مبتلا (2.35 درصد) بيشترين  تعداد مبتلايان به اين بيماري را به خود‌ ‌اختصاص داده‌اند. همچنين راه انتقال 864 مبتلا به ايدز به ترتيب، اعتياد تزريقي‌ (9.56 ‌درصد)، آميزشي (1.19 درصد)، دريافت خون و فراورده‌هاي خوني (6.14 درصد)، راه انتقال نامشخص 8 درصد و بالاخره مادر به كودك 2.1 درصد گزارش شده است‌. ‌

بر پايه اين گزارش بيشترين مرگ ناشي از‌ ‌ايدز در مردان 25 تا 34 سال (577 نفر) و سپس مردان 35 تا 44 سال (542 نفر) بوده‌ ‌است‌. ‌

اين در حاليست كه راه انتقال غالب در فوت‌ ‌شدگان بر اثر ابتلا به ايدز به ترتيب اعتياد تزريقي (1.72 درصد)، راه انتقال نامشخص‌ (5.10 ‌درصد)، آميزش (7.9 درصد)، دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني (1.7 درصد) و‌ ‌بالاخره از مادر به كودك (6.0 درصد) گزارش شده است‌.
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری