کد خبر ۹۸۴
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۷ - ۱۲ مرداد ۱۳۸۵ - 03 August 2006
محمود احمدي نژاد رييس جمهور و در پايان سفر دو روزه به استان خراسان شمالي تشكيل شد، بيش از50 بند مصوبه جهت تسريع در رشد و سازندگي اين استان و رفع موانع و مشكلات و خدمت رساني بهتر به مردم به تصويب رساند.

در هفدهمين جلسه استاني هيات وزيران به رياست محمود احمدي نژاد بيش از50 بند مصوبه به تصويب رسيد.
  
 
به گزارش فارس به نقل از دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري،‌ هيات وزيران در هفدهمين جلسه استاني خود كه عصر چهارشنبه به رياست محمود احمدي نژاد رييس جمهور و در پايان سفر دو روزه به استان خراسان شمالي تشكيل شد، بيش از50 بند مصوبه جهت تسريع در رشد و سازندگي اين استان و رفع موانع و مشكلات و خدمت رساني بهتر به مردم به تصويب رساند.
مهمترين مصوبات جلسه امروز هيات وزيران به اين شرح است:

زير بنايي

- تكميل و عملياتي كردن 57 پروژه نيمه تمام از سوي ، دستگاه هاي اجرايي ملي حداكثر تا سال 87 بر اساس توافق با استانداري و گزارش اقدامات انجام شده هر دو ماه يك بار به معاونت اجرايي رياست جمهوري
- صدور مجوز استخدامي (به تعداد250 نفر) جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز دستگاه هاي اجرايي استان از محل سهميه استخدامي مندرج در جدول شماره 91 پيوست قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
- الزام وزارت بازرگاني نسبت به تكميل سيلوي بجنورد از محل طرح احداث و توسعه سيلوها در سال 1385
- وزارت تعاون موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: تشكيل 192 شركت تعاوني در گرايش هاي مختلف اقتصادي به منظور ايجاد3200 فرصت شغلي و تشكيل 30 شركت تعاوني بانوان در استان به منظور ايجاد 300 فرصت شغلي براي بانوان فاقد شغل جوياي كار و همچنين اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي سرمايه درگردش واحدهاي تعاوني مشكل دار بدون آورده از محل صندوق تعاون
- اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال توسط وزارت جهادكشاورزي جهت اجراي پروژه آبخيزداري در حوزه هاي استان خراسان شمالي (به جز حوزه اترك) در سال 1385 و اختصاص اعتبار براي احداث پروژه شبكه هاي آبياري زهكشي 3 و 4 سدهاي شيرين دره و بارزو تا سقف اعتبار سال 1384 در سال 1385
- وزارت راه و ترابري موظف شد نسبت به انجام مطالعات پروژه هاي ذيل در سال 1385 اقدام و پس از اخذ مجوز كارگروه موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار مورد نياز را در لايحه بودجه سال 1386 پيش بيني نمايد :
الف- تسريع در انجام مطالعات فاز دوم طرح راه آهن مشهد – بجنورد – گرگان
ب- تسريع در انجام مطالعات طرح راه آهن جوين – اسفراين – بجنورد با عنوان اتصال بجنورد و اسفراين به راه آهن تهران – مشهد
ج - تسريع در اجراي پروژه راه جاجرم – ميامي تا پايان برنامه چهارم توسعه .
د - تسريع در انجام مطالعه پروژه راه بام – دوغايي تا پايان سال جاري .
هـ - تسريع در انجام مطالعات طرح محور دوم بجنورد- آزادشهر (تا جنگل گلستان)
و – تسريع در اتمام مطالعات كنارگذر شهرهاي فاروج – شيروان – بجنورد و آشخانه
- پيش بيني اعتبار لازم به منظور راه اندازي و تجهيز فرودگاه بجنورد (تنها فرودگاه استان) در سال 1385 و افزايش تعداد پروازهاي فرودگاه بجنورد بصورت روزانه توسط وزارت راه و ترابري
- اختصاص مبلغ 140 ميليارد ريال براي احداث، بهسازي و آسفالت راه هاي روستايي در سال 1385 توسط وزارت راه و ترابري
- اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال از محل اعتبارات متمركز براي بازسازي و نوسازي ناوگان راهداري استان در سال 1385 توسط وزارت راه و ترابري
- انجام مطالعات احداث شهرك هاي صنعتي بيدك بجنورد، حصارگرمخان و شهرك صنعتي كارگاهي ‏بجنورد (كلات علي خان ناظر )، آشخانه (مانه و سملقان)، جاجرم و فاروج توسط وزارت صنايع و معادن و ارائه نتيجه به هيأت وزيران در سال 1385.
- اختصاص تعداد 55 دستگاه اتوبوس و ميني بوس به منظور نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي داخل شهري استان به ترتيب 25 دستگاه اتوبوس براي شهر بجنورد و 30 دستگاه ميني بوس براي ساير مناطق استان و 10 دستگاه ماشين آتش نشاني و 4 دستگاه ماشين جمع آوري زباله و 10 دستگاه كمپرسي براي استان در سال 1385 توسط وزارت كشور .
- احداث 2000 واحد مسكن اجاره اي و 500 واحد مسكوني استيجاري و مشاركتي (با اولويت در بافت فرسوده ) از محل اعتبارات مربوط طي سال هاي 1385 و 1386 توسط وزارت مسكن و شهرسازي .
- اختصاص مبلغ 24 ميليارد ريال از محل حساب 100 امام (ره) (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) براي احداث 200 واحد مسكوني به منظور حمايت از قشر آسيب پذير و كم درآمد استان خراسان شمالي در سال 1385.
- احداث 7800 واحد مسكوني روستايي از محل تسهيلات ارزان قيمت با كارمزد 5% در سال 1385 توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي .
- موافقت با انتشار و فروش 200 ميليارد ريال اوراق مشاركت توسط وزارت مسكن و شهرسازي براي انجام مطالعه و طراحي شهري در بافت هاي فرسوده شهري استان
- گازرساني به شهر پيش قلعه و روستاهاي واقع در مسير خطوط انتقال گاز در سال 1385 و انجام مطالعه گازرساني براي 100 روستا كه در فاصله 15 كيلومتري خطوط انتقال گاز قراردارند ،توسط وزارت نفت .
- انجام مطالعات اكتشافات گاز در بلوك‏هاي «راز» و «مراوه تپه» در سال 1385 و اجراي آن در سالهاي برنامه چهارم توسعه توسط وزارت نفت پس از اخذ موافقت از شوراي اقتصاد.
- تأمين اعتبار اجراي خط انتقال آب از سد شيرين درّه به ميزان 30 ميليون دلار از محل سهميه ارزي وزارت نيرو
- تأمين اعتبار و اجراي زيرساخت هاي گردشگري پارك ملي سالوك در سال1385 توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي آزاد سازي حريم آيينه خانه مفخم در سال 1385 كه ما بقي آزاد سازي حريم توسط استانداري به صورت اختصاص زمين معوض (تا سقف اعتبار مبلغ 6 ميليارد ريال) اقدام خواهد شد
- اختصاص مبلغ 6 ميليارد ريال توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي مشاركت ، توسعه و تجهيز موزه هاي استان و ساماندهي اموال و سايت موزه ها در سال 1385 .
- تعيين مناطق گردشگري بش قارداش و باباامان به عنوان مناطق نمونه گردشگري ملّي و همچنين مناطق زوارم شيروان – قلعه زو شيروان – روئين اسفراين – خسرويه فاروج – دركش مانه و سملقان – اسپيدان بجنورد و آبگرم ايوب پيامبر (ع) بجنورد به عنوان مناطق نمونه گردشگري استاني
- انجام مطالعات پارك ملي سالوك ، پارك ملي ساريگل و نحوه مديريت يكپارچه پارك ملي گلستان در سال 1385 و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال براي ساماندهي طرح پارك هاي ملي سالوك و ساريگل و خريد خودرو كمك دار صحرايي و انجام مطالعه طرح تكثير گونه هاي حيات وحش منطبق با شرايط استان و تأمين اعتبار طرح تكثير گونه هاي مورد نظر از محل اعتبارات مربوط در سال 1385 توسط سازمان حفاظت محيط زيست.
- بهره برداري از 200 كيلومتر فيبر نوري در استان و نصب و راه اندازي تجهيزات مركز تلفن روستايي ICT در 20 روستاي استان و راه اندازي 20 سايت آنتن ماهواره اي تلفن همراه در سطح استان و واگذاري 27 هزار شماره تلفن ثابت توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تا پايان آبان 85

مالي و اعتباري
- اختصاص مبلغ 150 ميليارد ريال در سال جاري براي احداث ، تكميل ، تجهيز و يا توسعه پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استان خراسان شمالي از محل اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1385 با عنوان «اعتبارات توسعه استان »
- اختصاص حداقل مبلغ 2000 ميليارد ريال تسهيلات بانكي كم بهره به منظور اجراي طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي با تأييد كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري و تامين منابع مالي لازم براي پرداخت مابه‏التفاوت نرخ سود و كارمزد، در سال 1385 دهد توسط وزارت كار وامور اجتماعي. تسهيلات سهم استان مربوط به سال 1384 طي سال 1385 نيز قابل جذب خواهد بود .
- پرداخت مبلغ 50 ميليارد ريال وام قرض الحسنه ضروري، وديعه مسكن، درمان ، تحصيل و ازدواج (با اولويت ) علاوه بر سقف اعتبار عادي استان توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل استان خراسان شمالي
- اختصاص حداقل مبلغ 200 ميليون دلار تسهيلات كم بهره توسط هيأت امناي حساب ذخيره ارزي جهت طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي (غيردولتي) با اولويت طرح هاي بخش صنعت و معدن وكشاورزي در استان
- اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال از سوي وزارت دادگستري براي پرداخت ديه محكومين معسر استان و پرداخت وام به معسرين
- اختصاص مبلغ 20 ميليون دلار از منابع فاينانس براي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري شهرستانهاي بجنورد و شيروان با هماهنگي وزارت اموراقتصادي و دارايي توسط وزارت كشور درسال 1385 .

فرهنگي و آموزشي
- اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال براي خريد كانكس (كلاس درس) براي دانش آموزان عشايري استان در اختيار وزارت آموزش و پرورش
- اختصاص مبلغ يك ميليون دلار از محل سهميه ارزي نهاد رياست جمهوري براي تامين تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه هاي تحت پوشش استان خراسان شمالي ،ساخت يك سالن ورزشي براي دانشگاه استان و ارتقاي آموزشكده شيروان به دانشكده توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
- اهداي 3 دستگاه اتوبوس مجهز توسط نهادر ياست جمهوري براي دانشگاه هاي دولتي استان
- اختصاص 5/2 ميليارد ريال براي تجهيز كتابخانه مركزي در مركز استان خراسان شمالي در سال 1385 ، 10 ميليارد ريال براي تجهيز مجتمع هاي فرهنگي و هنري نيمه تمام استان در سالهاي 1385 و 1386 و2 ميليارد ريال از محل اعتبار سازمان اوقاف و امورخيريه براي كمك به مساجد، حسينيه ها و تكاياي استان خراسان شمالي درسال 1385 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
- اختصاص يك ميليارد ريال كمك به مراكز و فعاليتهاي فرهنگي استان درسال 1385 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين اختصاص 5 ميليارد ريال كمك به مراكز مذهبي ، مصلاها و مساجد تحت نظر نماينده ولي فقيه در استان
- اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال براي تجهيز مجتمع مركز آموزش فني و حرفه اي استان (شامل: مراكز سنجش مهارت ، طرح 18 ماهه و آموزش كشاورزي) و يك ميليارد ريال براي تجهيز خوابگاه هاي كارآموزان فني و حرفه اي شهرهاي شيروان و بجنورد در سال 1385 توسط وزارت كار و اموراجتماعي .
- تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي موجود استان (شامل: چهار رشته مكانيك اتصالات، ماشين ابزار و تكميلي برق صنعتي، افزايش كيفي و صنايع ساختمان) از محل اعتبارات سازمان آموزش فني و حرفه اي و تجهيز و راه اندازي 4 باب مركز آموزش فني و حرفه اي در شهرستانهاي آشخانه، فاروج، بجنورد و شيروان طي سال هاي 1385 و 1386 توسط وزارت كار و اموراجتماعي
- اختصاص مبلغ 12 ميليارد ريال جهت قرارگرفتن41 روستاي بالاي 200 خانوار برق دار استان خراسان شمالي در سال 1385 تحت پوشش شبكه هاي صدا با چهار برنامه و اتصال مركز صداوسيماي استان به شبكه فيبرنوري كشوري

بهداشتي
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شد به منظور ارتقاي سطح خدمت رساني به مردم استان خراسان شمالي با رعايت مقررات قانوني اقدامات ذيل را انجام دهد:
الف- انجام تعميرات اساسي بيمارستان امام رضا(ع) بجنورد از محل اعتبارات مصوب در سال 1385 به منظور ارائه خدمات به بيماران تا زمان بهره برداري از بيمارستان جديد.
ب- احداث بيمارستان هاي فاروج و « مانه و سملقان » و مطالعه احداث بيمارستان« راز و جرگلان»
(با اولويت) در چارچوب نظام سطح بندي و رعايت بند 27 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي .
د- تغيير كاربري قسمتي از بيمارستان امام خميني (ره) شيروان و ايجاد بخش NICU با ظرفيت 6 تخت
هـ- تغيير كاربري و ايجاد10 تخت NICU با توجه به نياز استان در بيمارستان زنان
بنت الهدي .
و- افزايش تخت هاي ICU بيمارستان امام علي (ع) از 4 تخت به 8 تخت
ز- افزايش اتاق عمل بيمارستان امام علي (ع) از 5 به 8 اتاق عمل
ح- تغيير كاربري و ايجاد بخش روانپزشكي در بيمارستان امام رضا (ع) با ظرفيت 20 تخت
ط- تغيير كاربري و ايجاد 25 تخت سوختگي در بيمارستان امام علي (ع) .
ي- تجهيز مركز استان به سي تي اسكن و دستگاه سنگ شكن .
ك- تأمين نيروي انساني و تجهيز 8 پايگاه امداد جاده اي به آمبولانس و امكانات امدادي در سال 1385 كه محل آنها توسط استان تأمين مي گردد.
- احداث درمانگاه تأمين اجتماعي شهرستان جاجرم در سال 1385 با رعايت نظام سطح‏بندي توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
- اختصاص 300 هزار دلار از محل اعتبارات رياست جمهوري براي تامين تجهيزات آزمايشگاهي ، كمك آموزشي و بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي استان خراسان شمالي
ورزشي
- اختصاص مبلغ 9 ميليارد ريال توسط وزارت كار و اموراجتماعي براي تكميل مجموعه هاي ورزشي كارگران در شهرهاي « شيروان و بجنورد » و احداث مجموعه « ورزشي كارگران استان » در سال 1385. همچنين مبلغ 9 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني بدين منظور در سال 1386 اختصاص مي يابد.
- اختصاص مبلغ 12 ميليارد ريال براي احداث مجموعه ورزشي كارگران اسفراين و جاجرم در سال 1385. همچنين مبلغ 12 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني در سالهاي 1386 و 1387 بدين منظور اختصاص مي يابد .
- اختصاص مبلغ 35 ميليارد ريال توسط وزارت نفت براي احداث مجتمع ورزشي ، مجمتع آموزشي شبانه روزي و مجموعه سوار كاري در سطح استان در سال 1385 .
- احداث استاديوم ورزشي 15 هزارنفري بجنورد در سال 1385 و پيش بيني اعتبار مورد نياز تكميل پروژه مذكور در لوايح بودجه سال هاي برنامه چهارم توسعه به نحوي كه در پايان برنامه چهارم توسعه پروژه به بهره برداري برسد توسط سازمان تربيت بدني
- اختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال جهت تكميل هفت پروژه ملي نيمه تمام ورزشي استان خراسان شمالي در سال 1385 و انجام مطالعات مكان يابي و امكان سنجي طرح احداث سالن ورزشي 6 هزار نفري بجنورد تا اوايل شهريورماه سال 1385 توسط سازمان تربيت بدني .
- اختصاص مجموعا مبلغ 40 ميليارد ريال در سال 1385 براي احداث 6 سالن ورزشي چندمنظوره مخصوص بانوان (هر شهرستان يك سالن) همچنين احداث 6 سالن ورزشي چند منظوره مخصوص آقايان (هر شهرستان يك سالن) توسط سازمان تربيت بدني به نحوي كه سالنهاي مذكور در سال 1386 به اتمام خواهند رسيد.
- اختصاص 10 ميليارد ريال براي گسترش و توسعه ورزش روستايي 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری