عصر ایران
کد خبر: ۵۸۹۵۷
تاریخ انتشار: ۲۱:۳۰ - ۱۷ آذر ۱۳۸۷ - 07 December 2008
وي اضافه كرد: تاكنون دهها نشست تخصصي با مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي و فرمانداران شهرستان‌هاي خوزستان به همين منظور تشكيل شده است.

معاون سياسي ـ اجتماعي استانداري خوزستان از انجام چهل و نهمين سفر استاني هيئت دولت در هفته ‌جاري به استان خوزستان خبر داد. 

به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني استانداري خوزستان، ‌ع‍ل‍‍ي‌ ‌اص‍‍غ‍روح‍ي‍دي با بيان اينكه محروميت‌زدايي از چهره استان، اولويت نخست سفر دوم هيئت دولت به خوزستان است، افزود: به ‌ه‍مين منظور همه پيشنهادات دستگاه‌هاي اجرايي براي گنجاندن در قالب مصوبات سفر استاني مطالعه شده و جمع‌بندي نهايي صورت گرفته است.

وي اضافه كرد: تاكنون دهها نشست تخصصي با مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي و فرمانداران شهرستان‌هاي خوزستان به همين منظور تشكيل شده است.

معاون سياسي ـ اجتماعي استاندارخوزستان گفت: از دو هفته پيش جلسات جداگانه‌اي با فرمانداران شهرستان‌ها همراه با مسئولان همان شهرستان در استانداري خوزستان برگزار و مهم‌ترين پيشنهادهاي دستگاه‌هاي مربوطه طرح و جمع‌بندي شده است.
وحيدي اظهار اميدواري كرد: در سفر دوم هيئت دولت به خوزستان، گام بلندي در رفع مشكلات و چالش‌هاي فرا‌روي استان برداشته شود.

وي ‌اف‍ز‌اي‍ش‌ س‍ه‌ ب‍ر‌اب‍ر‌ي‌ ‌ا‌ع‍ت‍ب‍‍ار‌ات‌‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ر‌ا ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍‍ازر‌ي‌ ‌از ت‍وج‍‍ه‍‍ات‌ دول‍ت‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ك‍رد و ‌اف‍زود: ‌ام‍س‍‍ال‌ 17 ‌ه‍ز‌ار م‍ي‍ل‍ي‍‍ارد ري‍‍ال‌ ‌ا‌ع‍ت‍ب‍‍ار ب‍ر‌ا‌ي‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‌ ي‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌.
و‌ي‌ نتايج سفر نخست هيئت دولت به اين استان را بسيار مطلوب، تاثير‌گذار و گره‌گشاي مشكلات استان خواند و گفت: ط‍ي‌ س‍ه‌ س‍‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ول‌ ب‍زرگ‍‍ي‌ در ب‍خ‍ش‌ ‌آب‍رس‍‍ان‍‍ي، ت‍‍ام‍ي‍ن‌ روش‍ن‍‍اي‍‍ي‌ ب‍رق‌ م‍ن‍‍اطق‌ م‍ح‍روم، ‌اح‍د‌اث‌ ج‍‍اده‌ ارتباطي و ك‍م‍ك‌ ب‍ه‌ زي‍رس‍‍اخ‍ت‌‍‌ها‌ در مناطق ح‍‍اش‍ي‍ه‌ن‍ش‍ي‍ن خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌.

وحيدي سفر دوم هيئت دولت به استان خوزستان را تكميل‌كننده روند توسعه‌اي و رو به پيشرفت استان ذكر كرد و بيان داشت: همه مردم و مسئولان چشم‌انتظار ورود هيئت دولت به اين استان هست
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
Bookmark and Share
نام:
ایمیل:
* نظر: