آرشیو نظر سنجی
از بین "احمد مسجد جامعی" و "مهدی چمران" کدام یک را برای ریاست شورای شهر تهران در انتخابات پیش رو مناسب می دانید؟
احمد مسجد جامعی
84.73%
مهدی چمران
15.27%
تعداد کل آراء : 25785

ایوار- داخلی
آخرین اخبار
ایوار- داخلی
پربازدید ها
ایوار- داخلی
ایوار- داخلی
ایوار- داخلی