‌افراد عادی همیشه بهانه‌هایشان آماده است. اما افراد موفق فقط یک چیز می‌گویند "باید انجامش دهم! بدون هیچ بهانه‌ای"      
عصر ایران