برچسب جستجو
برچسب: لیر ترکیه
دینار عراق لیر سوریه افغانی افغانستان و سومونی تاجیکستان نسبت... ین ژاپن۲۸۲۴۱۲۸۴۸۰لیر ترکیه۸۵۸۷۸۶۱۳روبل روسیه۵۴۴۵۴۳ریال قطر۸۸۸۸۸۸۸۸یوآن چین۴۷۰۷۴۷۱۴هزار وون کره جنوبی۲۷۵۴۹۲۷۷۳۰رینگیت مالزی۷۲۷۸۷۲۸۸...
کد خبر: ۵۱۹۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴


تومان پوند انگلستان ۴۸۴۵ تومان و لیر ترکیه ۱۰۶۰ تومان... تومانسکه گرمی۲۰۲ هزار توماننوع ارزقیمتدلار۳۸۴۱ تومانیورو۴۲۴۹ تومانپوند انگلستان۴۸۴۵ تومانلیر ترکیه۱۰۶۰...
کد خبر: ۵۱۹۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴


یورو ۴۲۳۷ تومان پوند انگلستان ۴۸۱۶ تومان و لیر ترکیه... هزار توماننوع ارزدلار آمریکا۳۸۲۰ تومانیورو۴۲۳۷ تومانپوند انگلستان۴۸۱۶ تومانلیر ترکیه۱۰۵۷ توماندرهم...
کد خبر: ۵۱۹۰۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳


تومان پوند انگلستان ۴۸۵۸ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۳ تومان... هزار توماننوع ارزدلار آمریکا۳۸۳۷ تومانیورو۴۲۹۴ تومانپوند انگلستان۴۸۵۸ تومانلیر ترکیه۱۰۸۳ توماندرهم...
کد خبر: ۵۱۸۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹


۴۲۹۸ تومان پوند انگلستان ۴۸۳۸ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۵... گرمی۲۰۵ هزار توماننوع ارزدلار آمریکا۳۸۶۳ تومانیورو۴۲۹۸ تومانپوند انگلستان۴۸۳۸ تومانلیر ترکیه۱۰۸۵...
کد خبر: ۵۱۸۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸


ارز شامل درهم امارات ریال قطر لیر سوریه روپیه سریلانکا... هند۴۷۵۴۷۶درهم امارات۸۸۱۳۸۸۱۳صد ین ژاپن۲۸۳۵۲۲۸۴۰۷لیر ترکیه۸۶۴۵۸۵۱۹روبل روسیه۵۴۴۵۴۲ریال قطر۸۸۹۱۸۸۹۱یوآن چین۴۶۹۴۴۶۹۴هزار وون کره...
کد خبر: ۵۱۸۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸


تومانلیر ترکیه۱۰۹۰ تومانیوان چین۵۹۴ توماندرهم امارات۱۱۰۵ تومان...
کد خبر: ۵۱۷۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷


انگلستان۴۸۷۸ تومانلیر ترکیه۱۰۸۷ تومانیوان چین۵۹۴ توماندرهم امارات۱۱۰۵ تومان...
کد خبر: ۵۱۷۷۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


به بیش از 3 88 لیر رسید 9 ماه پیش... هر دلار آمریکا برابر با 2 85 لیر ترکیه بود...
ارزش پول ملی ترکیه لیره امروز چهارشنبه به پایین ترین... ایران در ادامه روند کاهش فاحش ارزش پول ملی ترکیه... ارزش هر دلار آمریکا در برابر هر لیر ترکیه صبح... و با قیمت بیش از 3 88 لیر در برابر...
کد خبر: ۵۱۶۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲


۴۸۹۵ تومان لیر ترکیه ۱۱۴۳ تومان فروخته می شود از... تومانلیر ترکیه۱۱۴۳ تومانیوان چین۵۹۶ توماندرهم امارات۱۱۱۰ تومان...
کد خبر: ۵۱۶۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹


سویس۳۱۷۷۱۳۱۸۰۷کرون سوئد۳۵۶۴۳۵۷۵روپیه هند۴۷۷۴۷۶درهم امارات۸۸۱۶۸۸۱۴صد ین ژاپن۲۷۷۸۵۲۷۶۷۹لیر ترکیه۹۰۷۸۸۸۸۳روبل روسیه۵۳۷۵۴۵ریال قطر۸۸۹۰۸۸۹۱یوان چین۴۶۷۵۴۶۷۹هزار...
کد خبر: ۵۱۶۱۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸


انگلستان ۴۸۸۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۳ تومان فروخته می... تومانسکه گرمی۲۰۵ هزار توماننوع ارزدلار۳۹۴۴ تومانیورو۴۲۵۶ تومانپوند انگلستان۴۸۸۰ تومانلیر ترکیه۱۱۵۳...
کد خبر: ۵۱۶۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸


و لیر ترکیه ۱۱۵۷ تومان است لازم به ذکر است... گرمی۲۰۴ هزار توماننوع ارزدلار آمریکا۳۹۱۵ تومانیورو۴۲۲۹ تومانپوند انگلستان۴۸۵۸ تومانلیر ترکیه۱۱۵۷...
کد خبر: ۵۱۵۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


ارز شامل دلار آمریکا درهم امارات متحده عربی لیر سوریه... دلار آمریکا۳۲۳۷۴۳۲۳۷۴پوند۳۹۸۴۱۳۹۶۳۱یورو۳۳۹۴۰۳۳۶۹۲فرانک سوئیس۳۱۶۸۹۳۱۵۰۰کرون سوئد۳۵۵۵۳۵۳۵روپیه هند۴۷۶۴۷۵درهم امارات۸۸۱۴۸۸۱۴یکصد ین ژاپن۲۷۵۸۳۲۷۴۴۵لیر ترکیه۹۱۵۱۹۰۱۳روبل روسیه۵۳۱۵۳۲ریال...
کد خبر: ۵۱۵۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


لیر ترکیه ۱۱۷۵ تومان قیمت دارد نوع طلاقیمتهر گرم طلای... توماننوع ارزدلار آمریکا۳۹۹۲ تومانیورو۴۲۸۵ تومانپوند انگلستان۴۹۰۰ تومانلیر ترکیه۱۱۷۵ تومانیوان چین۵۸۶...
کد خبر: ۵۱۵۴۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴


امروز نرخ رسمی سه ارز شامل لیر سوریه یوآن چین... ژاپن۲۷۷۲۳۲۷۵۸۳لیر ترکیه۹۱۷۲۹۱۵۱روبل روسیه۵۲۸۵۳۱ریال قطر۸۹۰۱۸۸۹۲یوان چین۴۶۶۵۴۶۶۵یک هزار وون کره جنوبی۲۶۸۳۶۲۶۸۷۶رینگیت مالزی۷۲۲۲۷۲۱۵...
کد خبر: ۵۱۵۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴


یورو ۴۱۹۵ تومان پوند انگلستان ۴۸۲۳ تومان و لیر ترکیه... هزار توماننوع ارزدلار آمریکا۳۸۹۲ تومانیورو۴۱۹۵ تومانپوند انگلستان۴۸۲۳ تومانلیرترکیه۱۱۶۵ تومان یوان...
کد خبر: ۵۱۵۱۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳


تومان پوند انگلستان ۴۸۱۵ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۰ تومان...
کد خبر: ۵۱۵۰۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲


لیر ترکیه ۱۱۵۰ تومان عرضه می شود نوع ارزنرخ روز... متحده عربی۸۸۱۶۸۸۱۶یکصد ین ژاپن۲۷۶۷۹۲۷۶۷۹لیر ترکیه۹۱۸۰۹۱۸۰روبل روسیه۵۲۹۵۲۹ریال قطر۸۸۹۳۸۸۹۳یوان چین۴۶۶۲۴۶۶۲یک هزار وون...
کد خبر: ۵۱۴۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲


ارز یورو ۴۲۵۰ تومان پوند انگلستان ۴۹۰۴ تومان و لیر... ترکیه ۱۱۷۷ تومان قیمت دارد نوع طلاقیمتهر گرم طلای ۱۸... گرمی۲۰۵ هزار توماننوع ارزدلار آمریکا۳۹۹۴ تومانیورو۴۲۵۰ تومانپوند انگلستان۴۹۰۴ تومانلیر ترکیه۱۱۷۷...
کد خبر: ۵۱۴۷۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱


آخرین اخبار
پربازدید ها