برچسب جستجو
برچسب: امرار معاش
دهد به گونه ای که ممکن است آنها برای امرار... معاش به فعالیت های خدماتی و غیر تولیدی روی آورده...
کد خبر: ۳۸۱۴۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱


که انسان در تامین معاش خود دنبال یک راه طیب... چه ایرادی دارد برای امرار معاش پاک و حلال در...
کد خبر: ۳۷۹۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲


آبروی خود زندگی و امرار معاش می کنند وی تصریح...
کد خبر: ۳۷۸۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴


درآمد مکفی جهت گذران زندگی و امرار معاش روزمره خود...
کد خبر: ۳۷۷۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰


و یا ابتلا به بیماری توان امرار معاش خانواده را...
امرار معاش خانواده را ندارد سرپرست کمیته امداد امام خمینی...
کد خبر: ۳۷۶۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۲۵


نشت نفت به محیط زیست و کسانی که برای امرار... معاش به طبیعت آنجا اتکا دارند را تشخیص دهد "... ماهیگیران مجبور شدند برای امرار معاش به کارهای دیگر رو...
کد خبر: ۳۷۵۱۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷


و چون درآمدی ندارند برای امرار معاش خودشان این کار...
کد خبر: ۳۷۲۶۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۰۴


کنم چطور امرار معاش کردم ...
سه سال که کار هنری نمی کنم چطور امرار معاش... مجبور بودم برای امرار معاش خارج از سینما کارهایی را...
کد خبر: ۳۷۱۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵


کشور امرار معاش کنند ...
بتوانند متناسب با نرخ تورم در کشور امرار معاش کنند...
کد خبر: ۳۷۰۲۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۸


از این طریق امرار معاش می کنند با درخواست ادارات...
کد خبر: ۳۷۰۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۸


هند یکی از شیوه های کسب درآمد و امرار معاش...
کد خبر: ۳۷۰۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۹


روستای هجیج زندگی و از شغل پالان دوزی امرار معاش...
کد خبر: ۳۶۹۷۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۶


فعالیت دارند و این به معنی اشتغال و امرار معاش...
کد خبر: ۳۶۹۶۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵


چندان منظمش در رادیو لبنان امرار معاش می کرد و... کتابهای نفیسش برای امرار معاش مطلع کردند اما مسئولین خبرگزاری...
کد خبر: ۳۶۴۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۸/۱۵


امرار معاش در رشته هایی غیر از رشته ی خودشان...
کد خبر: ۳۶۳۷۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۸/۱۰


طریق فروختن شیر بدست آمده از تنها گاوش امرار معاش...
کد خبر: ۳۶۲۵۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳


را برای امرار معاش به انجام کارهای دیگر وادار می...
و کارگران را برای امرار معاش به انجام کارهای دیگر...
کد خبر: ۳۶۲۲۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱


هزینه امرار معاش کند - خود پدرم از آن درآمد...
کد خبر: ۳۶۲۰۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰


امرار معاش می کنند نه تنها شستن فیل رو یک...
کد خبر: ۳۶۱۰۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷


و اکثریت مردم این روستا از این محصول امرار معاش...
کد خبر: ۳۶۰۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۲۴