معرض طهران للزهور


معرض طهران للزهور

انطلاق اکبر مصنع سیارات في الشرق الاوسط لشرکة سایبا بمدینة کاشان وسط ایران

افتتاح بزرگترين سايت توليد خودرو در خاورميانه با حضور رييس جمهور در کاشان

بازديد رييس جمهور از خط توليد خودروي تيبا در کاشان

بازديد رييس جمهور از خط توليد خودروي تيبا در کاشان

بازديد رييس جمهور از خط توليد خودروي تيبا در کاشان

خط توليد خودروي تيبا در کاشان

خط توليد خودروي تيبا در کاشان

خط توليد خودروي تيبا در کاشان

نمونه توليد شده خودروي تيبا در کاشان

خط توليد خودروي تيبا در کاشان

خط توليد خودروي تيبا در کاشان

محمود احمدي نژاد، رييس جمهور هنگام رانندگي با خودرو تيبا در صنايع خودروسازي سايپاي کاشان

محمود احمدي نژاد، رييس جمهور هنگام رانندگي با خودرو تيبا در صنايع خودروسازي سايپاي کاشان مناورات بحرية للجیش الایراني