بحث
Tag: قصر کلستان
قصر کلستان الذی یعود تاریخ بناءه الى 442 عاما احد...
رمز الخبر: ۳۷۱۱۳   تأريخ النشر: ۲۰۱۷/۱۰/۱۰


یقع قصر کلستان وسط مدینة طهران ویعود زمن بنائه الی...
رمز الخبر: ۳۴۴۶۸   تأريخ النشر: ۲۰۱۷/۰۳/۲۵


قصر کلستان التاریخی بطهران - کان فی السابق قصر الحکام...
رمز الخبر: ۲۹۶۶۶   تأريخ النشر: ۲۰۱۱/۰۴/۰۴


آخرالاخبار
الاکثر قراءة