سوره مدثر (+ترجمه کامل و صوت)

سوره مدثر (+ترجمه کامل و صوت)

هفتاد و چهارمین سوره قرآن است که مکی و 56 آیه دارد. مدثر از نام های رسول خداست چنانکه در زیارتی خطاب به ایشان آمده است: «السلام علیک ایها المدثر».
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۱۲:۴۲
سوره قلم (+ترجمه کامل و صوت)

سوره قلم (+ترجمه کامل و صوت)

شصت و هشتمین سوره قران کریم است که 52 ایه دارد و در مکه نازل شده است. این سوره به ن والقلم نیز شهرت دارد.
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۱۴:۱۱
سوره ملک (+ترجمه کامل و صوت)

سوره ملک (+ترجمه کامل و صوت)

شصت و هفتمین سوره قرآن کریم است که مکی است و 30 آیه دارد. نام دیگر این سوره المنجیه و الواقعیة می باشد.
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۱۳:۵۸
سوره صف (+ترجمه کامل و صوت)

سوره صف (+ترجمه کامل و صوت)

شصت و یکمین سوره قرآن کریم است که مدنی و 14 آیه دارد. این سوره به حضرت عیسی وحوارییون عیسی علیه السلام نیز شهرت دارد.
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۱۱:۰۴
سوره ممتحنه (+ترجمه کامل و صوت)

سوره ممتحنه (+ترجمه کامل و صوت)

شصتمین سوره قرآن کریم ممتحنه ونام های دیگر آن الامتحان، الموده می باشد. این سوره شریفه در مکه نازل شده و 13 آیه دارد.
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۳:۰۰
سوره مجادله (+ترجمه کامل و صوت)

سوره مجادله (+ترجمه کامل و صوت)

پنجاه و هشتمین سوره قرآن کریم مجادله و نام های دیگرش الظهار، قدسمع است که مکی و دارای 22 آیه می باشد. در تمامی این سوره نام مبارک الله تکرار شده است.
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۱:۱۲
۳ صفحه