سوره یس (+ترجمه کامل و صوت)

سوره یس (+ترجمه کامل و صوت)

یس و نام های دیگرش عزیزه؛ معمّه(شامل شونده)، مدافعه قاضیه(دفع کننده برآورده)، سی و ششمین سوره قرآن است که مکی و دارای 83 آیه است.
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱۴:۰۰
۴ صفحه