روایت جدید رئیسی از قطار پیشرفت (فیلم)

روایت جدید رئیسی از قطار پیشرفت (فیلم)

رئیس‌جمهور گفت:پیشرفت‌های کشور علی‌رغم تهدیدات به گونه‌ای پیش رفت که دشمن اقرار کرد تحریم‌ها جمهوری اسلامی را متوقف نخواهد کرد. نه جنگ نه جریان منافقین نه تهدید‌ها و نه تحریم‌ها ملت ما و قطار پیشرفت را نتوانست از حرکت باز بدارد. این قطار پیشرفت همواره در حال حرکت بود و هیچگاه از حرکت بازنایستاد.
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۱۲:۵۶
۳ صفحه