کد خبر ۲۳۲۹۷۸
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۰ - ۰۱ مهر ۱۳۹۱ - 22 September 2012
بحث ما امروز، لزوم اجراي همه‌جانبه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه عفاف و حجاب است و تقليل اين مصوبه به يك موضوع جزيي مانند تفكيك جنسيتي شان عالي اين مصوبه جامع را پايين مي‌آورد.

معاون فرهنگي وزارت علوم با بيان اينكه در حوزه عفاف و حجاب به وظايف هفده‌گانه معين شده در اين مصوبه براي وزارت علوم با رويكرد ايجابي و نه سلبي عمل مي‌كنيم، گفت: اگر اين موضوع در يك قالب فرهنگي پيگيري شود به يك هنجار پذيرفته تبديل مي‌شود كه خلاف مطامع دشمنان است. چراكه تأكيد بيش از حد بر كلمه حساسيت‌زاي «تفكيك جنسيتي» توسط دشمنان در صورتی كه اين كلمه نه در قوانين ذكر شده است و نه ما بر اين موضوع تأكيد داريم از موارد دشمنی آنان با برنامه عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها است.

به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا خواجه سروري در مورد موضوع اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها در حوزه وزارت علوم،با بيان اينكه معاونت فرهنگي و اجتماعي به شكلي كه امروز شاهد آن هستيم، در دولت نهم بوجود آمد، گفت: قبل از دولت نهم، معاونت فرهنگي وزارت علوم منحل شده بود و در قالب يك اداره‌كل فرهنگي و دانشجويي در دانشگاه‌ها كار انجام مي‌داد.

وي با اشاره به برنامه تفكيك معاونت‌هاي فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تصريح كرد: تا سال 1388 در هشت دانشگاه اين كار انجام شده بود ولي امروز خوشبختانه در تمامي دانشگاه‌ها اين كار انجام شده است.همچنين معاونت فرهنگي در ساختار مديريت دانشگاه‌ها به رسميت شناخته شده و در آيين‌نامه تشكيلات و ساختار وزارت علوم هم اين معاونت عنوان شده است.

وظايف معاونت فرهنگي در موضوع اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها

خواجه سروي با اشاره به وظايف اين معاونت در خصوص مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير نهادها مانند شوراي اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها، گفت:‌ معاونت فرهنگي بايد هماهنگي لازم را بين دستگاه‌هاي فعال در حوزه فرهنگ در دانشگاه‌ها ايجاد كند، تا اين فعاليت‌ها با در نظر گرفتن اولویت‌ها هماهنگ و هم‌افزا با هم انجام شوند.

وي ادامه داد: ما براي اين كار از همه ظرفيت‌هاي خود استفاده مي‌كنيم تا فضاي مساعد فرهنگي در دانشگاه‌ها ايجاد شود. بنابراين وظيفه معاونت فرهنگي تلاش براي فراهم كردن زمينه مساعد براي رشد و شكوفايي خلاقيت‌ها و استعدادها در راستاي انتقال پيام فرهنگي مناسب به بدنه دانشگاه‌ها است.

ركود سياسي دانشگاه‌ها حاصل تندروي‌هاي دوره‌هاي قبلي است

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا فضاي فعلي دانشگاه‌ها از نظر سياسي دچار ركود و سكون است، تصريح كرد: يك بخشي از اين ركود حاصل تندروي‌هاي دوره‌هاي قبلي است. ما معتقديم تشكل‌هاي سياسي در دانشگاه‌ها بايد با تغيير ساختار و به روز شدن و در عين وفاداري به آرمان هاي انقلاب، موضع انتقاد صريح، شفاف و منصفانه نسبت به وضع موجود جهت نيل به وضع مطلوب را در خود حفظ كنند.

معاون وزير علوم ادامه داد: متأسفانه در گذشته و به‌ويژه در دوره موسوم به دوره اصلاحات اين تفكر عمدتا از خارج از دانشگاه، به اين نهاد تزريق شد كه فعاليت سياسي لزوماً به‌معناي تقابل با نظام و درگيري با ساير تشكل‌هاي دانشجويي مي‌باشد و اين به دانشگاه ضربه زد و هزينه‌هاي زيادي به نظام و فعالان دانشجويي تحميل شد.

وزارت علوم فعاليت‌هاي سياسي سالم را در دانشگاه‌ها ارتقاء داده است

وي با تاكيد بر فرمايش مقام معظم رهبري در مورد لزوم فعاليت سياسي سالم و خودجوش در دانشگاه‌ها، گفت: وزارت علوم با برنامه‌ريزي و زمينه‌سازي موفق شده هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي فعاليت‌هاي سياسي سالم را در دانشگاه‌ها ارتقاء دهد.

وي افزود: به‌عنوان مثال، تلاش كرده‌ايم تا همه تشكل‌هاي قانوني در دانشگاه‌ها صاحب دفتر باشند، ضمناً در راستاي كاهش اختلافات اصولي بين اين تشكل‌ها يعني اختلاف بر سر مباني نظام اقدامات خوبي ضمن تأكيد بر تكثر سلايق انجام شده است. حاكم كردن فضاي عقلاني و به دور از احساسات كاذب در محيط سياسي دانشگاه براي تضارب آراء و نه تضارب افراد هم از نكات مورد تأكيد ما بوده است. ما از فعاليت سياسي در دانشگاه، تربيت يك دانشجوي صاحب تحليل و بينش را توقع داريم و براي فراهم كردن اين محيط هر اقدام لازم را انجام مي‌دهيم.

در زمينه حجاب و عفاف مخالف هر گونه افراط و تفريط هستيم

معاون وزير علوم در خصوص موضوع رعايت شئونات اخلاقي در دانشگاه‌ها، تصريح كرد: حرف اصلي ما اين است كه دانشگاه بايد در اين زمينه با قوانين و مقررات مصوب توسط مراجع ذ‌ي‌صلاح منطبق باشد. البته اين نكته را هم بايد ذكر كنم كه كوچكترين تلاش در راستاي ارتقاء وضعيت اخلاقي در دانشگاه‌ها با هجمه سنگين تبليغاتي دشمنان مواجه مي‌شود كه ما به اين هجمه‌ها توجهي نداريم.

تقليل بحث حجاب دانشگاهي به حد«تفكيك جنسيتي» شان عالي اين مصوبه جامع را پايين مي‌آورد

به گفته وي، در اين زمينه ما به‌طور جدي مخالف هر گونه افراط و تفريط هستيم ولي در دوره‌هاي گذشته در اين باره با غفلت مواجه بوده‌ايم و در زمينه‌سازي براي اجراي قوانين كوتاهي شده است. بحث ما امروز، لزوم اجراي همه‌جانبه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه عفاف و حجاب است و تقليل اين مصوبه به يك موضوع جزيي مانند تفكيك جنسيتي شان عالي اين مصوبه جامع را پايين مي‌آورد.

دشمنان مي‌خواهند موضوع عفاف و حجاب را به يك مسئله سياسي تبديل كنند.

وي با بيان اينكه در اين زمينه احساس وظيفه مي‌كنيم و تلاش كرده‌ايم در حوزه عفاف و حجاب به وظايف هفده‌گانه معين شده در اين مصوبه براي وزارت علوم با رويكرد ايجابي و نه سلبي عمل كنيم، خاطرنشان كرد:‌ در اين جا ذكر اين نكته ضروري است كه دشمنان تلاش دارند تا موضوع عفاف و حجاب را كه يك مساله فرهنگي و اجتماعي است، به يك مسئله سياسي تبديل كنند.

وي ادامه داد: اگر اين موضوع در يك قالب فرهنگي پيگري شود به يك هنجار پذيرفته تبديل مي‌شود كه خلاف مطامع دشمنان است. تأكيد بيش از حد بر كلمه حساسيت‌زاي «تفكيك جنسيتي» توسط دشمنان در صورتی كه اين كلمه نه در قوانين ذكر شده است و نه ما بر اين موضوع تأكيد داريم از موارد دشمنی آنان با برنامه عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها است.

حتي‌المقدور از برخورد انضباطي در زمينه حجاب و عفاف اجتناب داريم

خواجه سروي با بيان اينكه برنامه عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها، طبق مباني روشن و صريح شرع مقدس اسلام برجلوگيري از اختلاط غيرضروري بين دو جنس مخالف تأكيد دارد، گفت:‌ در مواردي هم كه اين موضوع اجتناب ناپذير است تأكيد بر عاري بودن فضا از جاذبه‌هاي جنسيتي و تعامل دو جنس مخالف با هم به‌عنوان دو انسان است و نه چيز ديگر.

وي با بيان اينكه فضاي عمومي دانشگاه‌ها تا حدود زيادي با اين انديشه احساس همسويي دارد و كمك‌هاي خوبي هم نموده است، تصريح كرد:‌ ما موضوع عفاف و حجاب را موضوعي مي‌دانيم كه به متغيرهاي زيادي مرتبط است و همين ما را ملزم مي‌كند به ظرافت‌هاي اين حوزه دقت لازم را داشته باشيم. يكي از اين ظرافت‌ها آن است كه ما حتي‌المقدور از برخورد انضباطي در اين زمينه اجتناب داريم، زيرا معتقديم كميته انضباطي ساده‌ترين و در عين حال پرهزينه‌ترين نوع برخورد است كه بايد در صورت نتيجه ندادن ساير طرق به‌عنوان آخرين راه حل به آن متوسل شويم و اگر همه دستگاه‌ها در موضوع حجاب وارد عمل شوند به نظر بنده نياز به كميته انضباطي نداريم.

اقدامات وزارت علوم در خصوص كاهش آسيب‌هاي اجتماعي

وي در رابطه با اقدامات اين معاونت در خصوص كاهش آسيب‌هاي اجتماعي اعم از فعاليت شركت‌هاي هرمي در بعضي دانشگاه‌ها وغيره، تصريح كرد: در برخورد و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در محيط دانشگاه‌ها اعم از مواد مخدر، شركت‌هاي هرمي و... كاري كه ما در معاونت در دست اقدام داريم، بيشترين تكيه را بر پيش‌گيري نهاده است.

قانون آخرين راهكار در برخورد با سوءمصرف مواد در دانشگاه‌هاست

وي با بيان اينكه با همكاري ستاد مركزي مبارزه با مواد مخدر آگاه‌سازي و مشاوره براي دانشگاهيان را مهم‌ترين اقدام در اين زمينه مي‌دانيم، گفت: تشريح مضار اين آسيب اجتماعي با زبان علمي در مرحله بعد اگر خداي ناخواسته فردي در محيط دانشگاه به دام مواد مخدر افتاد، قانون كه توسط نيروي انتظامي اعمال مي‌شود حرف آخر را مي‌زند. البته در اين مرحله هم ما از كار فرهنگي غفلت نمي‌كنيم و سعي داريم با همكاري ساير نهادها مانند معاونت پيش‌گيري از جرم قوه قضائيه در گام اول براي درمان اين فرد، ذهنيت او را درمان كنيم و خوشبختانه گام‌هاي ما در اين زمينه مؤثر بوده است.

طراحي برنامه جامع مشاوره براي پيشگيري از سوء مصرف مواد

خواجه سروي با اشاره به ساير برنامه‌هاي اين حوزه، تصريح كرد: مقرر شده دفتر امور فرهنگي معاونت فرهنگي به همراه دفتر مشاوره مذهبي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها و دفتر مركز مشاوره وزارت علوم با هماهنگي يك برنامه جامع مشاوره همه جانبه را طراحي كنند.

وي افزود: گام بعدي ترويج ورزش در محيط دانشگاه است و براي اين گام مقرر شد اداره تربيت بدني سازمان دانشجويان با همكاري ادارات تربيت بدني دانشگاه‌ها فعال‌تر شوند تا بتوانيم فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر تحصيل، تهذيب و ورزش را به‌عنوان يكي از عوامل بازدارنده جامه تحقق بپوشانيم.

برنامه‌هاي وزارت علوم براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري

معاون فرهنگي وزارت علوم با بيان اينكه سال آينده انتخابات رياست جمهوري را پيش رو داريم ، خاطرنشان كرد: ما در انتخابات مجلس نهم در سال گذشته تجربه خوبي داشتيم و همه متوجه شدند كه طبق فرمايش رهبر معظم انقلاب بر سر موضوع مردمسالاري و اداره جامعه با اتكاء به آراي عمومي تأكيد دارد و اين كار را هيچ گاه تعطيل نمي‌كند.

حضور نخبگان دانشگاهي در متن انتخابات و مراحل اجرايي آن

وي افزود: در اين راستا برنامه‌هاي زيادي را در دست اقدام داريم؛ از جمله استفاده از ظرفيت‌هاي خوب كرسي‌هاي آزاد انديشي، ‌برگزاري ميزگردها و نشست‌هاي متعدد با حضور فعالان سياسي، تريبون آزاد، مناظره، فعال سازي نشريات دانشجويي و... با رعايت شأن نخبگي جامعه دانشگاهي.

خواجه سروي تصريح كرد: دستور كار بعدي حضور نخبگان دانشگاهي در متن انتخابات و مراحل اجرايي آن است و اگر اين كار انجام شود ديگر دروغ و تقلب نمي‌تواند پيش برود. انشاءالله در انتخابات آينده رياست جمهوري با همكاري وزارت كشور و شوراي نگهبان جامعه دانشگاهي به‌عنوان هيات اجرايي، نظارت و بازرسي در روند انتخابات حضور خواهند يافت.

البته در انتخابات نهم هم حدود 15 هزار نفر از دانشگاهيان در انتخابات به‌عنوان عوامل اجرايي و نظارت حضور داشتند كه بخشي از شبهه‌زدايي از انتخابات دوره پيش توسط همين افراد انجام شد. البته دانشگاهي كه امروز مرزهاي علم را در دانش هسته‌اي، نانو، سلول بنيادين و... در هم شكسته است بايد در فعاليت سياسي هم حضور داشته باشد و مشاركت آفرين و كمك دهنده به انتخاب اصلح باشد.

وي در ارزيابي عملكرد شوراي انقلاب فرهنگي، تصريح كرد:‌در دوره اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي يك ماده واحده اختيار تصويب مقررات دانشجويي را به عهده شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها به‌عنوان يكي از شوراهاي اقماري واگذار كرد و بنده به‌عنوان يكي از اعضاي اين شوراي تخصصي معتقدم اين مصوبه سودمند و مفيد است. آيين‌نامه ارتقاء طرح بازآموزي اساتيد هم از مصوبات مهم شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و اميدوارم اين موفقيت‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اولاً تداوم داشته باشد ثانياً با نظارت اين شورا و همكاري همه دستگاه‌ها اجرايي شود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری