وزیر نفت با مجلس به توافق نرسید
فارس: در جلسه‌ای که امروز به منظور تعیین رابطه نفت و دولت تشکیل شد، با وجود توافق‌هایی بین میرکاظمی و اعضای این کمیسیون نتیجه‌ای حاصل نشد.

جعفرقادری اظهارداشت: در جلسه‌ای که صبح امروز با حضور هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه، میرکاظمی، وزیر نفت و عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهور تشکیل شد، بند4 لایحه بودجه89 که رابطه وزارت نفت و دولت را مشخص می‌کند، مورد بررسی قرار‌ گرفت.

وی افزود: تابحال جلسات زیادی در این رابطه بین مجلس و دولت تشکیل شده تا جمع‌بندی مناسبی در این رابطه حاصل شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه باید به‌گونه‌ای عمل شود تا شفافیت در درآمدهای شرکت نفت حاصل شود، تصریح‌کرد: بین دولت و مجلس توافق‌هایی حاصل‌شده اما هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده‌است.

به گفته قادری، نباید این توافقات اختلال بین امور نفتی بوجود آورده و درآمدهای نفتی نباید به‌ عنوان مالیات تلقی شود بلکه باید به همان درآمدی اختصاص یابد.

وی یادآور شد: با شفاف‌ شدن بخشهای درآمدی شرکت نفت، ارتباط شرکتهای تابعه نفتی و وظایف آنها در قانون مشخص‌تر می‌شود.