کاهش کارمزد خدمات بانک ملت

با تصویب هیات مدیره بانک ملت ، خدمات این بانک با تخفیف در کارمزد به مشتریان کلیدی ارایه می شود.

به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک با هدف رعایت هرچه بیشتر اصل مشتری مداری و ارایه خدمات مطلوب به مشتریان ، به تشخیص مسوول شعبه ، تا مبلغ 100 درصد کارمزد را به مشتریان کلیدی تخفیف می دهد.

نرخ کارمزد مصوب بانک ملت برای صدور چک بانکی 10 تا 20 هزار ریال ، صدور چک بین بانکی 20 هزار ریال ، ارتباط هر حساب با کارت 6 هزار ریال و صدور کارت مغناطیسی و صدور کارت هدیه (تا 50 فقره) 10 هزار ریال است که از روز 28 بهمن ماه سال جاری ،  این کارمزدها با تخفیف از مشتریان کلیدی دریافت می شود.