عکس: هویج "صدام" بهترین هویج ترکیه!

خبرآنلاین: یک شرکت ترکی تولید وفروش هویج در یکی از شهرهای ترکیه در سال 1990 تاسیس شد.

عکس: هویج

الجوار گزارش کرد که این شرکت در آن سال همزمان با حمله صدام به کویت بازار هویج بخشهایی از ترکیه را قبضه کرد برای همین برخی نام صدام را بر این شرکت اطلاق کردند. گفته می شود همین نام باعث شده که امروزه اقبال زیادی به محصولات این شرکت ایجاد شود.