وزير دفاع دانمارك استعفا كرد
 فارس: وزير دفاع دانمارك شامگاه روز گذشته از سمت خود كناره‌گيري كرد.

"سورين گاد "، وزير دفاع كشور دانمارك شب گذشته در كپنهاگ، پايتخت دانمارك استعفاي خود را اعلام كرد.

بنا بر اين گزارش، وزير دفاع دانمارك پيش از هر چيز به خاطر انتشار افشاگري ها و اطلاعات بسيار مهمي در خصوص ماموريت سربازان دانماركي در عراق مورد انتقاد قرار گرفته بود.

گفته مي شود وزارت دفاع دانمارك انتشار اين اطلاعات و دسترسي گروه هاي افراطي به آن را خطري براي امنيت ملي دانمارك توصيف كرده است.

طبق اظهارات ارتش دانمارك، انتشار اين اسناد محرمانه زندگي بسياري از سربازان دانماركي را نيز با خطر مواجه كرده است.

برخي روزنامه نگاران نيز ضمن گزارش هاي خود اعلام كرده اند كه اسنادي مبني بر دخالت سخنگوي وزير دفاع دانمارك در اين افشاگري هاي محرمانه وجود دارد.