وزارت خارجه عربستان: موضوع خلیج فارس مسئله داخلی ایران است
عصر ایران - سخنگوی وزارت امور خارجه عربستان سعودی موضع گیری درباره خلیج فارس را رد کرد و آن را موضوع داخلی ایران دانست.

به گزارش عصر ایران، اسامه نقلی سخنگوی وزارت خارجه عربستان سعودی در گفت وگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت: تهدید ایران به منع شرکت های هواپیمایی استفاده کننده از اسم "خلیج عربی"، موضوع داخلی ایران است.

ایران شرکت های هواپیمایی را تهدید کرده است در صورتی که در سفرهای خود از نام خلیج عربی استفاده کنند آنها را از عبور از فضای هوایی ایران منع خواهد کرد.

دکتر عبدالرزاق ابو داود استاد جغرافی سیاسی در دانشگاه ملک عبدالعزیز شهر جده نیز با کم اهمیت دانستن تاکید ایران بر فارسی بودن خلیج فارس اظهار داشت: نام خلیج فارس برگرفته شده از نام قدیم ایران بود این در حالی است که پیش از این و در دوره حکومت رضا پهلوی نام کشور ایران ، از فارس به ایران تبدیل شد.

وی اضافه کرد: واقعیت های موجود این است ساحل کشورهای عربی در خلیج (فارس) طولانی تر از ساحل ایران است.