مشاجره دو پزشک هنگام زایمان، نوزاد رابه کام مرگ کشاند
خبرآنلاین: نزاع و کشمکش دو پزشک در هنگام وضع حمل یک زن باردار، مرگ نوزاد را به همراه داشت.

حادثه زمانی روی داد که دو پزشک در بیمارستانی در منطقه «ایوینیِما Ivinhema» در جنوب غربی برزیل، در زمان وضع حمل یک زن باردار با یکدیگر به مشاجره لفظی پرداختند که این مشاجره به کتک کاری منجر شد و این در حالی بود که زن بیچاره از درد فریاد می کشید و کمک می خواست.

یک ساعت و نیم بعد، یک پزشک دیگر مجبور شد زن باردار را سزارین کند ولی نوزاد مرده به دنیا آمد.
 
شهرداری ایوینیِما هم اعلام کرد مجوز طبابت این دو پزشک موقتا لغو شد و پلیس، تحقیقی را در این مورد آغاز کرد.