اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارها از اردیبهشت

اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارها در سال 89 ، به تصویب رسیده است .
 
به گزارش واحد مرکزی خبر ، رئیس مرکز آمار ایران در همایش مشترک سالانه مدیران کل آمار و اطلاعات استانها و معاونان و مـدیـران کل مـرکز آمار کشور در آبادان گفت: 477 شعبه در 366 شهرستان از اردیبهشت سال آینده آماده اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارها هستند .

مدد افزود : سرشماری مسکن کشور کـه هر 10 سال یکبار صورت می گرفت از سال 90 به بعد هر 5 سال یکبار انجام می شود .

رئیس مرکز آمار ایران بـا اعـلام درصـد بـالای جـابجایی و مهـاجرت در کشور افزود : درصد جابجایی و جمعیت در جهان 3 درصد است که این میزان در کشور ما به 17 درصد می رسد .

مـدد بـا بیان اینکه استان هـرمـزگان و پارس جنوبی به علت اشتغالزایی جاذب جمعیت هستند تصریح کرد جمعیت استان خوزستان در حـال مهاجرت به مناطق سبز و شمالی کشور و جمعیت دیگر استان ها در حال مهاجرت به مرکز کشور هستند .

رئیس مرکز آمار ایران ، جابجایی کد پستی شهروندانی که مهاجرت می کنند را بـه منظور ثبت اطلاعات و آمار دقیق خواستار شد.