پس لرزه 6/1 ريشتری شيلی را لرزاند
واحد مرکزی خبر: موسسه لرزه نگاري آمريکا روز يکشنبه از وقوع يک پس لرزه به قدرت تقريبي شش و يک دهم در مقياس ريشتر در طول سواحل شيلي خبر داد.

مرکز اين پس لرزه سي و پنج کيلومتري عمق زمين در شصت و سه کيلومتري شمال شهر «تالکا» گزارش شده است.

هنوز از خسارات جاني يا مالي اين پس لرزه شديد گزارشي مخابره نشده است. زمين لرزه هشت و هشت دهم ريشتري روز شنبه در شيلي، تاکنون حدود شصت پس لرزه داشته است.