كاهش توليد و فروش 15 % محصولات لبني

توليد و فروش محصولات لبني در ماه‌هاي اخير بين10 تا 15 درصد كاهش يافته است.

محمد فربد - عضو هيات مديره انجمن صنايع فرآورده‌هاي لبني ايران - در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در ماه‌هاي اخير تقاضاي محصولات لبني حدود 10 تا 15 درصد كاهش يافته كه اين مساله منجر به كاهش توليد شده است.

وي با بيان اين‌كه در اين مدت توليدكنندگان با تمركز بر توليد محصولاتي با ماندگاري بالا مانند پنير و شير استريل سعي كردند سطح توليد خود را حفظ كنند، خاطرنشان كرد: با اين حال با ادامه كاهش تقاضا در بازار و پر شدن انبارها، توليدكنندگان به ناچار وارد فاز كاهش توليد شده‌اند.

او تصريح كرد: كاهش توليد محصولات لبني منجر به ايجاد شير خام مازاد در بازار شده و دامداران نيز به دنبال راهكارهايي براي فروش شير خام مازاد توليدي خود هستند.

وي با بيان اين‌كه اميدواريم مشكلات ايجاد شده در فروش شير خام دامداران منجر به كاهش تعداد دام‌هاي شيرده و كم شدن توليد شير خام نشود، تصريح كرد: براي رفع اين مشكل دولت بايد با پرداخت يارانه صادراتي، شرايط صادرات محصولات مازاد به خارج از كشور را فراهم كند.

فربد افزود: در حال حاضر مقداري از محصولات لبني به عراق صادر مي‌شود كه با توجه به حضور رقبايي همچون تركيه و كاهش قدرت رقابت‌پذيري توليدكنندگان داخلي، در حال از دست دادن اين بازار هستيم.

وي خاطرنشان كرد: دولت براي حفظ توليد داخلي بايد با پرداخت يارانه به دامداران شرايط كاهش قيمت شير خام و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده محصولات لبني را فراهم كند؛ در غير اين صورت با ادامه وضعيت فعلي، صنعت دچار مشكل شده و با كاهش توليد شير خام و محصولات لبني داخلي، بازار نيز به سيطره محصولات خارجي در خواهد آمد.