هدیه بذرپاش به 5 قلوهای دماوندی

برنا: مهندس مهرداد بذرپاش درحاشیه دیدار از 5 قلوهای دماوندی با بیان تامین مسکن 5 قلوها توسط رئیس جمهور گفت: سازمان ملی جوانان تا سه سال به عنوان هدیه هزینه های بچه ها شامل شیر خشک، پوشاک و لباس آنها را تامین می کند و مشکل مسکن آنها نیز در آینده ای نزدیک برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: دولت حمایت خود را برای چند قلوها اعلام کرده است و خانواده هایی که دچار مشکل این چنینی هستند تحت حمایت قرار می گیرند .

رئیس سازمان ملی جوانان حمایت از چند قلوها را وظیفه دولت اعلام کرد و تصریح کرد: من از طریق مسئولان در جریان این اتفاق خجسته قرار گرفتم و امروز برای حمایت از خانواده و فرزندان آنها به اینجا آمدم.

شایان ذکر است؛ تابلویی نفیس منقش به نام حضرت زهرا (س) از سوی معاون رئیس جمهور به این خانواده اهدا شد.