توقيف 21 تن مواد محترقه در دستمال كاغذی
فارس: معاون عمليات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ گفت: 21 تن مواد محترقه قاچاق تحت پوشش دستمال كاغذي وارد كشور شده كه توسط پليس آگاهي توقيف شد.

سرهنگ محسن خانچرلي امروز در همايش چهارشنبه سوري كه در سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران برگزار شد، افزود: وظيفه نيروي انتظامي برقراري نظم و امنيت در جامعه است و در حوزه تهران اين مسئوليت به ما محول شده است.

معاون عمليات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با اشاره به چهارشنبه سوري گفت: اقدامات لازم براي پيشگيري از حوادث صورت گرفته است و انشاء‌الله به موضوع مقابله نمي‌رسيم.

وي ادامه داد: افرادي كه قصد داشته باشند در اين روز اخلال‌گري كنند با آنها برخورد مي‌شود.

خانچرلي اظهار داشت: استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش و آرامش هدف نيروي انتظامي در روز سه‌شنبه آخر سال است.

وي گفت: هرگونه راهبندان و ترافيك‌هاي مصنوعي را برطرف مي‌كنيم و از هر گونه تحركات و اقدامات ايذايي و اخلالگرايي افراد فرصت‌طلب پيشگيري خواهيم كرد.

معاون عمليات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ ادامه داد: تدابير ترافيكي از روز قبل از چهارشنبه آخر سال خواهيم كرد.

خانچرلي با اشاره به اينكه برخي از افراد اقدام به پرت كردن كپسول گاز به داخل آتش در اين روز مي‌كنند، گفت: اين كار خطرات بسياري دارد و تركش‌هاي حاصل از آن باعث آسيب‌رسيدن به مردم و بعضاً جان باختن شهروندان مي‌شود.

وي تأثيرات آموزش، نقش مدارس، تأثير رسانه‌هاي جمعي، رويكردهاي سياست‌گذارانه برنامه‌هاي جامع را از موارد پيشگيري از حوادث عنوان كرد.

معاون عمليات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با اشاره به نظرسنجي صورت گرفته درباره اين روز گفت: 67 درصد پاسخگويان را زنان و 33 درصد را مردان تشكيل دادند و رنج سني پاسخ دهندگان 21 تا 25 سال بوده است.

خانچرلي ادامه داد:40 درصد پاسخ دهندگان با برگزاري اين مراسم موافق، 46 درصد موافق روشن كردن و پريدن از روي آتش، 46 درصد از پاسخگويان اين برنامه برايشان بسيار مهم و 37 درصد معتقد بودند اين مراسم باعث آلودگي صوتي مي‌شود.

به گفته خانچلري، از مالكين مغازه‌هاي رنگ فروشي تعهد گرفته‌ايم تا مواد محترقه توزيع نكنند.
معاون عمليات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ گفت: افراد سابقه‌دار، اراذل و اوباش را تحت مراقبت قرار داده و در اين روز ميهمان پليس خواهند بود كه جرمي انجام ندهند.

وي ادامه داد: افراد سابقه‌دار تعهد كرده‌اند كه دست از پا خطا نكنند.

خانچرلي به ايستگاه‌هاي ايست و بازرسي در ورودي‌هاي شهر اشاره كرد و گفت: 21 تن مواد محترقه قاچاق تحت پوشش دستمال كاغذي وارد كشور شده و تا مرز تهران آمده بود كه توسط پليس آگاهي توقيف شد.

وي گفت: همچنين آموزش همگاني براي كاهش بروز اين حوادث در دستور كار قرار دارد.