ارتباط زنده پزشكي بين كيش و انجمن پژوهش هاي قلب آمريكا

رئيس چهارمين كنگره قلب و عروق خاورميانه گفت: در اين كنگره بزرگ پزشكي كه از 12 تا 14 اسفندماه جاري در جزيره كيش برگزار مي شود ارتباط زنده ويدئو كنفرانس از محل كنگره در جزيره زيباي كيش با انجمن پژوهش هاي قلب آمريكا برقرار خواهد شد.

به گزارش اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي سازمان منطقـه آزاد كيـش، دكتر محمد جواد زيبايي نژاد افزود: اين كنگره پزشكي در مركز همايش هاي بين المللي كيش و با حضور بيش از 700 تن از متخصصان رشته قلب و عروق، جراحي قلب، بيهوشي قلب، راديولوژيست، پرستاران و دانشجويان رشته پزشكي برگزار مي شود.

به گفته وي بيش از 40 تن از اساتيد بزرگ و نامي پزشكي از كشورهاي آمريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان، تركيه، سنگاپور، مصر، تاجيكستان، يونان، عربستان و كويت در اين كنگره حضور خواهند داشت.

پروفسور " لافونت " رئيس سابق انجمن قلب اروپا، پروفسور نجيم، پروفسور " اوتو " و پروفسور " راكي "  از جمله چهره هاي مطرح و سرشناس چهارمين كنگره پزشكي قلب و عروق خاورميانه در جزيره كيش هستند.

اين كنگره ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 12 اسفند ماه جاري در مركز همايش هاي بين المللي جزيره زيباي كيش برگزار مي شود.