یوتل ست:ایران پارازیت ها را ادامه دهد تمام امکانات ماهواره ایش را قطع می کنیم
جهان: شركت يوتل ست فرانسه هشدار داد كه در صورت ادامه ارسال پارازيت از سوي ايران، دسترسي كشورمان به تمامي ارتباطات و امكانات ماهواره‌اي را قطع خواهد كرد.

يكي از مقامات ارشد شركت يوتل ست فرانسه هشدار داده كه در صورت ادامه ارسال پارازيت از سوي شركت مخابرات ايران، منتظر اجماع جهاني نخواهد شد و دسترسي جمهوري اسلامي ايران به تمامي ماهواره‌هاي مخابراتي، راديو تلوزيوني و زمين‌شناسي متعلق به اين شركت را قطع خواهد كرد.
 
اين كمپاني (يوتل ست) در پي شكايت شبكه‌هاي دويچه وله آلمان و بي‌بي‌سي انگليس در خصوص ارسال پارازيت‌هاي شركت مخابرات ايران و قطع اين شبكه‌ها در كشورمان اعلام كرد پيش از اين اعتراضات، شكايت خود را به آژانس ملي كنترل فركانس فرانسه ارائه كرده است.