ضبط دو فروند هواپيمای فوكر به نفع دولت
ایسنا: يك شركت خصوصي هواپيمايي كه اقدام به قاچاق دو فروند هواپيماي فوكر كرده بود علاوه بر ضبط هواپيماها به نفع دولت به پرداخت مبلغ 123 ميليارد ريال از سوي سازمان تعزيرات حكومتي محكوم شد.

حسب شكايت گمرك ايران داير بر ورود هواپيما از طريق ورود موقت و عدم اقدام براي ترخيص قطعي، پرونده‌اي در سازمان تعزيرات حكومتي تشكيل شد.

سازمان تعزيرات تخلف را محرز تشخيص و شركت خصوصي هواپيمايي را علاوه بر ضبط كالا به نفع دولت به پرداخت جريمه نقدي به مبلغ بيش از دوازده ميليارد تومان محكوم كرد. بنا بر اين گزارش هواپيماهاي ضبط شده در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار داده شده است.

همچنين با شكايت گمرك ايران و وزارت اطلاعات، پرونده‌اي به دليل اظهار خلاف واقع در سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي شده است كه موضوع اين پرونده، قاچاق 43 دستگاه كانتيتر شامل 75 دستگاه ماشين آلات سنگين راه‌سازي بوده كه شركت متخلف به پرداخت مبلغ 81 ميليارد و 176 ميليون و 510 هزار و 586 ريال جزاي نقدي و ضبط كالا به نفع دولت محكوم شده است.

بر اساس اين گزارش، يك شركت‌ توليدي مواد پتروشيمي بدون انجام تشريفات گمركي اقدام به قاچاق مواد پتروشيمي كرده بود كه سازمان تعزيرات، شركت مذكور را به مبلغ 225 ميلياد و 439 ميليون و 765 هزار و 476 ريال جريمه كرده است.