ريل سازی روسیه در ايران

فارس: معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه گفت: طبق تفاهمات دو طرف ايران و روس در چهارمين اجلاس مشترك همكاريهاي حمل‌ونقل ريلي ايران و روسيه طرف روسي اقدامات اوليه را براي تأسيس كارخانه سازنده ريل در ايران فراهم مي‌كند.

مجيد اسعدي در حاشيه جلسه اختتاميه و امضاي يادداشت تفاهم چهارمين اجلاس همكاريهاي حمل‌ونقل ايران و روسيه اظهار داشت: اين نشست چهارمين نشست مشترك ايران و آژانس فدرال حمل‌ونقل دريايي و رودخانه‌اي روسيه بوده است.

وي با بيان اينكه طي دو روز نشست با هيئت روسي تفاهمات مطلوبي بين دو طرف صورت گرفت افزود: از آن جمله تفاهمات مي‌توان به افزايش تعداد يخ‌شكن‌ها در بنادر آستاراخان و اوليا اشاره كرد.

وي ادامه داد: تأمين شرايط مناسب براي كشتي‌هايي كه در شرايط نامناسب آب‌وهوايي روسيه در بندر آستارخان متوقف مي‌شوند و سرمايه‌گذاري مشترك بخش‌هاي خصوصي دو كشور به منظور ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي كشتي‌هاي فري‌بود بين بنادر دو كشور از ديگر تفاهمات دو طرف در اين اجلاس بود.

معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه تأكيد كرد:‌ طبق تفاهمات دو طرف طرف روسي اقدامات اوليه را براي تأسيس كارخانه ريل در ايران فراهم مي‌كند.

اسعدي ميزان ظرفيت توليد ريل توسط كارخانه روسي مذكور را به افزايش بررسي‌ها و مطالعات طرف روسي منوط كرد.

وي با بيان اينكه در دو زمينه حمل‌ونقل جاده‌اي و دريايي مراودات مناسبي بين دو كشور ايران و روسيه برقرار است تصريح كرد: با توجه به اينكه ايران در موقعيت مناسب ترانزيت كالا قرار دارد مي‌تواند به عنوان كشوري استراتژيك براي اتصال كريدور شمال به جنوب هرچه بيشتر مطرح باشد.