دستیابی به دانش زیردریایی کلاس مید جت
مهر: معاون تحقیقات، فناوری و آموزش سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به توانمندیهای کشور در حوزه شناورهای زیرسطحی گفت: ایران به دانش فنی ساخت زیردریاییهای کلاس "مید جت" که تنها برخی کشورها به آن دسترسی دارند دست یافت.
علی جبار رشیدی پنجشنبه در مراسم مرحله اول مسابقه ملی زیر دریایی های کنترل به توانمندیهای کشور در حوزه زیر دریایی اشاره کرد و افزود: شناورهای زیر سطحی در اموری چون مراقبت و آگاهی، انجام عملیات ضد مین، جنگ زیر دریایی، اقیانوس شناسی و دریافت اطلاعات کاربرد دارند و در صورتی که پروژه های طراحی و ساخت زیردریایی ها به صورت مدیریت شده و تیمی اجرایی شود می توانیم گامهای مهمی در این زمینه برداریم.

وی به بیان دستاوردهای محققان در زمینه شناورهای زیرسطحی پرداخت و گفت: طراحی و ساخت زیردریایی کلاس "مید جت" از جمله دستاوردهای پژوهشگران کشور است. دانش فنی ساخت این زیردریایی در اختیار چند کشور بود که ایران نیز به دانش فنی آن دست یافت. ساخت زیردریایی های سبک و سنگین از دیگر دستاوردهای کشور در این زمینه است.

معاون تحقیقات سازمان صنایع دریایی به ضرورت دفاع دریایی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تهدیدات دریا پایه نیاز به دفاع راهبردی در ابعاد سطحی، زیر سطحی و هوایی دارد و مهمترین اقدام در این حوزه توجه راهبردی در بخش ساختار است که در این راستا هسته های جدیدی در سازمان ایجاد شده است.

رشیدی با بیان اینکه در کشور تاکنون چهار موج در حوزه صنایع دریایی را پشت سر گذاشته ایم یادآور شد: موج اول وابستگی مطلق به خارج بود و پس از آن گامهایی در جهت خودکفایی برداشته شد تا به امروز که در موج چهارم صنایع دریایی قرار داریم. این موج مبتنی بر دانش، دانشمند محوری و فناوری محور است. در این موج با توجه به تجربیاتی که در این حوزه به دست آوردیم شبکه های توانایی در این حوزه ایجاد شده است.

وی هوشمندسازی سازه ها، رصدگریزی (رادار گریزی)، رادار و ساخت سازه های گریز از سنسورهای تشخیص را از اولویتهای تحقیقاتی سازمان نام برد و خاطرنشان کرد: امکان حضور ماندگار، پرسرعت و هوشمند در اعماق 50 متر تا 2 تا 3 هزار متری یعنی در شمال مدار 10 درجه که از ماموریت های ارتش جمهوری اسلامی ایران است از جمله توانمندیهایی است که وجود دارد و باید برای ارتقای آن تلاش شود.

معاون تحقیقات سازمان صنایع دریایی ادامه داد: ایران طبق سند چشم انداز باید مقام اول علمی و فناوری را در منطقه به دست آورد از این رو برای فراگیرسازی علوم و فنون مرتبط با حوزه شناورهای زیرسطحی که جایگاه ویژه ای در دفاع دریایی دارد اقدام به برگزاری اولین دوره مسابقات زیردریایی های کنترل از راه دور کردیم.

وی با اشاره به روند برگزاری این مسابقه گفت: ثبت نام از تیم های متقاضی در فروردین ماه سال جاری صورت گرفت که طی آن 80 تیم ثبت نام کردند. برای آشنایی این تیمها با شناورهای زیر سطحی در تیر ماه کلاسهای آموزشی برگزار شد و در آن آموزشهای لازم در زمینه ساخت و نحوه کنترل ارائه شد.

رشیدی با بیان این مطلب که اولین مرحله از این مسابقات شامل طراحی جزئیات می شود ادامه داد: در دوره های بعدی این مسابقه در صدد هستیم تا مباحث دیگری شامل شناورهای زیرسطحی با سرعت بالاتر و هوشمندسازی شناورها را به محورهای مسابقه اضافه کنیم.

وی با اشاره به 10 تیم برتر در این مسابقه تاکید کرد: پس از این مراسم تیمهای برتر را رها نخواهیم کرد بلکه برنامه هایی خاصی چون برگزاری تورهای علمی برای بازدید از خط تولید زیردریایی ها و استفاده از منابع اطلاعاتی سازمان برای توانمندسازی آنها در نظر گرفته شده است.