همراه اول در منطقه اول شد
 همراه اول با 73 میلیون مشترک در منطقه اول شد.

مدیر عامل همراه اول با اشاره به عبور تعداد مشترکان همراه اول از مرز 37 میلیون گفت: با این رکوردشکنی ترک سل را در منطقه پشت سر گذاشته و از نظر تعداد مشترک نیز در بین 50 اپراتور منطقه اول شده ایم.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، صدوقی افزود: همراه اول 1102 شهر، 46 هزار کیلومتر از جاده های کشور و 36 هزار روستا یعنی حدود 60 درصد روستاهای کشور را تحت پوشش دارد و به عبارت دیگر 94 درصد مردم کشور می توانند از شبکه همراه اول استفاده کنند.

وی گفت: همراه اول با 259 اپراتور در جهان قرارداد رومینگ بین الملل دارد.