دولت کسری 1200 میلیاردی وزارت بهداشت را پذیرفت

وزیر بهداشت از قبول کسری یکهزار و 200 میلیارد تومانی این وزارتخانه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز یکشنبه در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارتخانه های بهداشت و تعاون، اظهارداشت: کسری هزارو 200 میلیارد تومانی وزارتخانه توسط دولت تصویب شده و از سوی دیگر متمم بودجه نیز به تصویب مجلس رسیده و ما منتظر دریافت این کسری هستیم.

وی همچنین از تفاهم با وزارت رفاه برای اجرای برنامه پزشک خانواده در کشور خبر داد و افزود: 12 کارگروه مشترک با وزارت رفاه تشکیل شده و اعتبار لازم برای شروع کار نیز تامین شده است.

وزیر بهداشت، هدف از اجرای تفاهمنامه همکاری با وزارت تعاون را کمک به حل مشکل اشتغال نیروهای نظام سلامت دانست و گفت: برای رسیدن به شاخصهای بهداشتی مطلوب در سراسر کشور، نیاز داریم که از پتانسیل وزارت تعاون استفاده کنیم.

دستجردی با اشاره به وجود 800 بیمارستان و 18 هزار خانه بهداشت در کشور، افزود: وزارت تعاون در برون سپاری برخی از خدمات و بخشها، می تواند مفید و موثر باشد.

وی با اشاره به ماموریت این دوره از دوران طلایی دولت دهم که چیدمان شبکه بهداشت و درمان در سراسر کشور است، گفت: برای استقرار نظام ارجاع و پزشکی خانواده نیازمند کمک وزارت تعاون هستیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: اگر این ماموریت تحقق یابد، 90 درصد مشکلات مردم در حوزه سلامت حل می شود.