فرماندار منجيل: برای حل مشکل آب دستورات ویژه صادر شده است
فارس: فرماندار رودبار گفت: وضعيت آب شرب شهرستان رودبار به ويژه منجيل به شدت بحراني است.

ناصر مردان‌پور در رودبار وضعيت آب شرب اين شهرستان را دچار كمبود شديد عنوان كرد و اظهار داشت: تمام شهرهاي شهرستان رودبار بدون استثنا دچار كم آبي هستند و منابع پايدار تامين آب رودبار مشكل دارد و خطوط انتقال آب كه به بعد از زلزله سال 61 مربوط مي‌شود، با مشكل مواجه شده است.

وي ادامه داد: شبكه‌هاي داخلي شهرها و لوله‌هاي داخلي اين شبكه‌ها كه فلزي است با توجه به سنگيني آب منجر شده تا خوردگي داخل لوله‌ها زياد شود كه اين امر روي كيفيت و ميزان آب‌دهي تاثير دارد.

فرماندار رودبار با بيان اينكه منابع تامين آب رودبار با مشكل مواجه شده است، تصريح كرد: در حال حاضر در شهر منجيل با بحران جدي كمبود آب شرب مواجه هستيم و با توجه به روزهاي پاياني سال و شست و شوي و كارهاي نظافتي كه مضاعف شده، در طول شبانه‌روز براي آبرساني به مردم مشكل داريم.

فرماندار رودبار با اشاره به اينكه براي برطرف كردن اين مشكل پيگيري‌هاي لازم صورت گرفته است، افزود: اين مشكل به اطلاع استاندار گيلان و مسئولان مربوطه منتقل شده و دستورات ويژه در اين زمينه داده شده است.

وي اضافه كرد: خط انتقال محور جمال آباد به منجيل حدود 13 كيلومتر بايد اصلاح شود كه بالغ بر 3 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و در حال حاضر 500 ميليون تومان براي خريد لوله اختصاص يافته ولي هنوز عمليات اجرايي آن آغاز نشده است.

مردان‌پور در باره شبكه داخل شهري منجيل خاطرنشان كرد: بيش از 2 ميليارد و 500 ميليون تومان براي اين شبكه نياز داريم كه در حال حاضر هيچ اعتباري در اين زمينه نداريم.

وي ادامه داد: خط انتقالي كه تامين كننده آب شرب منجيل است، آب روستاي سفيدرود و علي‌آباد بالا به طرف علي‌آباد پايين را تامين مي‌كرد كه براي علي‌آباد بالا چاه مستقل زديم و مشكل آنجا برطرف شده و براي علي‌آباد پايين نيز در حال حفر چاه هستيم ولي به‌رغم اين مسئله در منجيل با كم آبي مواجه هستيم كه اعتراض‌هايي را ايجاد كرده است.

فرماندار رودبار از استاندار و ستاد حوادث مترقبه خواستار تخصيص اعتبار در وضعيت آب شرب منجيل شد و گفت: اميدواريم بتوانيم شهر را از اين وضعيت خارج كنيم.

وي با اشاره به ديگر نقاط شهرستان رودبار اظهار داشت: در جيرنده دو بار به ميزان 110 متر چاه حفر كرديم كه در آخرين مرحله ريزش چاه آغاز شده و اكنون بايد حفر چاه سوم را در اين شهر آغاز كنيم.

فرماندار رودبار براي برطرف كردن مشكل كم آبي اين شهرستان خواستار عزم ملي شد و افزود: براي رفع معضل كم‌آبي اين شهرستان نيازمند عزم ملي هستيم كه بتوانيم مشكل آب شرب رودبار را برطرف كنيم.

وي شهرهاي بره‌سر، لوشان، رودبار، رستم‌آباد و روستاهاي مناطق رودبار را دچار كم آبي ذكر و تاكيد كرد: بايد با عزم ملي مشكل آب شرب شهرستان رودبار را برطرف كنيم زيرا همه مناطق اين شهرستان با مشكل مواجه است.