حاشیه های نشست امروز مهمانپرست

نشست خبری امروز رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امر خارجه حاشیه هایی داشت که در پی به آن اشاره شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، در نشست امروز سه شنبه سخنگوی وزارت امور خارجه یکی از خبرنگاران از مهمانپرست پرسید چرا در حالی که روسای جمهور آمریکا معمولا بعد از رای آوردن در نخستین سفر به سرزمین های اشغالی می روند اما تا کنون اوباما به سرزمین اشغالی نرفته است که مهمانپرست با خنده خطاب به این خبرنگار گفت: این سوال را باید از خود اوباما بپرسید!

مهمانپرست در این نشست در پاسخ به خبرنگار مهر اعلام کرد سرکرد سرکرده گروهک تروریستی پژاک توسط آلمان آزاد شده است.

یکی از خبرنگار چینی که از طرف تلویزیون این کشور در نشست خبری مهمانپرست حاضر شده بود به زبان فارسی سئوال خود را مطرح کرد و مهمانپرست ابتدا از او خواست خود را معرفی کند و سپس خطاب به او گفت: فارسی صحبت کردن را خوب یاد گرفته اید.

مهمانپرست در واکنش به ادعاهای یک مقام امریکایی مبنی بر اینکه ایران توسط اوباش اداره می شود، گفت: برخی مقامات امریکا عصبانی شده اند و به خاطر همین عصبانیت حرف هایی می زنند که اوباشگرانه است.

یکی از خبرنگاران از مهمانپرست سئوال کرد اولویت ایران در تامین سوخت راکتور تهران خرید سوخت است یا معاوضه آن که وی در پاسخ گفت: اولویت ما تامین سوخت راکتور تهران است.

مردوخی یکی از خبرنگاران قدیمی که در نشست های خبری مقامات حضور فعالی دارد در نشست امروز مهمانپرست نیز حاضر شد و هنگام پرسیدن سئوال ایستاد و از اقدامات دولت انگلیس به شدت انتقاد کرد و در این هنگام مهمانپرست با خنده گفت: به خاطر شما هم که شده تکلیف رابطه با انگلیس را معلوم می کنیم!

این خبرنگار در ادامه چند بار دیگر از سخنگوی وزارت خارجه در خواست طرح سوال کرد و در یکی از این موارد پشت میکروفن گفت برخی کشورهای غربی سعی می کنند علیه ایران از کاه کوه بسازند که مهمانپرست در این باره نیز گفت باید کمک کنیم که نتوانند از کاه کوه بسازند.

یکی از خبرنگاران به مهمانپرست گفت برخی گفته اند ایران به طالبان کمک مالی می کند نظر شما در این باره چیست و مهمانپرست در این باره با خنده گفت: اینکه فرموده اند ایران به طالبان کمک می کند غلط فرموده اند!

مهمانپرست در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اقدام ترکیه در مصادره شخصیت های ایران از جمله فارابی و نظامی گنجوی گفت: افتخار می کنیم که این افراد ایرانی هستند و در بحث های تخصصی مشخص می شود که افراد در کجا پرورش یافته اند.