موتورسوار تهرانی، موتور توقیف شده اش را آتش زد!

روز دوشنبه ساعت 20 ماموران پلیس در چهارراه استانبول تهران، با متوقف کردن یک موتورسوار، موتور وی را توقیف کردند اما داستان در اینجا و مانند بسیاری از توقیف موتورها ختم نشد.

به گزارش خبرآنلاین، صاحب موتور بعد از دقایقی التماس و تلاش برای عدم توقیف موتورش،  روی خودروی مخصوص حمل موتورهای توقیفی رفت و در اقدامی سریع،موتورش را آتش زد.

با آتش گرفتن موتور، نظم عبور و مرور در چهارراه استانبول به هم خورد.

موتورسوار مزبور گفت: به پلیس گفته بودم که اگر موتورش را توقیف کنند آن را آتش می زند.