سفير آلمان احضار شد


به دنبال دستگيري و سپس آزادي سركرده گروهك تروريستي پژاك، سفير آلمان در تهران به وزارت خارجه احضار شد.

به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، به دنبال دستگيري و سپس آزادي «رحمان حاجي احمدي» تبعه جمهوري اسلامي ايران و از سركردگان گروه‌هاي تروريستي توسط دولت آلمان، «برند اربل» سفير اين كشور در تهران توسط مديركل امور ايرانيان خارج از كشور وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوري اسلامي ايران به وي ابلاغ شد.

سفير آلمان در تهران ضمن اعلام عدم حمايت دولت آلمان از عناصر گروهك پژاك، قول مساعد داد كه مراتب را به دولت آلمان اطلاع داده و نتيجه را در اسرع وقت اعلام كند.