جوان: صدور پیام نوروزی و نامگذاری سال 89 توسط موسوی و کروبی
 
سایت روزنامه جوان مدعی شد :

اخبار دریافتی از جلسات مخفیانه و پنهان تعدادی از اصلاح طلبان و اعضای فرقه سبز در برخی از استان ها حکایت دارد.

بنابر این گزارش در این جلسات که برخی از اصلاح طلبان تندرو،اعضای رادیکال ستادهای میرحسین موسوی و برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس ششم نیز حضور داشته اند،مجموعه اقدامات برای روزهای پایانی آخر سال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

گفته می شود محورهایی همچون تاکید بر صدور پیام نوروزی توسط موسوی و کروبی،نامگذاری برای سال آینده از سوی سران فتنه،آمادگی برای سالگرد دهمین دوره انتخابات انتخابا ریاست جمهوری و ... مورد بحث و بررس قرار گرفته است.

جوان هم چنین افزود که این جلسات محرمانه بوده و مدعوین با کد و رمز و با احتیاط لازم به جلسات دعوت شده بودند.