محکومیت 4 میلیاردی یک شرکت داروسازی

شکایت معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران فروشی داروهای دامی از سوی یک شرکت داروسازی بزرگ ، پرونده ای در این خصوص تشکیل گردید.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر، پس از تحقیقات اولیه و طی شدن مراحل قانونی پرونده جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعبه تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال گردید.

این شعبه با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و مدیر شرکت متخلف را به پرداخت 4 میلیارد و 466 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.