جالب‌ترين خانه‌هاي جهان (تصویری)



تصوير خانه‌اي به شكل كشتي از بتن در ميان مزرعه ذرت در جنوب آلباني. شايد مالك اين خانه يك دريانورد سابق باشد.





مالك اين خانه در جزيره بالي اندونزي ظاهرا علاقه زيادي به پرندگان دارد.





تصوير يك سنگر قديمي جنگ جهاني دوم در ساحل كري ـ لو ـ رويه در نرماندي كه مالك باذوقش آن را به شكل كلبه زيبايي درآورده است.





تصوير خانه‌اي غار مانند در دل كوه در جزيره سانتورين در يونان.





مالك اين خانه مجلل متحرك در شهر مونتبلو در ايالت كبك كانادا هيچ غمي از لحاظ جابجايي محل سكونتش ندارد.





تصوير ديدني خانه‌اي در ساحل پورت بلان در منطقه پورت – دارمور در فرانسه كه ميان دو صخره ساخته شده است.





معمار اين خانه كه روي صخره‌اي در شهر روئن در ايالت كبك كانادا ساخته شده ظاهرا علاقه زيادي به بالا و پايين رفتن از پله‌ها دارد.





منظره نماي زيباي يك منزل روستايي در ناحيه زوريس در نزديكي شهر ليژ بلژيك.





تصوير ديدني يك خانه در منطقه هاردانگر در نروژ كه با ابتكار صاحبش سرتاسر آن پوشيده از علف است.





ظاهرا گراني زمين موجب شده تا مالك اين خانه در شهر هونفلور در منطقه كالوادوس فرانسه آن را اين گونه ساندويچ وار در ميان دو خانه ديگر احداث كند.