ماجراي جاسوسي در اردوي تيم ملي انگليس
           
جهان - گويا ماجراي رسوايي اخلاقي جان تري، ريوفرديناند و اشلي کول و فهرست بلند مصدومان تيم که آخرين نفر آنها وس بروان مدافع منچستريونايتد است، براي نگران کردن فابيو کاپلو در آستانه رقابتهاي جام جهاني 2010 کافي نبود.
 حالا حتي جاسوسها هم اردوي سه شيرها را راحت نمي گذارند و راه براي براي سفر تيم ملي به آفريقاي جنوبي ناهموار کرده اند. ديلي استار در گزارشي اختصاصي مدعي شده که تمام مکالمات تلفني بازيکنان و اعضاي کادر فني تيم ملي انگليس در جريان اردوي قبل از بازي با مصر هفته گذشته اين تيم در هتل گراو در هرتفوردشاير که از چند سال پيش تاکنون محل تشکيل اردوهاي اين تيم قبل از بازيهاي خانگي است، کنترل شده است.
 
البته هنوز افرادي که تلفن بازيکنان را کنترل کرده و حتي بازيکنان و يا مربياني که مکالمات آنها کنترل شده مشخص نيستند و حتي شيوه اين استراق سمع هم معلوم نيست. اين کنترلها شش ساعت از مکالمات تلفني بازيکنان و خود فابيوکاپلو را ضبط کرده اند. حتي اين فرضيه مطرح شده که اين اقدام با سيستمهاي خيلي پيچيده و حرفه اي صورت گرفته باشد.

آنچه مسلم است متن کامل اين مکالمات يکشنبه گذشته به خيلي از روزنامه هاي انگليسي پيشنهاد داده شده که مطمئنا مي توانند ارزش زيادي براي مخاطبان و يا حتي حريفان تيم ملي انگليس داشته باشند. در اين گفت و گوها بازيکنان در مورد قهرماني احتمالي در جام جهاني و مسايل شخصي خود حرف مي زنند و کاپلو هم در مورد مسايل فني و تاکتيکي حرف زده است. در واقع اينديپندنت نوشته که هدف اصلي جاسوسها اين بوده که در بين حرفهاي کاپلو چيزي از خشم او نسبت به جان تري بعد از وداع وين بريج با تيم ملي پيدا کنند و شايد به همين دليل هم مي خواسته اند که متن اين مکالمات را در اختيار نشريات زرد قرار دهند. ولي هيچگونه اثري از عصبانيت کاپلو نسبت به کاپيتان سابق تيمش در اين مکالمات ضبط شده به چشم نمي آيد. اتحاديه فوتبال انگلستان از طريق چارلز راسل وکيل خود از تمامي روزنامه ها خواسته تا از انتشار محتويات اين گفت و گوها خودداري کنند چراکه اين کار غيرقانوني و نقض حريم خصوصي تلقي خواهد شد.

درحاليکه اتحاديه فوتبال انگلستان سعي کرده تدابيرامنيتي خود را در اطراف تيم ملي اين کشور تشديد کند و تحقيقات خود را براي روشن شدن هرچه بهتر اين مساله آغاز کند، يک سخنگوي اين هتل در گفت وگو با تايمز چنين گفته است:«ما هيچ چيزي از اين ماجرا نمي دانيم. از سه چهار سال قبل پذيراي تيم ملي هستيم و هميشه بيشترين ميزان امنيت را براي آنها تضمين کرده ايم. تيم ملي هم خودش يک تيم مخصوص امنيتي دارد و براي همين اين که ما جاسوس آنها بوده ايم واقعا شگفت انگيز است. »